Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setí a sázení. Agrotechnické požadavky pro setí a sázení •Při setí a sázení je třeba pravidelně rozmístit osivo a sadbu tak,aby byly pro všechna semena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setí a sázení. Agrotechnické požadavky pro setí a sázení •Při setí a sázení je třeba pravidelně rozmístit osivo a sadbu tak,aby byly pro všechna semena."— Transkript prezentace:

1 Setí a sázení

2 Agrotechnické požadavky pro setí a sázení •Při setí a sázení je třeba pravidelně rozmístit osivo a sadbu tak,aby byly pro všechna semena nebo sadbu vytvořeny stejné a co nejlepší vegetační podmínky •Podle druhů semen a půdy se seje do hloubky 1 až 10 cm •Brambory se sázejí do hloubky 6 až 12 cm •Sazenice zeleniny se sází do hloubky 20 cm •Hloubka se udává vždy od rovného povrchu pole •Na plochu 1 ha je třeba rozmístit asi od 40 tis.do 5 mil.semen nebo 35 až 55 tis.hlíz •Množství osiva a sadby v jednotlivých výsevních a sázecích ústrojí se má dát přesně a snadno seřizovat •Semena a sadbu nesmějí mechanismy secích a sázecích strojů poškozovat natolik,aby to bránilo jejich dobrému růstu

3 Seťové lůžko

4 Osivo a sadba Osivo: jsou semena, plody, nebo části plodů. Jsou to části rostlin, které vznikly při pohlavním rozmnožování rostlin. Sadba: jsou vegetativní části rostlin, kterými se některé rostliny dále rozmnožují (např. hlízy, cibule, výhonky, řízky).

5 Čistota osiva a sadby •vyjadřuje procentuální podíl čistého, mechanicky nepoškozeného osiva ( sadby) ve vzorku, popř. v dané partii osiva (sadby). Česká státní norma (ČSN) určuje, že osivo má mít podle jednotlivých druhů plodit čistotu alespoň 93 – 99%. Slouží k tomu velmi výkonné čistící stroje.

6 Klíčivost •vlastnost osiva, která vyjadřuje, kolik semen vyklíčilo ze 100 čistných, mechanicky nepoškozených semen. Vyjadřuje se v procentech. Klíčivost osiva ovlivňuje především jeho stáří. Několikaleté semeno má zpravidla tak malou klíčivost, že se nemůže použít jako osivo.

7 Objemová hmotnost •je důležitým ukazatelem kvality všech semen. Proto se zpravidla zjišťuje i při nákupu semen, které se mají použít k jiným účelům než k osevu (jako potravina, krmiva, k průmyslovému zpracování). K určení objemového hmotnosti se používá obilní měřič – váha

8 Vlhkost osiva •vyjadřuje procentuální obsah vody v osivu. Je to důležitá vlastnost osiva a má se pohybovat podle druhů plodit od 11 do 14 %.

9 Zdravotní stav osiva •se posuzuje podle vůně, lesku, barvy, výskytu chorobných semen, škůdců, aj. Osivo a sadba musí být zdravé. Proto se posuzuje nejen výnos, ale i porosty, které jsou určeny pro výrobu osiva.

10 Příprava osiva a sadby před setím a výsadbou •Posklizňovou úpravou osiva a sadby zajišťují semenářské podniky, a to buď sami, nebo ve spolupráci se zařízeními semenářských podniků. Čistění osiva se provádí v čistících stanicích. Při něm se oddělují čistá semena od příměsí a nečistot. Vyčištěné osivo musí odpovídat ČSN. Osivo se chrání před napadením chorobami po zasetí a v době klíčení speciálními chemickými látkami mořením. Při moření zůstávají buď práškovité látky, nebo roztoky na povrchu osiva. Svým působením pak zničí choroboplodné zárodky. Při moření zvláště jedovatými látkami je nezbytné dodržovat stanovené hygienické a bezpečností předpisy. Předkličování sadby je nakličování sadby brambor na světle 5 – 6 týdnů před výsadbou, aby se zkrátila jejich vegetační doba, a tím se zvýšil jejich výnos v době plánované sklizně. Používá se hlavně u ranných odrůd, u nichž lze tak dosáhnout dobré úrody v době, kdy je cena ranných brambor pro výrobce nejvýhodnější. Sadba brambor se předkličuje ve speciálních zařízeních – předkličovnách.

11 Pro nejvýhodnější rozmístění semen je možné volit různé způsoby setí: 1)Řádkové setí – používá se nejčastěji a podle pravidelnosti rozmístění semen se dělí a. Nepravidelné b. Přesné 2)Kdy setí není do řádků a. setí na široko b. křížové setí c. čtvercově hnízdové setí

12 Řádkové setí nepravidelné: •Používá se pro výsev,obilovin,luskovin a olejnin atd. Dle rozteče řádků se rozděluje: - úzkořádkové (5-8 cm) - se střední roztečí (10-15 cm) - širokořádkové (30-70 cm) - pásové ( šířka pásu 5-12 cm)

13 Setí řádkové přesné •Používá se hlavně pro výsev kukuřice a řepy

14 Setí není do řádků: Setí křížové Vzniká při vzájemně kolmých jízdách secího stroje.Nevýhodou dvojnásobný počet jízd (použití minimální) Čtvercové hnízdové setí Klade se několik semen do hnízd,jejichž vzdálenost je stejná v obou navzájem kolmých směrech

15 Secí stroje a jejich rozdělení: •Secí stroje se rozdělují 1)podle způsobu zavěšení: -přívěsné -návěsné -nesené 2)podle druhů secích botek: -radličné -kotoučové

16 3)Podle konstrukce výsevního ústrojí -secí stroje univerzální s výsevním ústrojím: a)válečkovým b)hrotovým -stroje se speciálním výsevním ústrojím a)páskovým b)kotoučovým c)pneumatickým d)odstředivým -stroje pro setí do nezpracované půdy

17 Secí stroje univerzální Hl.části: -zásobník s čechračem -výsevní ústrojí -semenovody -secí botky -znamenáky

18 Zásobník: •Lichoběžníkový tvar,ve spodní části po celé délce umístěn otáčivý čechrač(hřídel s napříč upevněnými prsty) s pohonem odvozeným od pojezdových kol ozubenými převody •Čechrací ústrojí zabraňuje tvoření klenby uvnitř výsevní skříně,která bývá vybavena signalizačním zařízením pro kontrolu množství osiva

19 Plnění výsevních skříní osivem se řeší dvěma způsoby: •Osivo je uloženo v obřích vacích o objemu 0,5 – 0,7 m3,nesených vhodným nakladačem •Volně loženým osivem šnekovým dopravníkem,připevněným k zadnímu čelu sklápěcího návěsu (přívěsu)

20 Výsevní ústrojí:

21 Uloženo pod zásobníkem.Přívod osiva k výsevnímu ústrojí lze uzavírat (regulovat)šoupátkem umístěným na dně nebo na boční stěně zásobníku Pohon výsevního ústrojí je odvozen od pojezdových kol secího stroje a nebo od kola traktoru opatřeného řetězovým kolem a řetězovým převodem

22 Semenovody : Používají se k usměrnění výpadu semen od výsevního ústrojí k secí bodce. Dle konstrukce semenovody rozdělujeme: -Spirálové -Nálevkovité -Teleskopické -Hadicové

23 Secí botky: Vytvářejí v půdě mělkou brázdičku a umožňují zapravení semen pod povrch půdy. Jsou upevněny ve vertikálně výkyvných ramenech a do půdy jsou přitlačovány závažím nebo pružinou Podle tvaru pracovní části vytvářející brázdu pro semena je dělíme na radličné a kotoučové (vhodné do vlhkých zaplevelených půd,nevhodné do kamenitých půd,použití při bezorebném setí)

24 Zvedací mechanizmus secích botek: Je pákový-mechanický s přenosem síly odvozeným od pojezdových kol secího stroje přes zvedací automat nebo mechanizmem odvozených od závěsných ramen zvedacího zařízení traktoru,nebo hydromotorem napojeným na vnější okruh hydrauliky traktoru

25 Způsoby setí:

26 Znamenáky: Jsou sklopné,s vysouvatelnými rameny ukončenými značkovacími kotouči.Jejich úkolem je vyznačit v půdě stopu pro vedení secího stroje v příštím pracovním záběru

27 Válečkové výsevní ústrojí •Může pracovat se spodním a vrchním výsevem •Spodní výsev se používá při setí obilovin •Vrchní výsev se používá při setí větších nebo velmi drobných semen(váleček se otáčí v obráceném smyslu) •Množství výsevu se řídí: otáčkami hřídele posunováním výsevního válečku s hradítkem ve výsevníku doleva nebo doprava

28 konstrukce

29 Dolní výsev

30 Snížený výsev:

31 Redukovaný výsev:


Stáhnout ppt "Setí a sázení. Agrotechnické požadavky pro setí a sázení •Při setí a sázení je třeba pravidelně rozmístit osivo a sadbu tak,aby byly pro všechna semena."

Podobné prezentace


Reklamy Google