Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské Aspekty Veřejných Zakázek a Koncesí Praha, 19.6.2008 Petr Wagner, DG MARKT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské Aspekty Veřejných Zakázek a Koncesí Praha, 19.6.2008 Petr Wagner, DG MARKT."— Transkript prezentace:

1 Evropské Aspekty Veřejných Zakázek a Koncesí Praha, 19.6.2008 Petr Wagner, DG MARKT

2 Činnosti Komise Politika a metodika VZ (DG MARKT) (v rámci EU + mezinárodní vztahy) (v rámci EU + mezinárodní vztahy) Legislativní iniciativa Dohled nad dodržováním závazků členských států (čl. 226 Smlouvy ES ) členských států (čl. 226 Smlouvy ES )

3 Právní úprava VZ Smlouva o ES (základní principy) Směrnice 2004/17/ES + 2004/18/ES Směrnice 2007/66/ES (89/665/EHS a 92/13/EHS) Judikatura ESD

4 Směrnice Legislativni balíček 2004/18/ES+2004/17/ES “18“ – o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby “17“ - subjekty působící v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

5 Směrnice Koordinační směrnice (harmonizace) Pro všechny typy VZ (dodávky, služby, práce) Principy nediskriminace, rovného zacházení Best Value for Money Otevření trhu pro všechny EU subjekty

6 Směrnice VZ relevantní pro vnitřní trh Prahové hodnoty Publikace ve Věstníku EU Zadávání dle detailních pravidel směrnice

7 Podlimitní (EU) zakázky Dodržování základních principů Smlouvy ES (judikatura ESD) INTERPRETAČNÍ SDĚLENÍ KOMISE o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek (2006/C 179/02)

8 Směrnice Základní fáze: vyloučení vyloučení výběr účastníků (kvalifikace) výběr účastníků (kvalifikace) zadání zakázky (hodnotící kritéria) zadání zakázky (hodnotící kritéria)--------------------------------------- podmínky plnění zakázky podmínky plnění zakázky

9 Směrnice Specialita Evropské úpravy Technické specifikace, kterými zadavatelé definují předmět zakázky a hodnotící kritéria na jejichž základě pak porovnávají nabídky musí charakterizovat a musí být relevantní k dodávce, službě nebo práci, která je předmětem zakázky.

10 Směrnice Není možno směšovat kvalifikační a hodnotící kritéria Kvalifikace – zadavatel Hodnotím – nabídku (nabídka zadavatele nemůže být hodnocena s ohledem na jeho předchozí zkušenosti)

11 Ekologická + Sociální kritéria Musí přímo souviset s předmětem zakázky Příklad – Ekologie Z pohledu celoživotních nákladů (life cycle approach) kritéria související s výrobním procesem charakterizují výrobek nebo službu (recyklovaný papír, green energy)

12 Ekologická + Sociální kritéria Příklad ze sociální oblasti Pracovní podmínky zaměstnanců uchazeče, školení poskytovaná uchazečem…… Nesouvisí přímo s danou zakázkou Nemohou být součástí technických specifikací a nesmí být hodnocena Mohou být součástí podmínek plnění zakázky

13 Koncese Koncese je smlouva stejného druhu jako veřejná zakázka s tou výjimkou, že protiplnění spočívá buď výhradně v „právu využívat“, nebo v tomto právu společně s platbou. Směrnice upravují pouze koncese na stavby

14 Koncese ''právo využívat'' je rozhodujícím kritériem pro určení zda se jedná o koncesi Skutečná koncese je charakterizována postoupením práva koncesionáři, které koncesionář využívá za účelem obdržení odměny. V tomto případě, se koncesionář při provádění své činnosti vždy vystavuje ekonomickému riziku. Aplikace kritéria ''využívání postoupeného práva'' znamená, že koncesionář musí vždy počítat s rizikem, které je spojeno s prováděním dané činnosti. Prvek rizika odlišuje koncese od zakázek. C- 360/96 (Arnhem) a případ C -458/03 (Parking Brixen).

15 Koncese Definice Rizika Skutečnost, že daná aktivita nebude pro dodavatele zisková (špatná kalkulace) nevytvoří z VZ koncesi

16 Dohled (Infringemets of EC Law) Porušení povinností členského státu, které mu vyplývají ze Smlouvy o ES (čl. 226) Komise – Strážkyně Smlouvy Právo napadnou jakékoliv porušení Smlouvy Ex officio/na návrh Právo nakládat s řízením (pokračovat/zastavit)

17 Dohled - Fáze Před-Výzva (pre-226) Výzva Odůvodněné stanovisko Podání k soudu Komise jedná s ČS v vzájemném respektu Informace pouze ČS a stěžovateli

18 Dohled Domnělé porušení – relevantní pro Vnitřní trh? Domnělé porušení základních principů Smlouvy nebo detailních předpisů Směrnic? Komise nezkoumá technické detaily hodnocení nabídek nebo technická pochybení v průběhu zadávání

19 Dohled Možnost přístupu hospodářských subjektů k zakázkám v rámci EU (publikace, rozčleňování na malé zakázky) Principy rovného zacházení, nediskriminace a vzájemného uznávání Komise často hledá názor soudu na nejasné otázky Komise sleduje principy Smlouvy, nikoliv zájmy stěžovatele

20 Metodika Interpretační Sdělení Komise Odpovědi členským státům

21 Interpretační Sdělení http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocur ement/key-docs_en.htm http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocur ement/key-docs_en.htm IS o zakázkách IS o zakázkách na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek Buying Green (ekologická kritéria) INTERPRETAČNÍ SDĚLENÍ KOMISE týkající se uplatňování právních předpisů Společenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí na institucionalizovaná partnerství veřejného a soukromého sektoru (IPPP)

22 IPPP Fenomén spolupráce se soukromým sektorem Nutnost postupovat v souladu se směrnicemi či s principy Smlouvy při spolupráci s třetí stranou

23 IPPP 1. založení nového podniku, jehož kapitál patří VZ a soukromému partnerovi a přidělením zakázky/koncese tomuto smíšenému subjektu 2. účastí soukromého partnera na existujícím podniku, který již realizuje VZ/koncese

24 Future Action Handbook on Socially Responsible Procurement (Manuál sociálně odpovědného zadavatele) Green Public Procurement (DG ENVI) Směrnice pro zakázky v obraně Dohled nad provedením přezkumné směrnice


Stáhnout ppt "Evropské Aspekty Veřejných Zakázek a Koncesí Praha, 19.6.2008 Petr Wagner, DG MARKT."

Podobné prezentace


Reklamy Google