Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Present perfect Předpřítomný čas vypracovala: Mgr. Monika Štrejbarová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Present perfect Předpřítomný čas vypracovala: Mgr. Monika Štrejbarová."— Transkript prezentace:

1 Present perfect Předpřítomný čas vypracovala: Mgr. Monika Štrejbarová

2 Tvoření pomocné sloveso have/has + tzv. třetí tvar významového slovesa 1) U nepravidelných sloves použijeme zvláštní tvar - příčestí minulé – participium – Př: The cat has broken the vase. 2) U pravidelných sloves je třetí tvar stejný jako minulý, tj. sloveso má koncovku – ED – Př: I have cleaned the living room. zlomit: break – broke – broken uklidit: clean – cleaned – cleaned

3 Použití 1) děj který započal v minulosti a trvá do současnosti Př: We can´t get in. I have lost my key. Nemůžeme jít dovnitř, ztratil jsem klíče. Klíče byly ztraceny již v minulosti, ale teď to zjistili a má to vliv na současné události – nemůžou jít dovnitř do bytu.

4 Použití 2) ptáme-li se, zda někdo něco (vůbec) někdy dělal – používáme ever a never Př: Have you ever driven a sports car? Už jste někdy řídila sportovní auto? Př: I have never been in Canada. Ještě nikdy jsem nebyl v Kanadě.

5 Použití 3) užíváme často s těmito časovými určeními I have already eaten. Už jsem jedl. The letter hasn´t arrived yet. Dopis ještě nepřišel. I have just had lunch. Právě jsem jedl. already - užbefore – už (dříve)not yet – ještě ne yet? – už?lately/recently – v poslední době so far - dosud always - vždyjust - právě

6 Použití 4) vyjadřujeme, jak dlouho už stav trvá since – začátek, od kdy něco trvá for – časový úsek, jak dlouho něco trvá We haven´t seen David since Christmas. Davida jsme od Vánoc už neviděli. I have had this jacket for over 10 years. Mám tuto bundu více než 10 let. We have lived here since 1995. Bydlíme tady už od roku 1995.

7 Oznamovací věta Jednotné číslo I have broken You have broken He has broken She has broken It has broken Množné číslo We have broken You have broken They have broken

8 Otázka Jednotné číslo HaveI broken Have you broken Has he broken Has she broken Has it broken Množné číslo Have we broken Have you broken Have they broken

9 Zápor Jednotné číslo I haven´tbroken You haven´t broken He hasn´t broken She hasn´t broken It hasn´t broken Množné číslo We haven´t broken You haven´t broken They haven´t broken

10 1) It´s Donna´s birthday tomorrow. I know, I............................(not forget) 2) I............................ (drink) two glasses. Do you think I can still drive home? 3) It´s good to have you back. I.................................. (miss) you. 4)................ you ever..................(be) to Scotland? No, I haven´t. 5) Sorry I´m late. It´s OK. We.............................. (not start) yet. 6) The letter................................... (not arive) yet. haven´t forgotten have drunk have missed Have haven´t started hasn´t arrived Doplň tvary v závorce v předpřítomném čase. been 7) We........................................ (not see) David since Christmas. haven´t seen

11 Doplň slovesa do vět ve správném tvaru. Použij předpřítomný čas. 1. Viděli jsme dobrý film. -................................. a good film. helplosedoarrivebreakwashmakewritesee 2. Ztratil brýle. -......................................... his glasses. 3. Rozbil jsem sklenici. -...................................... a glass. 4. Už udělali domácí úkol. -...................................... their homework. 5. Napsala dopis. -.......................................... a letter. 6. Umyl jsem nádobí. -.......................................... the dishes. 7. Hodně jsi mi pomohl. -....................................... me a lot. 8. Vlak už přijel. – The train................................................ 9. Udělali jste velkou chybu. -........................................ a big mistake. We have seen He has lost I have broken They have done She has written I have washed You have helped has arrived You have made

12 Napiš příčestí minulé (3. tvar) sloves. bring buy do fly go have hear know brought bought done flown gone had heard known lose make meet read see speak take write lost made met read seen spoken taken written

13 Použité zdroje a literatura PETERS, S., GRÁF, T. Nová cvičebnice anglické gramatiky: 8 500 příkladů s řešením na protější straně. Praha: Polyglot, 2010. 437 s. STEVENS, J. Anglická gramatika jednoduše. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 176s. BELÁN, J. Průvodce anglickým jazykem: Co byste měli znát z anglické gramatiky. Brno: Didaktis, 2009. 200s.


Stáhnout ppt "Present perfect Předpřítomný čas vypracovala: Mgr. Monika Štrejbarová."

Podobné prezentace


Reklamy Google