Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

27.9.20161 Nezaměstnanost Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D. Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "27.9.20161 Nezaměstnanost Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D. Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002."— Transkript prezentace:

1 27.9.20161 Nezaměstnanost Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D. Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002

2 27.9.20162 Nezaměstnanost Výraz nerovnováhy na trhu práce, která je důsledkem nerovnovážného stavu hospodářství jako celku Sociální problém soudobého kapitalismu Nezaměstnaný je ten, kdo práci nemá a hledá ji, prostřednictvím úřadu práce, kde je evidován Míra nezaměstnanosti n= počet nezaměstnaných ekonomicky aktivní obyvatelstvo

3 27.9.20163 Typy nezaměstnanosti Frikční – krátkodobá způsobená hledáním nového místa Strukturální – v důsledku restrukturalizace hospodářství, technologická nezaměstnanost, na délku trvání mají vliv zejména demografické faktory a regionální rovnováha Cyklická a sezónní – nedobrovolná nezaměstnanost způsobená výkyvy poptávky po práci, která klesá vlivem nedostatečné agregátní poptávky Skrytá– neregistrovaní nezaměstnaní Neúplná a nepravá nezaměstnanost – zahrnuje pracovníky, kteří pracují na nižší úvazek a nejsou dostatečně využívány jejich schopnosti a kvalifikace

4 27.9.20164 Trh práce DLDL SLSL E w nn*n* W* Různé pohledy na problém nezaměstnanosti: Liberální X dirigistický Trh práce – pružné mzdy, cena práce vede k rovnováze Trh práce – nepružné mzdy, cena práce je fixována a nevyčišťuje trh, vytváří nedobrovolnou nezaměstnanost Příčiny nepružnosti mezd – odbory, pracovní mzdové smlouvy a mzdové tarify, minimální mzda Mzdy se přizpůsobují až v dlouhém období Substituční a důchodový efekt determinuje nabídku práce

5 27.9.20165 Příčiny nezaměstnanosti Úpadek výroby, období hospodářské recese Zavádění nových technologií Nasycení trhu zbožím i dlouhodobé spotřeby Vysoko stanovená úroveň minimální mzdy Vysoko stanovená podpora v nezaměstnanosti

6 27.9.20166 Nezaměstnanost a inflace Nezaměstnanost je jevem, který vykazuje interakci s mnohými dalšími makroekonomickými jevy Vztah „inflace – nezaměstnanost“ vyjadřuje Philipsova křivka Krátkodobá – rostoucí n je provázána se snižováním příjmů, vytváří tlak na pokles míry inflace (příjmy klesají, klesá poptávka, ceny nerostou) Dlouhodobá – n a míra inflace jsou na sobě nezávislé veličiny, n se dlouhodobě ustanovuje na n*

7 27.9.20167 Philipsova křivka π n n*n* E E2E2 π2π2 n2n2 Krátkodobá Philipsova křivka vychází ze vztahu mezi vývojem cenové hladiny a reálného produktu – růst produktu je podmíněn růstem zaměstnanosti: vztah mezi vývojem cenové hladiny a zaměstnaností Od původní mzdové verze k cenově inflační verzi křivky (Samuelson, Solow) Vyjádření zaměnitelnosti – substituce mezi inflací a nezaměstnaností Působení inflačního působení na vývoj nezaměstnanosti π n* (přirozená míra zaměstnanosti) LPC SPC Dlouhodobě se u vrací k n* Jedná se o akceleraci inflace

8 27.9.20168 Přirozená míra nezaměstnanosti n* n* počet míst poptávaných = počtu pracovních míst nabízených na trhu práce Roste a nemusí být optimální (demografické změny, změny ve struktuře ekonomiky) Determinuje ji vládní politika zaměstnanosti (transfery – sociální dávky, minimální mzdy, různé rekvalifikační programy, tvorba prac. příležitostí, informace a služby na trhu práce, regulace prac. povolení, podpora drobného podnikání, stimulace poptávky…) Při n* je dosahován Y*, souvislost postihuje Okunův zákon „zvýší-li se n* o 1% sníží se Y o 2% pod Y*“

9 27.9.20169 Okunův zákon Vyjadřuje ekonomické důsledky nezaměstnanosti – ztrátu produkce (rozdíl mezi potenciálním a skutečným produktem) Vychází z reality (jestliže n=n* pak Y=Y*) Y/Y* = 1 + 0,02 (n* - n) Koeficient 0,02 konkretizuje zákon – růst n nad n* o 1 procentní bod je spojen s poklesem Y pod Y*

10 27.9.201610 Negativní účinky nezaměstnanosti na hospodářství Potenciální ekonomická ztráta Výdaje ze státního rozpočtu Ztráta kvalifikace Negativní sociální důsledky (alkoholismus, kriminalita) ------------------------------------------------------------ „Rozumná míra“ nezaměstnanosti vyvolává zvýšené pracovní úsilí.

11 27.9.201611 Ukazatel jed. 2011 2. čtvrtletí Zaměstnaní tis 4 908,4 Nezaměstnaní tis. 354,6 tis Míra nezaměstnanosti 6,8 % Míra zaměstnanosti (podíl počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním ve skupině 15-64letých) dosáhla 65,7 % Zdroj: www.czso.cz Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 0,4 procentního bodu na 6,8 %.

12 27.9.201612

13 27.9.201613 ODVĚTVÍ NH podle CZ-NACE 2011 Q1-Q2 Česká republika c e l k e m 23 135 A Zemědělství, lesnictví a rybářství 17 063 B+C+D+E Průmysl c e l k e m 22 831 BTěžba a dobývání 28 118 CZpracovatelský průmysl 22 239 DVýroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 38 589 E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 22 022 FStavebnictví 20 829 GVelkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 21 179 HDoprava a skladování 22 448 IUbytování, stravování a pohostinství 12 429 JInformační a komunikační činnosti 42 378 KPeněžnictví a pojišťovnictví 48 575 LČinnosti v oblasti nemovitostí 22 180 MProfesní, vědecké a technické činnosti 29 247 NAdministrativní a podpůrné činnosti 15 844 OVeřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 26 359 PVzdělávání 22 056 QZdravotní a sociální péče 23 710 RKulturní, zábavní a rekreační činnosti 19 196


Stáhnout ppt "27.9.20161 Nezaměstnanost Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D. Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002."

Podobné prezentace


Reklamy Google