Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření č. 79/2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření č. 79/2007."— Transkript prezentace:

1 Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření č. 79/2007

2 AEO Důležité termíny NV vrstva ENVIRO v LPIS – 26. 3. 2007 příjem žádostí – do 15. 5. 2007

3 AEO § 2 Agroenvironmentální opatření podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí (2 tituly) EZ, IP podopatření ošetřování travních porostů (9 titulů) L, MVL, HSL, TPRL, bahňák, chřástal, P, DBP, SSTV podopatření péče o krajinu (3 tituly) zatravňování OP, pěstování meziplodin, biopásy

4 AEO § 3 Žádost o zařazení do AEO fyzická nebo právnická osoba podmínka vstupu s minimální výměrou (5 ha; 2 ha ZCHÚ; 1 ha EZ; 0,5 ha EZ zelenina a byliny; 0,25 ha trvalé kultury v EZ; 1 ha sady v IP; 0,5 ha vinice v IP; 0,5 ha zelenina v IP) ŽOZ na 5 let (od 1. 1.; od 1. 4. – meziplodiny, biopásy) ŽOZ do 15. 5. od podání ŽOZ do zařazení nelze doplnit PB zvýšit výměru PB (výměru k zařazení) změnit podmínky zařazení snížit výměru PB či vyřadit PB (OTP, IP)

5 AEO § 4 Poskytnutí dotace v rámci AEO ŽOD do 15. 5. (od roku 2008 jednotná žádost) společné podmínky pro žadatele zařazení v AEO plnění GAEC na evidovaných PB vedení evidence hnojení + podmínky pro použití hnojiv vedení evidence POR + podmínky pro použití POR údržba TP 1 x ročně pastva nebo 2 x ročně seč (do 31. 7.; do 31. 10.; vynechání či posun se souhlasem OOP) po 31. 10. TP do 30 cm (výjimka se souhlasem OOP) plnění podmínek na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zem. zdrojů posuzování užívané výměry ZP (do 31. 12., do 31. 3. – meziplodiny, biopásy) pozdní podání žádosti, vyřazení z AEO

6 Přepočítávací koeficienty DJ

7 Zásady správné zemědělské praxe

8 AEO § 5 Změna výměry navýšení do 25 % původně zařazené výměry – změnová ŽOZ (ne zatravňování a meziplodiny) – do 15. 5. navýšení nad 25 % původně zařazené výměry nebo v 5. kalendářním roce – nová ŽOZ navýšení u zatravňování OP –vždy nová ŽOZ navýšit nelze meziplodiny pardonované snížení výměry (restituce, PÚ, vyšší moc, změna v LPIS do 5 %, první zalesnění ZP, pozbytí PDÚ do 5 %) – poměrná výše dotace (evidence v LPIS k datu podání ŽOD) nepardonované snížení výměry – poměrné snížení a vratka podání žádosti o snížení výměry (snížení od data podání ŽOD do 31. 12)– do 31. 1.; do 30. 4. (meziplodiny, biopásy) podání žádosti o snížení výměry (snížení od 1. 1. do data podání ŽOD) – změnová ŽOZ do 15. 5.

9 AEO § 6 Převod zařazení AEO ukončení zem. činnosti fyzické osoby; zánik právnické osoby bez likvidace; převod, nájem nebo prodej podniku – závazek nového uživatele plnit AEO převod není navýšení výměry sloučení zařazení ostatní případy – datum zahájení 5LO nabyvatele nabytá výměra zařazená kratší dobu než dosavadní výměra a přesahuje 25 % dosavadní výměry – datum zahájení 5LO převodce převod limitu navýšení (25 %) a snížení výměry (5 % ztráta PDÚ) – poměrně nabyvatel přebírá se závazkem zodpovědnost za porušení převodce sankce udělená ve vztahu k převodci se v průběhu převodu vztahuje pouze na převáděnou výměru vratka se vztahuje vždy pouze na 5 let

10 AEO § 7 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul ekologické zemědělství ŽOZ – žadatel registrovaný v systému EZ ke dni podání ŽOZ podle z.č. 242/2000 Sb. V ŽOZ seznam PB se statutem EZ nebo PO v LPIS Kombinovatelnost – vše kromě IP Kombinovatelnost s AEO/HRDP – vše kromě EZ a IP Podmínky poskytnutí dotace plnění NR 2092/1991 a z. č. 242/2000 Sb. registrace v systému EZ dotace na EZ/TP – intenzita HZ min. 0,2 VDJ/ha TP, max. 1,5 VDJ/ha ZP k 31. 7. dotace na EZ/TP – koně k 31. 7. – do 15. 9. kopie registru a formulář s přepočtem koní na VDJ

11 AEO § 7 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul ekologické zemědělství ŽOD – kultura evidovaná v LPIS ke dni podání ŽOD, u OP rozdělení na speciální byliny, zeleninu či ostatní plodiny na OP souběh EZ se zatravňováním OP – v prvním roce žádost na OP s ŽOD zákres PB s rozlišením kultur, popřípadě plodin u OP provádění obnovy TP – možné 1x za pět let, zahájení nejdříve 1. 10., do 15. 7. násl. roku zajištění souvislého TP, oznámení Fondu nejpozději v den zahájení

12 AEO § 8 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce ŽOZ – seznam všech PB s kulturou vinice sad orná půda, na které budě pěstovat zeleninu K ŽOZ – zákres PB Kombinovatelnost vinice, sady – žádná (i AEO/HRDP) zelenina – meziplodiny, biopásy (i AEO/HRDP)

13 AEO § 8 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce Podmínky poskytnutí dotace – sady zakázané účinné látky pravidelný řez (1. 6. – 15. 8. stromy; 1. 5. – 30. 6. keře) záznamy – vlhkost a teplota vzduchu uvedenými tech. zařízeními (1. 3. – 30. 9.), umístění v mapě PB záznamy - sledování výskytu škodlivých organismů do konce třetího roku odběr vzorků půdy a jejich rozbor na rizikové prvky každoročně odběr a rozbor vzorků ovoce (na každých 20 ha 1 kg) průměrný počet jedinců na 1 ha – jádroviny min. 500 ks, peckoviny min. 200 ks, bobuloviny min. 2000 ks

14 AEO § 8 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce Podmínky poskytnutí dotace – vinice zakázané účinné látky aplikace POR, kalů – max. 2 kg Cu 2+ /ha/ročně aplikace statkových hnojiv, hnojiv, kalů do 50 kg N/ha v průměru na výměru vinic prosvětlení keřů (1. 6. – 31. 8.) max. 6 aplikací POR proti plísní révové max. 6 aplikací POR proti padlí révovému v každém druhém meziřadí do 3 let od výsadby souvislý bylinný porost průměrný počet jedinců na 1 ha – min. 1 800 ks keřů révy vinné

15 AEO § 8 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce Podmínky poskytnutí dotace – zelenina ŽOD – pouze PB se zeleninou + předpokládané datum vysetí/výsadby a sklizně zákres PB – vyznačení ploch se zeleninou a tech. zařízení (teplota, vlhkost vzduchu) možnost pěstovat několik druhů zeleniny v roce – souhrnně musí pokrýt celý PB zakázané účinné látky (všechny zařazené PB) záznamy – vlhkost a teplota vzduchu uvedenými tech. zařízeními (1. 3. – 30. 9.), záznamy - sledování výskytu škodlivých organismů do konce třetího roku odběr vzorků půdy a jejich rozbor na rizikové prvky každoročně odběr a rozbor vzorků zeleniny (na každých 20 ha 1 kg, každý druh) před každým výsevem/výsadbou rozbor půdy na Nmin použití hnojení do výše stanovených limitů (odečtený zjištěný Nmin po odpočtu 50 kg N)

16 AEO § 8 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce Podmínky poskytnutí dotace – zelenina aplikace statkových hnojiv, hnojiv do 170 kg N/ha v průměru na zařazenou výměru vedení evidenční karty PB minimální objem výsevu/výsadby na 1 ha, uznané osivo zelenina na seznamu IP – zákaz pěstování konvenčně

17 AEO § 9 Podopatření ošetřování travních porostů Kombinovatelnost – pouze EZ (i AEO/HRDP) Zařazení PB nadstavbové tituly (MVL, HSL, TPRL, bahňák, chřástal, DBP, SSTV) – vymezení v LPIS základní tituly (louky, pastviny) – 50 % výměry PB mimo ZCHÚ, ochranná pásma NP a PO – bez souhlasu OOP základní tituly (louky, pastviny) – 50 % výměry PB v ZCHÚ, ochranná pásma NP a PO – se souhlasem OOP PB = jeden titul kromě kombinací TPRL a L, MVL, HSL, bahňák, chřástal, P, DBP SSTV a L, MVL, HSL, P, DBP

18 AEO § 9 Podopatření ošetřování travních porostů ŽOZ – celková výměra TP – PB s rozlišením na tituly + zákres PB kromě plochy označené v LPIS jako nevhodné pro AEO plochy nevhodné pro OTP – souhlas OOP plochy zařazené v podopatření Péče o krajinu Zatravňování OP (i AEO/HRDP) Podmínky poskytnutí dotace společné intenzita HZ min. 0,2 VDJ/ha TP, max. 1,5 VDJ/ha ZP k 31. 7. koně k 31. 7. – do 15. 9. kopie registru a formulář s přepočtem koní na VDJ zákaz hnojení upravenými kaly a odpadními vodami (pouze zařazené PB) provádění obnovy TP – možné 1x za pět let, zahájení nejdříve 1. 10., do 15. 7. násl. roku zajištění souvislého TP, oznámení Fondu nejpozději v den zahájení

19 AEO § 9 titul LOUKY Podmínky poskytnutí dotace použití statkových hnojiv, hnojiv a případné pastvy – v průměru na celkovou výměru těchto luk max. 60 kg N/ha nepoužívat kejdu, vyjma kejdy skotu TP sekat dvakrát ročně (1. seč do 31. 7., 2. seč do 31. 10.) možnost přepasení TP po 15. 8. mulčování, obnova, přísev v oblastech ZCHÚ, ochranných pásmech NP a PO pouze se souhlasem OOP

20 Průměrný přívod živin do půdy ve statkových hnojivech Statkové hnojivo Průměrn ý obsah sušiny (%) Dusík (N) Dusík (N) Fosfor (P 2 O 5 ) Draslík (K 2 O) kg. t -1 1) Hnůj skotu 23,05,0 3,17,1 Hnůj skotu (z hluboké podestýlky) 23,06,0 3,110,7 Hnůj prasat 23,06,2 5,75,1 Hnůj prasat (z hluboké podestýlky) 23,07,4 5,77,1 Koňský hnůj 29,05,2 3,27,3 Ovčí hnůj (hnůj koz) 28,07,6 3,710,4 Močůvka skotu a hnojůvka 2,42,5 0,25,3 Močůvka prasat a hnojůvka 2,02,8 0,52,5 Kejda skotu 7,83,2 1,54,8 Kejda prasat 6,85,0 3,02,3 Kejda ovcí (koz) 24,06,0 2,15,3

21 Kejda drůbeže 11,89,6 6,43,8 Čerstvý drůbeží trus 23,018,0 11,97,1 Drůbeží trus uleželý (ztráty N 35 %) 33,016,8 17,110,2 Suchý drůbeží trus (ztráty N 50 %) 50,019,2 24,314,9 73,028,0 35,521,8 Drůbeží podestýlka (ztráty N 50 %) 50,019,2 16,011,3 Výkaly a moč skotu (průměrná roční produkce 14,0 t. DJ -1 ) 3,3 2) 2,27,1 Výkaly a moč ovcí, koz (průměrná roční produkce 9,1 t. DJ -1 ) 4,9 2,66,6 Výkaly a moč koní (průměrná roční produkce 8,6 t DJ -1 ) 2,8 2,33,5 Statkové hnojivo Průměrný obsah sušiny (%) Dusík (N) Dusík (N) Fosfor (P 2 O 5 ) Draslík (K 2 O) kg. t -1 1)

22 AEO § 9 titul MEZOFILNÍ A VLHKOMILNÉ LOUKY Podmínky poskytnutí dotace možnost použití statkových hnojiv, organických hnojiv a případné pastvy – v průměru na celkovou výměru těchto luk max. 60 kg N/ha – stanoveno rámci vrstvy ENVIRO hnojit pouze hnojem nebo kompostem TP sekat dvakrát ročně – termín 1. seče přiřazen v rámci vrstvy ENVIRO (varianty: do 31. 7., do 30. 6., od 15. 7. do 31. 8.), 2. seč do 31. 10. možnost přepasení po 15. 8. – stanoveno v rámci vrstvy ENVIRO, nepřikrmovat HZ na ploše přepásané louky (seno, lizy, napájení povoleno) mulčování, obnova, přísev pouze se souhlasem OOP sečení od středu ke krajům nebo od jedné strany ke druhé Dobrovolná nadstavba k hnojené variantě louky nehnojit, nebo nehnojit a ponechat neposečené pásy (6 až 12 m – 5 až 10 % PB, do násl. roku)

23 AEO § 9 titul HORSKÉ A SUCHOMILNÉ LOUKY Podmínky poskytnutí dotace možnost použití statkových hnojiv, organických hnojiv a případné pastvy – v průměru na celkovou výměru těchto luk max. 60 kg N/ha – stanoveno rámci vrstvy ENVIRO hnojit pouze hnojem nebo kompostem TP sekat jedenkrát ročně – termín seče přiřazen v rámci vrstvy ENVIRO (varianty: do 31. 7., od 15. 7. do 31. 8., od 15. 8. do 30. 9.) možnost přepasení po 15. 8. – stanoveno v rámci vrstvy ENVIRO nepřikrmovat HZ na ploše přepásané louky (seno, lizy, napájení povoleno) mulčování, obnova, přísev pouze se souhlasem OOP, sečení od středu ke krajům nebo od jedné strany ke druhé Dobrovolná nadstavba k hnojené variantě louky nehnojit, nebo nehnojit a ponechat neposečené pásy (6 až 12 m – 5 až 10 % PB, do násl. roku)

24 AEO § 9 titul TRVALE PODMÁČENÉ A RAŠELINNÉ LOUKY Podmínky poskytnutí dotace nepoužívat hnojiva, statková hnojiva a neprovádět pastvu zvířat, TP sekat jedenkrát ročně – termín seče přiřazen v rámci vrstvy ENVIRO (varianty: od 15. 5. do 30. 6., od 15. 6. do 31. 7., od 15. 7. do 31. 8., od 15. 8. do 30. 9.), seč i odkliz lehkou mechanizací neprovádět mulčování, obnovu, přísev, vápnění, odvodnění válení a smykování pouze se souhlasem OOP udržovat zřetelnou hranici louky v terénu.

25 AEO § 9 titul PTAČÍ LOKALITY NA TP – HNÍZDIŠTĚ BAHŇÁKŮ Podmínky poskytnutí dotace nepoužívat hnojiva, statková hnojiva a neprovádět pastvu zvířat TP sekat dvakrát ročně (1. seč 15. 7. do 31. 8., 2. seč 30. 9. – 15. 11.) mulčování, obnova, přísev, válení, smykování se souhlasem OOP sečení od středu ke krajům nebo od jedné strany ke druhé nesekat více než 2 žacími stroji najednou

26 AEO § 9 titul PTAČÍ LOKALITY NA TP – HNÍZDIŠTĚ CHŘÁSTALA POLNÍHO Podmínky poskytnutí dotace nepoužívat hnojiva, statková hnojiva a neprovádět pastvu zvířat TP sekat jedenkrát ročně (15. 8. – 30. 9.) mulčování, obnova, přísev, válení, smykování se souhlasem OOP sečení od středu ke krajům nebo od jedné strany ke druhé nesekat více než 2 žacími stroji najednou

27 AEO § 9 titul PASTVINY Podmínky poskytnutí dotace použití statkových hnojiv, hnojiv a pastvy – v průměru na celkovou výměru těchto pastvin max. 80 kg N/ha z tohoto limitu dodat pastvou HZ min. 5 kg N/ha každého půdního bloku, max. 55 kg N/ha v průměru na celkovou výměru těchto pastvin (odpovídá aktuální denní intenzitě 0,5 VDJ/ha až 1,25 VDJ/ha) nepoužívat kejdu, vyjma kejdy skotu přepást minimálně jedenkrát ročně do 31. 10. likvidace nedopasků do 30 dnů po skončení pastvy na půdním bloku (výjimka svažitost PB, souhlas OOP) mulčování, obnova, přísev v oblastech ZCHÚ, ochranných pásmech NP a PO pouze se souhlasem OOP herbicidy pouze bodově (EZ vůbec) napájení a technické zajištění pastviny

28 AEO § 9 titul DRUHOVĚ BOHATÉ PASTVINY Podmínky poskytnutí dotace nepoužívat hnojiva, statková hnojiva, vyjma pastvy HZ dodat pastvou min. 5 kg N/ha každého půdního bloku, max. 40 kg N/ha v průměru na celkovou výměru těchto pastvin (odpovídá aktuální denní intenzitě 0,4 VDJ/ha až 1,05 VDJ/ha) přepást minimálně jedenkrát ročně do 31. 10. likvidace nedopasků do 30 dnů po skončení pastvy na půdním bloku (výjimka svažitost PB, souhlas OOP) mulčování, obnova, přísev pouze se souhlasem OOP herbicidy pouze bodově (EZ vůbec) napájení a technické zajištění pastviny

29 AEO § 9 titul SUCHÉ STEPNÍ TRÁVNÍKY A VŘESOVIŠTĚ Podmínky poskytnutí dotace nepoužívat hnojiva, statková hnojiva, vyjma pastvy HZ pastva pouze kozami a ovcemi dodat pastvou min. 5 kg N/ha každého půdního bloku, max. 30 kg N/ha v průměru na celkovou výměru těchto pastvin (odpovídá aktuální denní intenzitě 0,25 VDJ/ha až 1,25 VDJ/ha) přepást jedenkrát ročně - termín pastvy přiřazen v rámci vrstvy ENVIRO (varianty od 1. 5 do 31. 10., od 15. 4. do 30. 6., od 15. 7. do 30. 9., od 15. 4. do 30. 6. a od 1. 8. do 30. 9.) likvidace stanovených rostlinných druhů do 30 dnů po skončení pastvy na půdním bloku (výjimka písemné stanovisko OOP) neprovádět mulčování, obnovu, přísev nepoužívat herbicidy napájení a technické zajištění pastviny

30 AEO § 10 Podopatření péče o krajinu titul zatravňování orné půdy ŽOZ – seznam PB a výměru v rámci PB, kterou chce zatravnit v rozlišení na PB z 50 % v ZCHÚ zatravňované regionální směsí PB z 50 % v ZCHÚ zatravňované regionální směsí a sousedící s vodním útvarem (PB do 25 m od vodního útvaru) PB zatravňované normální směsí PB zatravňované normální směsí a sousedící s vodním útvarem minimální zatravňovaná výměra – 0,1 ha minimální zatravňovaná šířka u vodního útvaru – 15 metrů součást ŽOZ – zákres PB s vyznačením zatravňované plochy

31 AEO § 10 Podopatření péče o krajinu titul zatravňování orné půdy zařadit lze výměru PB pokud nemá v historii v LPIS TP (od 20. 4. 2004) evidovaná kultura k datu podání ŽOZ byla OP splňuje alespoň jedno z kritérií pro zatravnění (svažitost, BPEJ, LFA, ZOD, vodní útvar) Kombinovatelnost – pouze EZ (i AEO/HRDP) Podmínky poskytnutí dotace do 31. 5. založení TP (podsev – do 15. 7. sklidit krycí plodinu či samostatný výsev) uznaná travní směs osiv (regionální – schválená OOP nebo normální) oznámit změnu OP na TP v průběhu prvního roku údržba TP – první rok pouze min. 2x seč (do 31. 7., do 31. 10), od druhého roku min. 2x seč nebo 1x pastva herbicidy jen první 2 roky a bodově neaplikovat žádná N hnojiva ani upravené kaly

32 AEO § 10 Podopatření péče o krajinu titul pěstování meziplodin ŽOZ – výměra OP, na níž budou pěstovány meziplodiny zařadit lze min. 3 %, max. 10 % OP v LPIS na žadatele Kombinovatelnost – EZ, IP zelenina, biopásy Kombinovatelnost AEO/HRDP – EZ, biopásy Podmínky poskytnutí dotace vysít od 20. 6. do 20. 9. uznané osivo meziplodiny v minimálním výsevu nebo stanovené druhy meziplodin v podsevu do 31. 5. od zasetí do 15. 2. nezasahovat do porostu od 16. 2. do 31. 5. zapravit meziplodinu do půdy a založit porost hlavní plodiny ŽOD seznam PB, na kterých bude vyseta meziplodina (min. 75 % zařazené výměry) specifikace meziplodiny zákres PB

33 AEO § 10 Podopatření péče o krajinu titul biopásy ŽOZ – seznam PB s kulturou OP, kde budou založeny biopásy a výměra biopásů + zákres PB i s biopásy Kombinovatelnost – EZ, IP zelenina, pěstování meziplodin Kombinovatelnost AEO/HRDP – EZ, pěstování meziplodin Podmínky poskytnutí dotace osít do 31. 5. biopásy o šíři 6 až 12 metrů stanovenou směsí uznaných osiv vzdálenost mezi biopásy mezi sebou 50 metrů, od dálnice a silnice I.a II. třídy 50 metrů, ponechání biopásů bez zásahu do 31. 3. následujícího roku nepoužívat biopásy jako souvratě a k přejezdům zemědělské techniky změna polohy biopásu v rámci PB – nový zákres PB současně s ŽOD

34 AEO § 13 Sazby uvedeny v EUR vyplácení v Kč – přepočet kursem uveřejněným v prvním vydání Úředního věstníku EU (pro rok 2007 27,525 Kč/EUR) Kombinovatelnost v platbě – není mezi EZ a biopásy Snížení platby v Ošetřování travních porostů PB v 1. zóně ZCHÚ PB v ZOD podle § 7 odst. 7 NV č. 103/2003 Snížení platby u zatravňování orné půdy PB v 1. zóně ZCHÚ

35 AEO § 14 - § 19 Sankce § 14 odst. 1 – sankce 3 % § 14 odst. 2 – sankce 10 % § 14 odst. 3 – sankce 25 % § 15 – neposkytnutí dotace § 16 – vratka za kalendářní rok § 17 – vyřazení a vratka od počátku 5LO § 18 – sankce GAEC § 19 sankce podmínky na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů

36 AEO § 20 Přechodná ustanovení přechody závazků AEO/HRDP na AEO/PRV (viz výklad § 20) § 21 Zaokrouhlování na dvě desetinná místa matematicky § 22 Účinnost 20. dubna 2007

37 Transformace závazku žadatel navyšuje nad 25 % výměry – EZ,OTP, TPRL,PL žadatel navyšuje nad 25 % výměry – EZ,OTP, TPRL,PL žadatel navyšuje v 5. roce závazku /2008/ žadatel navyšuje v 5. roce závazku /2008/ žadatel chce přejít ze závazku 242/2004 žadatel chce přejít ze závazku 242/2004 EZ, OTP,TPRL,PL EZ, OTP,TPRL,PL

38 Transformace není možná u titulu zatravňování orné půdy u titulu zatravňování orné půdy u titulu tvorba travnatých pásů na sv.půdách u titulu tvorba travnatých pásů na sv.půdách u titulu pěstování meziplodin u titulu pěstování meziplodin u podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní u podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní

39 AEO Novela nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

40 AEO Hlavní změny termín podávání ŽOD – do 15. 5. § 5 a § 5a – nastavení oznámení snížení výměry a převodu závazků jako nové NV intenzita HZ v EZ/TP (k 31. 7. min. 0,2 VDJ/h TP, max. 1,5 VDJ/ha ZP) intenzita HZ OTP (k 31. 7. 0,2 VDJ/ha TP) obnova TP – do 15. 7. souvislý TP termíny sečí – do 31. 7., do 31. 10 (zásady, neposečené pásy, zatravňování, travnaté pásy) + zrušení odůvodnitelného případu „déšť“) sankce EZ/TP přepočítávací koeficienty doplnění seznamu EZ – zelenina a speciální byliny úprava seznamů POR v IP

41 Porovnání sazeb HRDP PRV HRDP PRV EZ na OP 352O Kč 155 EUR 4266 Kč EZ TP 1100 Kč 71 EUR 1954 Kč EZ zel. a spec. byl. 11050 Kč 564 EUR 15524Kč Louka 1920 Kč 75 EUR 2064Kč Trvale podmáčené 12100 Kč 417 EUR 11478Kč Pastvina 2890 Kč 112 EUR 3083 Kč Chřástal 5180 Kč 183 EUR 5037 Kč Bahňáci 5550 Kč 202 EUR 5560 Kč

42 Porovnání sazeb HRDP PRV HRDP PRV Meziplodiny 4580 Kč 104 EUR /2862,60 Kč/ /2862,60 Kč/ Zatravňování 7 265 Kč 270 EUR /7432,- Kč/ /7432,- Kč/

43 Porovnání N Nitrátová směrnice Nitrátová směrnice 170 kg organického N na l ha zem. půdy, včetně přívodu N ve výkalech pasených zvířat /minerální N se do tohoto limitu nepočítá

44 Porovnání N Agroenviromentální opatření 242/2004 Agroenviromentální opatření 242/2004 Aplikace max.170 kg veškerého N na l ha o.p. Aplikace max. 40 kg veškerého N na l ha luk Aplikace max. 40 kg veškerého N na l ha pastvin, nezapočítává se N ve výkalech zvířat zvířat

45 Porovnání N EAFRD Louky – základní management max. 60 kg N /přepočítává se přívod živin ve výkalech zvířat/ Pastviny – základní management max. 80 kg N /přepočítává se přívod živin ve výkalech zvířat/

46 Reakapitulace NV 75/2007 novela LFA NV 75/2007 novela LFA NV 79/2007 AEO NV 79/2007 AEO NV 80/2007 podmínky pro energetické plodiny NV 80/2007 podmínky pro energetické plodiny NV 81/2007 novela nařízení NV 242/2004 NV 81/2007 novela nařízení NV 242/2004

47 Děkuji za pozornost! Ing. Blanka Fedáková metodik ÚZPI Praha pro Plzeňský kraj tel. 731 471 704 e-mail: fedakova@uzpi.cz


Stáhnout ppt "Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření č. 79/2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google