Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S2_02.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S2_02."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S2_02 Popis výukového materiálu Název:Vytváření obchodní politiky hotelů a restaurací - určení současného stavu a podnikatelské cíle Autor:Bc. Pavel Lang Datum:2.9.2012 Obor:a) 65-41-L/01 Gastronomie (nástavbové studium) b) 65-41-L/01 Gastronomie Ročník:a) - 2. ročník a b) - 4. ročník Předmět:Hotelový provoz Anotace výukového materiálu 1. Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP 2. Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném použití učebnic Moderní řízení hotelového provozu (Ing. J. Beránek a kol., Magconsulting 2013) a Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost (D. Drobná a E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004) Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je test jako souhrn několika realizovaných materiálů. Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem - interaktivní tabule - interaktivní dataprojektor - učebnice

2 HOTELOVÝ PROVOZ Vytváření obchodní politiky hotelů a restaurací 1. URČENÍ SOUČASNÉHO STAVU a)Popis hotelu/restaurace jméno, umístění, velikost b)Analýza okolí Společenské, právní a hospodářské podmínky: politická a sociální situace, právní úprava délky dovolené, pracovní podmínky, vládní politika v oblasti cestovního ruchu Hospodářské údaje a trendy: vývoj příjmů jednotlivých skupin hostů,, výše daní, vývoj směnných kurzů, změny cenové úrovně, celková hospodářská situace Sociální údaje a trendy: demografický vývoj v jednotlivých skupinách hostů Technologické údaje a trendy: zdražování a omezování spotřeby energií, vývoj dopravy a dopravní sítě, elektronické zpracování dat

3 HOTELOVÝ PROVOZ Vytváření obchodní politiky hotelů a restaurací c)Analýza tržních podmínek Dodavatelské trhy: změny na trhu pracovních sil, dostupnost a podmínky pro poskytování investičních úvěrů, vývoj cen zemědělských produktů Odběratelské trhy: změny zvyklostí ve využívání volného času, dlouhodobé trendy v cestovním ruchu, nové nabídky pro využití volného času, chování konkurence d) Turistická analýza místa Turistická nabídka: situace v regionu, dopravní podmínky, přírodní krásy, infrastruktura, turistická zařízení Struktura hostů v místě: rozdělení hostů podle věkové struktury, sezónní výkyvy poptávky, procentuální obsazení lůžek

4 HOTELOVÝ PROVOZ Vytváření obchodní politiky hotelů a restaurací Konkurenční podmínky: kvalitativní standardy konkurence, nabídka služeb a cenová struktura konkurence, nové trendy a vývojové tendence v hotelovém/restauračním průmyslu, investiční činnost, možnosti spolupráce e) Analýza hotelu/restaurace Příležitosti a hrozby: problémy, pozitivní a negativní vlivy okolí na tržby, personál, finance, investice, organizace Silné a slabé stránky: výhody a nevýhody týkající se umístění, stavu nemovitosti, zařízení a vybavení, hostů, personálu, řízení a organizace, financí Důležité ukazatele: pozitivní a negativní vývoj obratu, tržeb, nákladů, zisku, příčiny vývoje těchto ukazatelů v minulých letech, možnosti řešení

5 HOTELOVÝ PROVOZ Vytváření obchodní politiky hotelů a restaurací a) Záměry hotelu/restaurace Hospodářská situace hotelu/restaurace: cílový stupeň specializace, požadovaná kvalitativní a cenová úroveň, zamýšlený rozvoj hotelu/restaurace Stabilita a dynamika: pokrokové řízení hotelu/restaurace, nasazení moderních technologií, rozvoj nových idejí, aktivní práce s trhem, připravenost nést riziko Společenské postavení hotelu/restaurace: vztahy k obci a státu, společenská odpovědnost (sponzoring), vztah k hostům. vztahy ke konkurenci a k dodavatelům, loajalita zaměstnanců k firmě Základy řízení hotelu/restaurace: delegování pravomocí, druh organizační struktury, druh a intenzita plánování, styl řízení, kontrola 2. PODNIKATELSKÉ CÍLE

6 HOTELOVÝ PROVOZ Vytváření obchodní politiky hotelů a restaurací b) Dlouhodobé cíle Kvalitativní cíle: zesílení pozice hotelu/restaurace, vytvoření výkonné a přizpůsobivé organizace, zajištění kvalifikovaných pracovníků Kvantitativní cíle: - tržní cíle: tržní podíl, růst obratu - cíle v oblasti zisku: rentabilita celkového a vlastního kapitálu, růst zisku - cíle z oblasti financování: finanční struktura, rezervy, financování investic - cíle v oblasti omezování rizika: rozšiřování a prohlubování nabídky, expanze na nové trhy a tržní segmenty

7 HOTELOVÝ PROVOZ Vytváření obchodní politiky hotelů a restaurací Výstupy - Test: 1. Které hospodářské údaje a trendy je nutné analyzovat pro zjištění současného stavu na trhu? Odpovědi na testové otázky zpracujte v písemné podobě. 2.Je nutné analyzovat turistickou nabídku, které informace budete potřebovat? 3. Popište příležitosti a hrozby vyplývající z analýzy hotelu. 4.Co si představujete v rámci hospodářské situace hotelu pod pojmem „cílový stupeň specializace“? 5.Které pravomoci top manažera je možné delegovat na jeho podřízené?


Stáhnout ppt "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S2_02."

Podobné prezentace


Reklamy Google