Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

zelená linka: 800 260 500 Provozování vodohospodářské infrastruktury – Podmínky přílohy č. 6 OPŽP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "zelená linka: 800 260 500 Provozování vodohospodářské infrastruktury – Podmínky přílohy č. 6 OPŽP."— Transkript prezentace:

1 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Provozování vodohospodářské infrastruktury – Podmínky přílohy č. 6 OPŽP

2 Úvod Příloha č. 6 OPŽP Metodické dokumenty Udržitelnost 2014+ 2

3 Příloha č. 6 OPŽP Základní text pro podmínky vztahující se k provozování VHI Blíže rozveden v tzv. „Podmínkách přijatelnosti“ („Water Agreement“) z roku 2007 Text totožný s přílohou č. 7 OPŽP 2007 – 2013 ­ Formální úpravy ­ Úprava odkazu na legislativu ES 3

4 Příloha č. 6 OPŽP Modely provozování ­ Samostatné provozování, smíšený, vlastnický ­ Oddílný model Stávající provozní smlouvy ­ Nutnost úpravy před vydáním Rozhodnutí ­ Výše dotace bude upravena dle délky smlouvy ­ 60% ze způsobilých výdajů do 31.12.2020 ­ 35% ze způsobilých výdajů do 31.12.2022 Nové provozní smlouvy ­ Dle pravidel veřejného zadávání (nový ZVZ) 4

5 Příloha č. 6 OPŽP Požadavky na provozní smlouvy ­ „nejlepší mezinárodní praxe“ ­ výkonové ukazatele, monitoring, sankce ­ cenotvorba Vzorová smlouva - VSÚ ­ Aktualizována v dubnu 2015 dle platné legislativy a zkušeností z implementace OPŽP 2007 - 2013 5

6 Metodické dokumenty Vycházíme ze zkušeností OPŽP 2007 – 2013 ­ „Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7“ ­ Aktualizována do verze 3.6 ­ Bude výrazně revidována pro potřeby nového PO a vložena jako příloha do „PRŽAP“ ­ Kapitola 3 „Oddělitelnost“ byla schválena DG REGIO a bude ponechána ­ „Praktická příručka“ ­ Aktualizována dle dosavadních zkušeností ­ Zůstane jako technický podklad ­ „ Závazné pokyny pro žadatele a příjemce“ ­ Pravidla pro výběrové řízení na provozovatele ­ Přenesena do PRŽAP; plánovaná aktualizace dle nového ZVZ 6

7 Udržitelnost 2014+ „Flat Rate“ ­ Stanovena Nařízením EP a rady 1303/2013, článek 61, odstavec 3a ­ Výpočet diskontovaného čistého příjmu(FA) vs. paušální sazba ­ Stanovena Přílohou 5 k Nařízení na 25% pro VH sektor ­ 63,75% (průměr v OPŽP 2007-2013 cca 69,75%) Důvody ­ Reakce na zkušenost z PO 2007 – 2013 ­ Zjednodušení přípravy žádosti ­ Zjednodušení administrace na fondu ­ Zprůhlednění podmínek pro udržitelnost ­ Přiblížení národní legislativě 7

8 Udržitelnost 2014+ Zpracován návrh nástroje Udržitelnost 2014+ ­ Přiblížení národní legislativě (PFO) ­ Minimální výše čistých příjmů pro obnovu VHI (nájemné, odpisy/zisk, prostředky na obnovu, čistý příjem). ­ Dopad do ceny – nepřímý, ale zůstává ­ Zpracován jednoduchý nástroj ve formátu MS Excel. ­ Základní vstupní údaje pro výpočet Udržitelnosti 2014+ jsou totožné s FA pro období 2007 – 2013. ­ Nástroj v současnosti konzultován s DG REGIO 8

9 Udržitelnost 2014+ Udržitelnost 2014+ stanoví minimální zdroje do VHI, které musí ­ vlastník (žadatel) vytvořit v průběhu prvních 10 let od uvedení projektu do provozu, ­ tyto příjmy musí být každoročně kumulativně kladné, a ­ růst lineárně od prvního roku uvedení projektu do provozu až do dosažení tzv. plných odpisů ve 30. roce referenčního období Výstup z nástroje slouží jako vstup při přípravě PFO Návrh PFO předložen SFŽP po vysoutěžení dodavatele stavby a před zahájením financování projektu. 9

10 Udržitelnost 2014+ Vstupní údaje ­ PFO ­ Hodnota stávajícího majetku ­ Projekt (cena po vysoutěžení dodavatele) ­ Referenční období (30 let) ­ Životnosti - vychází z OPŽP 2007 – 2013, tj. ­ Vodovodní síť = 40 let ­ Kanalizační síť = 60 let ­ Stavební objekty = 40 let ­ Technologie a zařízení = 15 let 10

11 Udržitelnost 2014+ Výstupy: ­ Minimální výše požadovaných čistých příjmů na dobu 10 let, ­ Výpočet orientační ceny pro vodné a/nebo stočné (pouze informativního charakteru po doplnění údajů žadatele o objemech a provozních nákladech). ­ Při nastavení počáteční hodnoty > 0 bude trend nárůstu čistých příjmů nižší. ­ Trend růstu čistých příjmů je obdobný jako ve stávajícím období ve FA 2007 – 2013. 11

12 Udržitelnost 2014+ - projekt „na zelené louce“ 12

13 Udržitelnost 2014+ - projekt „historická data“ 13

14 Děkuji za pozornost! Jakub Němec ředitel odboru provozování vodohospodářské infrastruktury Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz


Stáhnout ppt "zelená linka: 800 260 500 Provozování vodohospodářské infrastruktury – Podmínky přílohy č. 6 OPŽP."

Podobné prezentace


Reklamy Google