Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINITÝMY PRO PROJEKT KAP Radovan Výsmek Zlín, 27. 4. 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINITÝMY PRO PROJEKT KAP Radovan Výsmek Zlín, 27. 4. 2016."— Transkript prezentace:

1 MINITÝMY PRO PROJEKT KAP Radovan Výsmek Zlín, 27. 4. 2016

2 Důvod vzniku minitýmů Povinnosti plynoucí ze závazných dokumentů Postupy KAP a Metodický list 2 Členové pracovního minitýmů pro podporu polytechnického vzdělávání jsou: vedení škol výborní učitelé (učitelé leadři tak, jak je chápe kariérní systém) zástupci za jednotlivé typy škol (školy mateřské, základní) Pracovní minitýmy mohou být zřízeny pro zpracování návrhů řešení v potřebných oblastech na PSV/RSK a pro další práci Při prioritizaci potřeb v území by měli být přítomní zástupci minitýmu pro podporu polytechnického vzdělávání 3 povinné minitýmy Polytechnické vzdělávání Kariérní poradenství Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity 2

3 Důvod vzniku minitýmů Povinnosti plynoucí ze závazných dokumentů Schválená projektová žádost závazek vytvořit alespoň 3 odborné platformy pro oblasti: Polytechnické vzdělávání / Odborné vzdělávání / Škola jako centrum dalšího profesního vzdělávání. Kariérní poradenství Inkluze po dokončení zpracování dokumentu KAP budou probíhat tematická setkávání a workshopy na témata: Polytechnické vzdělávání / Odborné vzdělávání / Škola jako centrum dalšího profesního vzdělávání Kariérní poradenství Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity Inkluze Čtenářská a matematická gramotnost / ICT kompetence / Cizí jazyky Řízení škol a hodnocení kvality 3

4 Zaměření minitýmů Navrhujeme vznik minitýmů / platforem: I.pro podporu polytechnické vzdělávání, odborného vzdělávání a dalšího profesního vzdělávání II.pro podporu kariérní poradenství III.pro podporu podnikavosti, iniciativy a kreativity IV.pro podporu inkluze V.pro podporu čtenářské a matematické gramotnosti, ICT kompetencí a výuky cizích jazyků 4

5 Činnost minitýmů Během zpracování KAP Připomínkování předkládaných materiálů do PSV a RSK za příslušnou tematickou oblast Příprava podkladových materiálů pro jednání PSV – zadání na základě rozhodnutí PSV Vyjadřuje se k prioritizaci potřeb v území (podmínečná je účast pouze minitýmu pro podporu polytechnického vzdělávání) Během realizace KAP Spolupodílí se na přípravě tematických setkávání a workshopů Plní úkoly stanovené PSV 5

6 Zahájení činnosti minitýmů Minitým I. pro podporu polytechnické vzdělávání, odborného vzdělávání a dalšího profesního vzdělávání Od dnešního dne Musí se vyjádřit k prioritizaci potřeb v území pro účely výzvy 36. a 37. IROP, která bude vyhlášena v květnu 2016 Minitýmy II.-V. Od schválení jejich členů Předpokládáme na příštím jednání PSV (7. 6. 2016) 6

7 Členství v minitýmech jednotný přístup Minitýmy budou tvořeny z členů PSV, členů RT KAP a dalšími osobami navrženými a jmenovanými PSV Každý minitým bude mít určeného „ Komunikátora “ (člena RT KAP), který bude mít na starost přenos informací mezi minitýmem, RT KAP a PSV Každý minitým bude mít určeného „ Předsedajícího “ (Člena PSV), který bude řídit jednání Administrativní záležitosti budou řešit Administrativní pracovníci RT KAP Členové PSV se mohou na základě své vůle zařadit do jakéhokoliv počtu minitýmů 7

8 Členství v minitýmu I. (polytechnické vzdělávání) Povinní zástupci za zřizovatele škol kraj – PhDr. Stanislav Minařík (Předsedající) soukromé školy – Ing. Zdeněk Velikovský obce – Mgr. Marta Zakopalová církevní školy – Mgr. Michal Hegr Povinní zástupci P-KAP Mgr. Daniela Sobieská – RIS3 manažer Ing. Ladislava Hašková – NIDV Mgr. Petr Pagáč – Odborný garant Nepovinní zástupci zástupce zaměstnavatelů Pavel Vrba – expert KAP ZK Ing. Radovan Výsmek – věcný manažer KAP (Komunikátor) 8

9 Jak se přihlásit k členství v minitýmu Stanislav Jaša – stanislav.jasa@kr-zlinsky.czstanislav.jasa@kr-zlinsky.cz Do 15. 5. 2016 e-mailem vyjádřit zájem pracovat v minitýmu / minitýmech 9

10 Rámec pro podporu infrastruktury v kraji A)Ověření a očištění souboru projektových záměrů z dotazníkové šetření KROK 0 - provádí Realizační tým KAP Označení projektových záměrů, které nejsou v souladu s oblastmi podpory IROP (tj. okruh 3. Zateplení budov a okruh 4. Energetická efektivita budov) KROK 1 - provádí každý zřizovatel Vyřazení duplicitních projektových záměrů Doplnění / upřesnění údajů uvedených u stávajících projektových záměrů Označení projektových záměrů s vysokou a střední důležitostí pro zřizovatele 10

11 Rámec pro podporu infrastruktury v kraji B) Specifikace záměrů pro výzvu 36. a 37. IROP KROK 2 – provádí Realizační tým KAP projektové záměry od jednotlivých zřizovatelů budou sloučeny do nové tabulky navíc bude obsahovat 3 nové sloupce k ohodnocení ne/splnění 3 kritérií prioritizace: 1.Soulad záměru s oblastmi podpory 36. a 37. výzvy IROP 2.Stav přípravy projektu (zpracovaný projekt, stavební povolení aj.) 3.Náročnost na rozsah/dobu trvání stavební prací, nákladnost projektu vzhledem k dopadu na počet žáků (týká se příliš nákladných investic), jasná představa o záměru a jeho využitelnosti a další faktory dle rozhodnutí PSV a dle priorit kraje => vyhovující záměry = záměry s nejvyšší prioritou 11

12 Rámec pro podporu infrastruktury v kraji C) Projednání s partnery v území KROK 4 – Projednání Rámce na úrovni „Minitýmu pro polytechniku“ Diskuse, návrhy, připomínky T: polovina 05/2016 KROK 5 – Projednání Rámce na úrovni PS Vzdělávání Projednání Rámce projednaného v „Minitýmu pro polytechniku“ => doporučení pro odsouhlasení v RSK ZK T: 7. 6. 2016 KROK 6 – Projednání Rámce na úrovni RSK ZK Odsouhlasení Rámce T: 30. 6. 2016 => Předání výsledného Rámce KAP ŘO IROP (MMR, resp. CRR) a MŠMT 12

13 Děkuji za pozornost Radovan Výsmek 13


Stáhnout ppt "MINITÝMY PRO PROJEKT KAP Radovan Výsmek Zlín, 27. 4. 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google