Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Semenářství Semenářská terminologie. Odrůda – soubor jedinců stejného druhu vyznačující se určitými vlastnostmi, které se při reprodukci zachovávají Rozmnožovací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Semenářství Semenářská terminologie. Odrůda – soubor jedinců stejného druhu vyznačující se určitými vlastnostmi, které se při reprodukci zachovávají Rozmnožovací."— Transkript prezentace:

1 Semenářství Semenářská terminologie

2 Odrůda – soubor jedinců stejného druhu vyznačující se určitými vlastnostmi, které se při reprodukci zachovávají Rozmnožovací materiál – osivo a sadba, tj. semena určená k výsevu, hlízy, oddenky, cibule a jiné části rostlin sloužící k rozmnožování, včetně výpěstků získaných z buněčných a tkáňových kultur Udržovací šlechtění – šlechtitelský postup zachovávající vlastnosti odrůdy, kterým se zabezpečuje základní rozmnožovací materiál odrůdy Semenářská terminologie

3 je hodnota osiva vyplývající z genetických vlastností odrůdy, modifikovaná podmínkami prostředí a agrotechnikou při množení osiva. Jejím projevem je výnosový potenciál osiva. Biologická hodnota semen

4 Semenářská hodnota osiva jsou objektivně stanovené znaky k vyjádření jakosti osiva, např. čistota, klíčivost, HTS, vlhkost

5 Kategorie rozmnožovacího materiálu:

6 Uznávací řízení (ÚKZÚZ) Uznávání množitelských porostů - celkový stav porostu - čistota druhu - pravost a čistota odrůdy - zaplevelení porostu - zdravotní stav porostu - izolace porostu Uznávání ve vzorku - čistota - klíčivost - hmotnost tisíce semen (HTS) - vlhkost - zdravotní stav osiva

7 Schéma vzorkování osiva

8 Čistota - je procentický podíl hmotnosti čistých semen ku hmotnosti celého analyzovaného vzorku frakce: - čistá semena - semena jiných kulturních plodin a plevelů - neškodné nečistoty Hmotnost tisíce semen (HTS) - dvakrát 500 semen

9 Výpočet normy výsevu (výsevek v kg/ha) V (kg/ha) = HTS (g) x počet semen na 1 m 2 x 100 čistota (%) x klíčivost (%)

10 Klíčivost - je schopnost semene poskytnout v optimálních podmínkách za stanovenou dobu normálně vyvinuté klíčence Zkouška klíčivosti - % klíčivosti je průměr min. 3 opakování testu klíčivosti Substráty- filtrační papír - křemenný písek - zemina - cihlová drť Podmínky- teplota (většinou 20 o C) - voda (relativní vlhkost 90-95 %) - vzduch (cirkulace vzduchu)

11 Zkoušení vlhkosti - sušení– do předem odvážených vysoušeček se odváží 10 g šrotu nebo celých semen. Suší se při 130 ºC (u většiny polních plodin) po dobu 90 minut. Po vysušení se vysoušečky nechají zchladnout v exikátoru a poté se zváží. - stanovení vlhkosti vlhkoměrem – provozní rychlá metoda, méně přesná Zdravotní stav osiva - zjištění chorob a škůdců osiva metody - makroskopický rozbor (okem, lupou – např. námel) - zjišťování živých škůdců (např. zrnokaz, roztoči) - zjišťování patogenních hub (mikroskopie, inkubace) - vegetační zkoušky (vypěstování rostlin chráněných proti infekci)

12 Moření osiva je vysoce účinný a efektivní způsob ošetření osiv rostlin proti patogenům - fungicidní - insekticidní Dle mořidla: - suchou cestou - mokrou cestou (Rotostat) - pomocí pěny Dle patogenu:

13 Zkoušení pravosti odrůd a druhů - mikroskopie (semena brukvovitých) - fluorescenční metoda (různá intenzita fluorescence při osvícení ultrafialovým světlem) - chemické metody (barevné změny po reakci s chemikáliemi) - elekroforéza (genetický popis bílkovinných genetických markerů, musí být vzorová elektoforetická spektra bílkovin jednotlivých odrůd) - křemíková lampa - cytologické metody (barvení a počítání chromozomů) - vegetační metody (jař x ozim, cukrovka x krmná řepa)

14 Speciální úpravy osiv jsou nadstandardní posklizňové úpravy, které zvýší kvalitu, výkonnost, klíčivost semen a následný růst rostlin Předkličování sadby Obalování osiva

15 Balení osiv a skladování  Způsob balení musí odpovídat biologickému charakteru rozmnožovacího materiálu a požadavku zemědělské prvovýroby na setí nebo sázení.  Každý obal musí být opatřen údaji, které umožní jasnou identifikaci jeho obsahu, dané legislativními předpisy  Skladování je dáno biologickým charakterem baleného materiálu.


Stáhnout ppt "Semenářství Semenářská terminologie. Odrůda – soubor jedinců stejného druhu vyznačující se určitými vlastnostmi, které se při reprodukci zachovávají Rozmnožovací."

Podobné prezentace


Reklamy Google