Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZKUŠEBNICTVÍ A KONTROLA JAKOSTI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZKUŠEBNICTVÍ A KONTROLA JAKOSTI"— Transkript prezentace:

1 ZKUŠEBNICTVÍ A KONTROLA JAKOSTI
08

2 Kontrola jakosti

3 Základní dokumenty kontroly jakosti
Prvořadý zájem podniku Jakost výrobku Jakost služeb Splňují potřebu, účel, normy, jsou ve shodě s právními požadavky společnosti Za škody způsobené vadným výrobkem odpovídá výrobce Tato odpovědnost vyvolává systém zabezpečení jakosti Vlastní kontroly, kontroly nezávislými orgány Normy ISO řady 9000 (př. CEN, CENELEC)

4 Základní dokumenty kontroly jakosti
Jednotné normy pro EU (EN ISO) Jednotná pravidla pro zkoušení, certifikaci, kontrolu jakosti Prověřené výrobky v jedné zemi – vývoz bez dalších kontrol jakosti (snížení nákladů, duplicita zkoušení) Závazek zemí EU nebránit v dovozu V oblasti zkoušení založeno v EU EOTC – Evropská organizace pro zkoušení a certifikaci EUROLAB – Organizace pro zkušebnictví v Evropě EQS – Evropský výbor pro hodnocení a certifikaci systému EURACHEM – Společnost pro analytickou chemii v Evropě ALE – Evropská společnost pro akreditaci laboratoří EAC – Evropská organizace pro akreditaci certifikačních orgánů

5 Certifikace

6 Certifikace Kontrola na úrovni podniku – vnitřní kontrola
Ověřování třetí stranou – vnější kontrola Třetí strana na základě auditu vydá písemné ujištění, že výrobek (služba či systém podniku) odpovídá technickým specifikacím a dalším předpisům - certifikát

7 Certifikace Třetí strana musí být k této činnosti způsobilá – akreditovaná (pověřená akreditačním orgánem) Stejně tak i zkušební a kalibrační laboratoře (výsledky zkoušek či měření jsou použité k certifikaci) musí být akreditované k provádění zkoušek Každý podnik může požádat o certifikaci svého systému jakosti nebo výrobku – provedení prověrky a posouzení shody s ISO nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem – periodické prověrky Přidělení (odebrání) certifikátu

8 Certifikace Předmětem certifikace můžou být také osoby – manažer kvality, svářeč ocelových konstrukcí apod. Kritéria certifikace jsou dána normou EN 45013 V některých oblastech je certifikace pracovníků vyžadována – regulovaná oblast Značka shody výrobků - CE

9 Akreditace

10 Akreditace Oficiální uznání, že subjekt akreditace (laboratoř, cert. orgán, insp. orgán) je způsobilý provádět specifické činnosti (zkoušky, kalibrace, certifikace) Účel akreditace – udržení důvěry účastníků vnitřního trhu EU – objektivnost, neutrálnost Akreditace – accredere – dávati důvěru Odpovědný orgán v ČR - ČIA

11 Akreditace Akreditační proces Projev zájmu o akreditaci
Potřebnost, podmínky, kritéria, Podání žádosti o akreditaci Vyplněná žádost na ČIA Uzavření obchodní smlouvy na akreditaci Žadatel předá veškerou dokumentaci Vlastní proces akreditace Jmenování posuzovací komise – posouzení dokumentace a akreditačních kritérií, vypracování dílčích zpráv a souhrnné zprávy

12 Akreditace Akreditace zkušebních laboratoří
Způsobilost provádět určité zkoušky nebo určité druhy zkoušek Akreditace certifikačního orgánu Způsobilost provádět výkon certifikace systému jakosti výrobců, certifikace výrobků nebo pracovníků

13 Zkušební vzorky

14 Zkušební vzorky Vzorek – určité množství materiálu nebo výrobku odebraného pro zkoušky z hodnoceného celku nebo speciálně vyrobeného pro ověření. Odebraný vzorek se dále zpracovává pro zkoušku příslušné vlastnosti. Vzorkování - odběr vzorků a jejich zpracování

15 Zkušební vzorky Druhy vzorků – dle podmínek odběru a účelu vzorků
Dílčí vzorek - vzorek odebraný z části celku Hrubý vzorek – směs všech odebraných dílčích vzorků Průměrný vzorek – zhomogenizovaný popř. zmenšený vzorek Systematický vzorek – nehomogenní celek se rozdělí na oblasti přibližně stejných vlastností a z každé se provede odběr Reprezentativní vzorek – vzorek pokud možno stejných vlastností jako celek Rezervní vzorek – uložený vzorek pro případné opakování zkoušky

16 Zkušební vzorky Odběr vzorků – odběr dle hledisek
Náhodný odběr – náhodný výběr místa Kusový odběr – 100% odběr, každý kus Informativní odběr – nahodilý odběr vzorku pro orientační zkoušky – např. podklad pro další zkoušky Stálý odběr – pravidelné odběry např. z každé dávky či série Občasný odběr – při ustálené jakosti např. při pochybnostech Statické vzorkování – odběr vzorků z celku, který je v klidu (ve skladu, složené dodávky…) Dynamické vzorkování – odběr vzorků materiálu v pohybu (z výrobního, dopravního pásu)

17 Zkušební vzorky Odběr nesmí být ovlivněn lidským činitelem
Odběr kapalin, kusových vzorků, zrnitých či sypkých materiálů Označování a balení vzorků Jasná identifikace vzorků – vazba mezi původem, odběrem a výsledkem zkoušky Značení zamezuje záměně a poskytuje chronologickou informaci odběrů Označení přímo na vzorek nebo písemné značení do obalu

18 Zkušební vzorky O odběru vzorků se sepíše záznam
Datum, kde, kdo, jak, označení …. Případně záznam o převzetí vzorků Vzorek musí být při přepravě chráněn vhodným obalem Poškození, vysychání, ochlazení ….. Úprava vzorků Závisí od druhu zkoušky (sušení, sycení, řezání, drcení ……)

19 Zkušební vzorky Zhotovení zkušebních těles
Obrábění – přímé opracování vzorku na požadovaný tvar (řezání, broušení, soustružení, odvrty ….) Výroba z malt a betonů – výroba hranolů, válců, krychlí, trámců ve formách Úprava hotového výrobku – cihly, cihelné bloky, tvárnice – zajištění rovinnosti a rovnoběžnosti tlačných ploch (broušení, koncování)

20 Zkušební vzorky Vliv tvaru a velikosti zkušebních těles
Výška vzorku – tření tlačných desek, brání příčnému roztažení tělesa Nižší vzorek = větší síla porušení Pevnost krychelná, hranolová, válcová Válcová pevnost x 1,25 = krychelná pevnost Součinitel dle výšky vzorku Tvar vzorku při zkoušce tahem Oslabený průřez ve zkoušené oblasti

21 Zkušební vzorky Vliv štíhlosti vzorku
Tvar stejný – různé velikosti – různé výsledky Náhodnost výskytu vad homogenity, velikost zrn Krychle menších rozměrů – větší pevnost


Stáhnout ppt "ZKUŠEBNICTVÍ A KONTROLA JAKOSTI"

Podobné prezentace


Reklamy Google