Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednodušší cesta k dotacím v novém programovém období 2014 - 2020 Místní akční skupina Rakovnicko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednodušší cesta k dotacím v novém programovém období 2014 - 2020 Místní akční skupina Rakovnicko."— Transkript prezentace:

1 Jednodušší cesta k dotacím v novém programovém období 2014 - 2020 Místní akční skupina Rakovnicko

2  43 podpořených projektů za 37 mil. Kč  11 projektů spolupráce za 12,5 mil. Kč  Kancelář MAS se zkušenostmi  Dobré hodnocení v ČR Co máme za sebou…

3  73 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu  41 milionů korun z Programu rozvoje venkova  21 milionů korun z Operačního programu Zaměstnanost  19 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí  17 milionů korun na provoz a animaci MAS  7 milionů korun z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání Co máme před sebou…

4 Priority, cíle, opatření  Školství, sociální služby, sociální podnikání, doprava, hasiči a spolky z IROP  Zemědělství, lesnictví a drobní podnikatelé z PRV  Výsadba dřevin a likvidace invazních rostlin z OP ŽP  Podpora pracovních míst a vzdělávání z OP Z  Činnost Místní akční skupiny z IROP  Animace mateřských a základních škol a zpracování místního akčního plánu školství z OP VVV

5 Projektové fiše MAS Rakovnicko 1.CHKO Křivoklátsko (OP ŽP) 2.Zemědělství (PRV) 3.Lesnictví (PRV) 4.Doprava (IROP) 5.Vzdělávání (IROP) 6.Komunity (IROP) 7.Sociální služby (IROP) 8.Sociální podnikání (IROP) 9.Zaměstnanost (OP Z) 10.Podnikání (PRV) 11.Hasiči (IROP)

6 Zemědělství z Programu rozvoje venkova ČR z Programu rozvoje venkova ČR prostřednictvím výzev k podávání přímých projektů prostřednictvím výzev k podávání přímých projektů prostřednictvím výzev MAS a samostatné projektové fiše „Zemědělství“ prostřednictvím výzev MAS a samostatné projektové fiše „Zemědělství“

7 Projektová fiše „ZEMĚDĚLSTVÍ“ Podporovaná opatření: Podpora na investice do zemědělských podniků Podpora na investice do zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů Podpora na investice na založení a rozvoj nezemědělských činností

8 Opatření PRV mimo projektovou fiši (přímé projekty) Předávání znalostí a informační akce Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství Podpora na investice do infrastruktury Podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů Zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP Podpora na pilotní projekty a podpora na vývoj Podpora vývoje při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh Ostatní spolupráce mezi hospodářskými subjekty ……

9 Termíny Přímé projekty – 2. pololetí 2015 Leader MAS Rakovnicko – II. čtvrtletí 2016

10  Ing. Aneta Hučínová – vedoucí zaměstnanec pro komunitně vedený místní rozvoj MAS Rakovnicko  Simona Dvořáková – manažer MAS Rakovnicko Kancelář MAS www.mas-rakovnicko.cz

11  Dlouholetá tradice zemědělství, pěstování chmele  Příznivé podmínky pro pěstování chmele  Kvalitní orná půda  Kvalifikovaná pracovní síla SWOT Analýza – silné stránky

12  Nízká produkční schopnost půdy  Eroze  Srážkový stín  Pokles pěstování chmele  Výrazný pokles živočišné výroby  Nízká diverzifikace zemědělských činností  Nízké zastoupení v agroturistice SWOT Analýza – slabé stránky

13  Výstavba záchytných vodních nádrží  Podpora konkurenceschopnosti  Podpora živočišné výroby  Vznik pracovních míst  Budování image a podpora chmelařství  Sezonní zaměstnanost  Zpracování primární produkce SWOT Analýza - příležitosti

14  Únik vody z krajiny  Erodující půda  Pokles konkurenceschopnosti zemědělské produkce  Pokles pěstování chmele i přes příznivé podmínky SWOT Analýza - hrozby


Stáhnout ppt "Jednodušší cesta k dotacím v novém programovém období 2014 - 2020 Místní akční skupina Rakovnicko."

Podobné prezentace


Reklamy Google