Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z Á K O N, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů nebytových prostor v domě s byty, (sněmovní tisk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z Á K O N, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů nebytových prostor v domě s byty, (sněmovní tisk."— Transkript prezentace:

1 Z Á K O N, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů nebytových prostor v domě s byty, (sněmovní tisk č. 657/2013)

2 SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA  Cenové výměry MF ČR od roku 2010, poslední 1/2013 Teplo a teplá užitková voda - dle speciálního předpisu Vyhláška č. 372/2001 Sb.; Studená voda - dle CV - zboží s věcně usměrňovanými cenami dle dohody mezi odběratelem a spotřebiteli, kteří se zúčastní rozúčtování Není-li dohody s nejméně polovinou spotřebitelů, pak se rozúčtuje podle počtu obyvatelů bytů a u nebytů dle směrných čísel; Ostatní služby – oddíl 5 CV 1 jen pro nájemní byty bez SBD a LBD;

3 Služby Vytápění; Osvětlení společných prostor v domě; Úklid společných prostor v domě; Dodávka pitné vody; Dodávka teplé vody; Odvádění odpadních vod; Užívání výtahu;

4 Kontrola a čištění komínů; Odvoz splašků a čištění žump; Vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou; Případně další služby sjednané v nájemní smlouvě;

5 Rozúčtuje se cena sjednaná s dodavatelem služby, maximálně však cena obvyklá v místě a čase plnění – viz §2 zákona 151/1997 Sb. o oceňování majetku; Tam, kde není pro rozúčtování zvláštní předpis, postupuje se dle dohody mezi pronajímatelem a nadpoloviční většinou nájemců v domě. Není-li dohoda, rozúčtování podle podlahových ploch bytů. Plocha je dle zákona 107/2006 Sb.; Pronajímatel nesmí zahrnout do rozúčtování náklady za služby spojené s užíváním nebytových prostor v domě;

6 Zálohy dle dohody mezi pronajímatelem a nájemcem. Není-li dohoda, potom odhad a dvanáctina roku. Změny záloh při změně cen, rozsahu a kvality služby. Platnost změny úhradou až od prvního dne následujícího měsíce po oznámení; Vyúčtování do 31. 5. následujícího roku, není-li jiná dohoda či předpis;

7 Písemná žádost nájemce – povinnost pronajímatele doložit cenu jednotlivých služeb, způsob jejich rozúčtování, stanovení záloh a vyúčtování po položkách; Přeplatky a nedoplatky se hradí do 31. 7., při reklamaci do 31.8.; Promlčecí doba – 3 roky, nároky jen prokázané;

8 II. Nová právní úprava - zákon Určuje postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů za služby spojené s užíváním bytů i nebytových prostor v domě s byty; Nevztahuje se na služby zajišťované příjemcem služby bez účasti poskytovatele; Veškerá ujednání dle zákona - písemná forma; Příjemce služby - nájemce či vlastník jednotky;

9 Zápočet osob ti, kteří žijí v bytě déle než dva měsíce v zúčtovacím období; Specifikace služeb jako v CV – navíc odvoz kom. Odpadu a změna - umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu; Výši záloh sjednají P a N dohodou, SVJ a družstva rozhodnutím dle stanov. Totéž platí pro rozsah služeb;

10 Rozúčtování - sjednání s dvoutřetinovou většinou v domě nebo rozhodnutím Změna až od nového období. § 5, odst. 2 - není-li dohoda; Vodné stočné - měření nebo směrná čísla spotřeby; Komíny – dle užívaných vyústění do komínů; Tel. a rozhlas – podle počtu kabelových zásuvek; Ostatní služby podle počtu osob; Tepla a teplá voda centrálně – ujednání se; všemi. Není-li dohoda – předpis!

11 Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků Finanční vyrovnání – dohodou, nejpozději do 4 měsíců od doručení vyúčtování; Do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období Přehledně a pro každou službu – zálohy i náklady; Na základě písemné žádosti do 5 měsíců po skončení období doložit a případně možnost pořídit kopie dokladů; 30 dnů na námitku i vyřízení námitky;

12 Nově - PAUŠÁL dohodou bez vyúčtování Nově - PAUŠÁL dohodou bez vyúčtování; Individuálně – potvrzení pro sociální účely, u nájmu nad 24 měsíců nelze; Zahrnout teplo, vodné a stočné a teplou vodu do paušálu;

13 Povinnost hlásit písemně a bezodkladně změny v počtu osob SANKCE: Pokuta 100 Kč denně při opožděném vyúčtování; Pro finanční plnění po 5 dnech prodlení 1 promile, Kč 10/měsíc není-li dle jiného předpisu; 1. ledna 2014 - účinnost

14 Děkuji za pozornost Ing. Milan T a r a b a – Sdružení nájemníků ČR V Praze dne 14. března 2013 Pořadatelé: Sdružení nájemníků ČR Česká společnosti pro rozvoj bydlení


Stáhnout ppt "Z Á K O N, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů nebytových prostor v domě s byty, (sněmovní tisk."

Podobné prezentace


Reklamy Google