Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace Životní minimum Autor: Mgr. Jana Votavová VY_32_INOVACE_5_1_4

2 Životní a existenční minimum zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu VY_32_INOVACE_5_1 _4 Mgr. Jana Votavová

3 Definice životního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

4 Definice existenčního minima Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u: – nezaopatřeného dítěte, – u poživatele starobního důchodu, – u osoby invalidní ve třetím stupni – u osoby starší 68 let.

5 Diskuse na téma význam ŽM a EM Možné otázky - Proč je nutné stanovit hranici? - Je vhodné rozlišovat mezi životním a existenčním minimem? - K čemu může sloužit rozdílná výše ?

6 Diskuse – názory - Proč je nutné stanovit hranici - Pro stanovení hranice nouze, pro určení bídy, apod. - Je vhodné rozlišovat mezi životním a existenčním minimem - Ano, je umožněn individuální přístup, ne všichni by si měli být rovni, apod. - K čemu může sloužit rozdílná výše - K motivaci, ke snaze zlepšit si situaci apod.

7 Využití ŽM a EM Využití ŽM – plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze – při stanovení nároku na dávky státní soc. podpory – např. přídavek na dítě – při stanovení alimentačních povinností – při exekucích (stanovení nezabavitelné částky) Využití EM – motivace pro osoby v hmotné nouzi

8 Výše ŽM jednotlivec3 410 Kč první osoba v domácnosti3 140 Kč druhá osoba v domácnosti2 830 Kč nezaopatřené děti do 6 let1 740 Kč 6 až 15 let2 140 Kč 15 až 26 let2 450 Kč

9 Výše EM Výše existenčního minima činí 2200 Kč

10 výpočet Životní minimum domácnosti je vždy součet životního minima všech členů domácnosti, kteří se posuzují společně – společně posuzované osoby

11 příklad 2 dospělí 3140 + 2830 = 5 970 1 dospělý, 1 dítě ve věku 4 let 3140 + 1740 = 4 880 2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let - nezaopatřené 3140 + 2830 + 2140 + 2450 = 10560

12 Urči výši ŽM nebo EM Úplná rodina se dvěma dětmi ve věku 1 a 9 let Osamělý bezdomovec, který si neplatí žádné pojistné Osamělá matka s 20letým synem, který studuje VŠ – denní studium

13 řešení 1) 3140 + 2830 + 1740 + 2140 = 9850 Kč 2) 2 200 Kč 3) 3140 + 2450 = 5 590 Kč

14 Společně posuzované osoby rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manželé nebo partneři podle zvláštního právního předpisu (registrovaní partneři) rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami, jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby. Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

15 Započitatelné příjmy Za příjmy se považují: příjmy – z pracovní činnosti, – z podnikání, – z kapitálového majetku, – z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné

16 Vysvětli pojmy – práce ve skupinách příjmy – z pracovní činnosti, – z podnikání, – z kapitálového majetku, – z pronájmu,

17 Vysvětli pojmy – možné řešení příjmy – z pracovní činnosti - zaměstnání – z podnikání – práce na živnostenský list – z kapitálového majetku – výnosy z úspor – z pronájmu – příjem z pronájmu bytu, nebo garáže

18 Do příjmu se nezapočítává – práce se zákonem Pracujte s úplným zněním zákona o životním minimu, najdi a prostuduj co se nezapočítává do příjmu společně posuzovaných osob Pokud není k dispozici úplné znění zákona, použijte následující text Vyhledané pojmy použijte pro následující úkol

19 Do příjmu se nezapočítává příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a jednorázové sociální dávky, příjmy z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby, náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy, peněžní pomoc obětem trestné činnosti, sociální výpomoc poskytované zaměstnavatelem, podpora z prostředků nadací a občanských sdružení, stipendium, odměna za darování krve, daňové bonusy, příspěvek na péči (v okruhu společně posuzovaných osob), části sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů, dávky sociální péče poskytovaných ze zdravotních důvodů, zvláštní příspěvek k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa.

20 Valorizace ŽM a EM Životní a existenční minimum je zvyšováno nařízením vlády. Při zvyšování částek životního a existenčního minima se zachovává jejich reálná úroveň. Vláda je zmocněna zvyšovat částky životního a existenčního minima od 1. ledna podle skutečného vývoje spotřebitelských cen, pokud nárůst nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby přesáhne ve stanoveném rozhodném období 5 %. Částky životního a existenčního minima může vláda za mimořádných okolností zvýšit také mimo termín pravidelné valorizace.

21 zdroje http://www.mpsv.cz/cs/11852 zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Obrázky – grafické aplikace programu MO Power Point 2007

22 VY_32_INOVACE_5_1 _4 Téma sady: Sociální politika Vzdělávací obor:Sociální politika Autor:Jana Votavová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: Životní minimum Jazyk:čeština Druh učebního materiálu:prezentace s aktivizací žáka Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:střední odborné Typická věková skupina:16 -19 let Klíčová slova:životní minimum, existenční minimum Očekávaný výstup:žák vysvětlí význam životního a existenčního minima, dokáže vypočítat životní minimum rodiny Anotace Prezentace je určená k výkladu tématu životního a existenčního minima, s příklady výpočtu výše. Příklady lze snadno obměňovat a aktivně tak zapojit žáky. Pokyny pro práci s materiálem Prezentace slouží jako náhrada učebního materiálu, pro obor sociální péče nejsou zpracované učebnice. Po úvodním vysvětlení pojmů může následovat diskuse na téma - význam životního minima. V další části se žák seznámí s částkami životního minima a jejich použitím, pro vysvětlení slouží příklad. Pro další procvičení je možné využít uvedené příklady, nebo je různě obměňovat. Pojmy – společně posuzované osoby a započitatelné příjmy je vhodné doplnit výkladem, popř. je lze využít ke skupinové práci, kdy se žáci pokusí pojmy vysvětlit vlastními slovy. Je vhodné také pracovat s úplným zněním zákona. Pokud není zákon k dispozici, je možné vytisknout text – do příjmu se nezapočítává – a rozdat pro skupinovou práci.


Stáhnout ppt "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google