Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

27.9.20161 Základy marketingu šestá přednáška Ing. Nina Kudláčková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "27.9.20161 Základy marketingu šestá přednáška Ing. Nina Kudláčková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 27.9.20161 Základy marketingu šestá přednáška Ing. Nina Kudláčková, Ph.D. Nina.Kudlackova@upce.cz

2 27.9.20162 Kupní chování zákazníků Zkoumání kupního chování zákazníků je součástí marketingového výzkumu Spokojenost zákazníka ovlivňuje veškeré aktivity a fungování firmy Nutnost poznání zákazníka – jeho projevy na trhu, následky jeho chování Proč užívají zboží Jak ho užívají Kdy ho přestanou užívat Opakují užívání …………

3 27.9.20163 Kupní chování zákazníků KULTURA Sociální skupiny role status životní styl Individuální rysy (demografické,ekonomické) Psychika (vnímání,učení,postoje, motivace, osobnost) Predispozice spotřebitele Rozpoznání problému Hledání informací Hodnocení alternativ Kupní rozhodnutí Ponákupní chování Situační prostředí podnětyodezvy

4 27.9.20164

5 5 Trendy vyplývající z makro- prostředí (nelze ovlivnit) Demografické trendy (struktura obyvatelstva) Socioekonomické (kupní síla) Ekologické, technologické a politické faktory (dopady na životní prostředí, automatizace..) Kulturní trendy (dopady na životní styl, využití volného času)

6 27.9.20166 Kupní chování zákazníků – působení kultury Soubory sociálních norem a standardů Soubory poznatků a idejí (vzdělanost) Sociální instituce Kultuře se učíme (vnímáme) Kultura přechází z generace na generaci Kultura je sdílená Různé kultury v místě i čase Kultura je adaptabilní (měnící se vývoj společnosti) Subkultury (uvnitř centrální kultury – např. subkultury teenagerů, urč. profesí apod.) kultura

7 27.9.20167 Kupní chování zákazníků – současné kulturní trendy v marketingu Sbližování kultur Návrat k tradicím Počítačová kultura Regionalismus Renesance umění Růst hodnot zdraví a životního prostředí Patriotismus – návrat domů

8 27.9.20168 Kupní chování zákazníků – působení sociálních skupin Primární skupina (rodina, přátelé) Sekundární skupina Referenční skupina (skupina vůči kterým jedinec poměřuje své chování, sounáležitost) Životní cyklus rodiny Rozhodovací proces v rodině Kupní role rodina Rodiče (hodnoty, normy chování, postoje, návyky, estetické cítění) Děti Nová rodina

9 27.9.20169 Kupní chování zákazníků – sociální třídy Homogenní skupiny lidí s podobnými zájmy, sdílenými hodnotami, podobného spotřebního chování Jiné informační zdroje Jiné návyky Jiné ekonomické zajištění »Vyšší horní »Střední horní »Nižší horní »Vyšší dolní »Střední dolní »Nižší dolní povolání vzdělání příjem

10 27.9.201610 Kupní chování zákazníků – význam referenční skupiny Referenční skupina slouží jako zdroj informací při rozhodování o koupi výrobku (experti v referenčním okolí např. koupě počítače) Spotřebitel koupí produktu se stává členem referenční skupiny (stvrzuje příslušnost ke skupině) Míra vlivu referenční skupiny na spotřební chování je podmíněna Informovaností o výrobku Jejími normami Nápaditostí výrobku Marketingové využití referenčních skupin Identifikace jedince jako navození příznivých postojů (využití celebrit) Vazeb názorového vůdce (stojí v čele skupiny) Kladné osobní komunikace

11 27.9.201611 Kupní chování zákazníků – životní styl Průnik aktivit, zájmů a názorů (activities, interests, opinions – AIO) Vytváří segmenty spotřebitelů s podobným způsobem života podle marketingových potřeb (aktivity volného času…) Marketing zkoumá konkrétní vazby životního stylu na spotřební chování Životní styl – nejkomplexnější kritérium tržní segmentace

12 27.9.201612 Kupní chování zákazníků – individuální vlivy Vnitřní psychika každého spotřebitele Vnímání (stimuly musí prahové hodnoty) Učení (podmiňování, paměť) Postoje (formovány, lze je měnit) Motivace (potřeby a jejich naplňování) Fyziologické (hlad, žízeň) Potřeby jistoty a ochrany Společenské potřeby (láska, pocit sounáležitosti) Potřeba uznání (sebeúcta,uznání) Seberealizace (rozvoj osobnosti) Poznávání, porozumění Estetických prožitků Osobnost (využití pozitivních charakteristik – nezávislost, soutěživost, rozvážnost……..) Maslowova Pyramida potřeb

13 27.9.201613 Kupní chování zákazníků – kupní proces Fáze kupního rozhodovacího procesu Rozpoznání problému Hledání informací Hodnocení alternativ Kupní rozhodnutí Ponákupní chování Situační vlivy -Důvody koupě -Sociální okolí -Fyzikální okolí -Časové parametry -Předchozí stavy, události

14 27.9.201614 Kupní chování zákazníků – kupní proces Fáze kupního rozhodovacího procesu Rozpoznání problému (uvědomění si potřeby-vhodný podnět ve vhodné situaci) Hledání informací vnitřní paměť vnější informace zvýšená pozornost soustředěné získávání informací Hodnocení alternativ (hodnocení získaných informací) dle hledisek výběru dle důležitosti dle vlastností výrobků Kupní rozhodnutí – kupní záměr, možno ovlivnit postoji ostatních nečekanými situačními vlivy riziky (sociální:co tomu řeknou ostatní, ekonomická cena/výkon, investovaná částka) Ponákupní chování spokojenost – věrnost nespokojenost- odvrácení Sociální okolí komerce zkušenosti Posilování sebedůvěry spotřebitele Záruky možnost vrácení zboží. Vyřízení stížností ponákupní služby.

15 27.9.201615 Kupní chování zákazníků – kupní proces Typy kupních rozhodovacích procesů Rutinní, zvykové kupní rozhodování Pravidelný nákup zboží, které spotřebitel zná Bez hledání informací Bez vyhodnocování alternativ Omezené řešení problému Zboží nakupované občas Rozšířené rozhodování Náhlé situační vlivy Cena Vnímatelné riziko

16 27.9.201616

17 27.9.201617 Kupní chování institucí Zákazník nenakupuje pro individuální osobní potřebu Prostý opakovaný nákup Modifikovaný nákup Nový nákup – nový nákupní úkol Typy zákazníků Výrobci Instituce nevýrobních služeb Obchodníci, zprostředkovatelé Vládní instituce a státní správa Charakter poptávky Odvozená od jiných institucí a od poptávky spotřebitelů Méně pružná (pokles cen nevyvolává nárůst nákupu) Propojená (více druhů spolu souvisejících výrobků) Řetězový charakter (malá změna na počátku produkčního řetězce vyvolá velkou změnu na konci)


Stáhnout ppt "27.9.20161 Základy marketingu šestá přednáška Ing. Nina Kudláčková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google