Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti veřejného ochránce práv s řešením dluhových pastí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti veřejného ochránce práv s řešením dluhových pastí"— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti veřejného ochránce práv s řešením dluhových pastí
Barbora Kubíková

2 Tíživé situace - „řešení“ další půjčkou?
spotřebitelské úvěry – vázané úvěry exekuce přikázání pohledávky z účtu, na který je připisována mzda, dávky, důchod … prodej movitých věcí – peněz právě vyplacených na dávkách pomoci v hmotné nouzi (chomutovská kauza) neoprávněné odběry energií – připojení po zaplacení náhrady způsobené škody

3 § 304b občanského soudního řádu
(1) Zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 se nevztahují na peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu80c). Má-li u jednoho peněžního ústavu povinný více účtů, použije se věta první pouze u jednoho z těchto účtů. (2) Výplatu peněžních prostředků povinnému podle odstavce 1 oznámí peněžní ústav soudu, který nařídil výkon rozhodnutí. 80c) Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. * aktuálně Kč

4 Změna § 304b občanského soudního řádu?
(1) Peněžní ústav vyplatí povinnému na základě jeho písemného prohlášení peněžní prostředky odpovídající mzdě nebo jinému příjmu podle § 299 nebo peněžní prostředky odpovídající pohledávkám nepodléhajícím výkonu rozhodnutí podle § 317 až 319, které byly na účet připsány v době jednoho měsíce před předložením písemného prohlášení. (2) V písemném prohlášení je povinný povinen uvést, o kterou z plateb podle odstavce 1 se jedná, označit plátce, který mu takovou platbu na účet poukázal, a uvést výši této platby. (3) Písemné prohlášení může povinný peněžnímu ústavu předložit pouze jednou během trvání zákazů obsažených v § 304 odst. 1 a 3. (4) Peněžní ústav je dále povinen bez zbytečného odkladu výplatu takovéto částky oznámit soudu. (5) Povinný je povinen prokázat soudu, že skutečnosti uvedené v písemném prohlášení jsou pravdivé, jestliže mu to soud uloží. O podmínkách vyplacení těchto peněžních prostředků a o trestněprávních následcích jejich nedodržení musí být povinný poučen v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.

5 Srážky ze mzdy a jiných příjmů
část mzdy převyšující součet základní částky a částky 6.930,- Kč čistá mzda po odečtení nezabavitelné částky (maximálně 6.930,- Kč) nezabavitelná částka 4.620 1.155 1/3 povinný/á manžel/ka dítě srážky pro přednostní pohledávky srážky pro nepřednostní pohledávky

6 Lze exekucí postihnout dávky?
exekuci podléhají opakující se dávky státní sociální podpory s výjimkou příspěvku na bydlení rodičovský příspěvek sociální příplatek dávky pěstounské péče přídavek na dítě (je-li dlužníkem) nepodléhají peněžité dávky sociální péče dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc jednorázové dávky státní sociální podpory a příspěvek na bydlení

7 Děkuji za pozornost Mgr. Barbora Kubíková


Stáhnout ppt "Zkušenosti veřejného ochránce práv s řešením dluhových pastí"

Podobné prezentace


Reklamy Google