Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proces akreditace a certifikace systémů managementu a produktů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proces akreditace a certifikace systémů managementu a produktů."— Transkript prezentace:

1 Proces akreditace a certifikace systémů managementu a produktů

2 Seminář PK ČR, 20102 AKREDITACE Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní k vykonávání specifikovaných činností Kompetence Kompetence Nezávislost Nezávislost Odborná způsobilost Nestrannost Systém jakosti

3 Seminář PK ČR, 20103 CERTIFIKACE Proces, jehož výsledkem je písemné potvrzení vydané třetí nezávislou stranou, že produkt, systém managementu nebo odborná způsobilost osob je ve shodě s předem specifikovanými požadavky Pozn.: posouzení shody –Interní audit (první strana) –Zákaznický audit (druhá strana) –Certifikace (třetí strana)

4 AKREDITACE X CERTIFIKACE AKREDITAČNÍ ORGÁN CERTIFIKAČNÍ ORGÁN ORGANIZACE, PRODUKT LABORATOŘ akreditace certifikace Odborná způsobilost Posouzení shody s normou ZÁKAZNÍK

5 Seminář PK ČR, 20105 Právní předpisy EU  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se ruší nařízení č. 339/93/EHS

6 Seminář PK ČR, 20106 Právní předpisy EU Definice AKREDITACE (nařízení EP a Rady č. 765/2008)  osvědčení vnitrostátním akreditačním orgánem toho, že subjekt posuzování shody splňuje požadavky pro provádění konkrétních činností posuzování shody, které stanoví harmonizované normy, a pokud je to relevantní, také veškeré další požadavky, včetně těch, které jsou stanoveny v příslušných odvětvových předpisech

7 Seminář PK ČR, 20107 Právní předpisy vnitrostátní  Zákon č. 490/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh – novelizuje zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

8 Seminář PK ČR, 20108 Hlavní cíle nové legislativy EU týkající se akreditace Jednotné provádění akreditace jako výsadního prostředku dokládajícího odbornou způsobilost subjektu posuzování shody Akreditace je považována za činnost ve veřejném zájmu, kterou mohou využívat státní orgány i podnikatelské subjekty zkoušení, kalibrace, certifikace, inspekce.

9 Seminář PK ČR, 20109 Hlavní cíle nové legislativy EU týkající se akreditace Posílení důvěry mezi členskými státy v odbornou způsobilost subjektů posuzování shody (uznávání výstupů akreditace) V každém státě jeden akreditační orgán Akreditační orgány si vzájemně nekonkurují

10 Seminář PK ČR, 201010 Hlavní cíle nové legislativy EU týkající se akreditace Zamezení vícenásobné akreditace – na území EU stačí jedno osvědčení Povinnost státních orgánů členských zemí uznávat jako rovnocenné osvědčení o akreditaci vydané AO, který úspěšně absolvoval evaluaci EA Státní orgány kontrolují své AO – k tomu využívají výsledků evaluace (vzájemného hodnocení)

11 Seminář PK ČR, 201011 ČIA – vnitrostátní akreditační orgán  Založen k 1.1.1993  Obecně prospěšná společnost  Založen státem jako národní akreditační orgán s obecnou působností ve všech oblastech akreditace  Spolupráce s odbornými společnostmi a dalšími stranami využívajícími výsledky akreditace

12 Seminář PK ČR, 201012 ČIA – vnitrostátní akreditační orgán Od prosince 2009 notifikován EK jako vnitrostátní akreditační orgán Od 1.1.2010 (nařízení EP a Rady 765/2009) – akreditace je považována za činnost orgánu veřejné správy

13 Seminář PK ČR, 201013  zkušební a kalibrační laboratoře  zdravotnické laboratoře  certifikační orgány pro certifikaci výrobků  certifikační orgány provádějící certifikaci systémů managementu  certifikační orgány provádějící certifikaci osob  inspekční orgány,  environmentální ověřovatelé (EMAS)  organizátoři programů zkoušení způsobilosti Zabezpečení akreditace pro subjekty posuzování shody

14 Seminář PK ČR, 201014 Certifikace systémů managementu Požadavky na certifikační orgány a na proces certifikace ČSN EN ISO/IEC 17021: 2007 SM kvality – ISO 9001 SM environmentu – ISO 14001 SM bezpečnosti potravin – ISO 22000 –HACCP - Věstník MZe 1/2001 SM BOZP – OHSAS 18001 SM IT – ISO/IEC 20000-1 SM bezpečnosti informací – ISO/IEC 27001

15 Seminář PK ČR, 201015 Certifikace produktů, procesů nebo služeb Požadavky na certifikační orgány a na proces certifikace ČSN EN 45 011: 1998 Produkty Procesy - BRC, IFS, GlobalGAP Služby

16 Seminář PK ČR, 201016 Rozdíl mezi certifikací SM a produktů či procesů Certifikace SM Tříletý cyklus certifikace Dvoustupňový audit Zákaz používat certifikační značku na produkt Certifikace produktů Možnost použít různá certifikační schémata Využití výsledků zkoušení, inspekce….. Používání značek nesmí být matoucí

17 Seminář PK ČR, 201017 Zapojení ČIA do mezinárodních struktur Plné členství MLA EA o vzájemném uznávání výsledků akreditace ve všech existujících oblastech Plné členství MLA IAF o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti certifikace systémů managementu jakosti, EMS a výrobků Plné členství MRA ILAC o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti zkoušek a kalibrací

18 Seminář PK ČR, 201018 Multilaterální dohody MLA EA a MLA IAF (vzájemné uznávání akreditace mezi signatáři dohody ) Neznamená automatické uznávání výsledků certifikace v celosvětovém měřítku všemi organizaceni (odběrateli) Znamená v současné době nejvyšší možnou míru důvěry v certifikát udělený certifikačním orgánem akreditovaným signatářem MLA

19 Důvěra v akreditovaný certifikát IAF ČIA EA CO certifikovaná organizace zákazník

20 Seminář PK ČR, 201020 Výroba potravin – regulovaná oblast Požadavky právních předpisů závazné, vynutitelné státní dozor (státní dozorové orgány) Požadavky norem a normativních dokumentů nezávazné, nejsou vynutitelné certifikace (akreditované CO) audity prováděné druhou stranou

21 Seminář PK ČR, 201021 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Proces akreditace a certifikace systémů managementu a produktů."

Podobné prezentace


Reklamy Google