Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti veřejného ochránce práv s řešením dluhových pastí Barbora Kubíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti veřejného ochránce práv s řešením dluhových pastí Barbora Kubíková."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti veřejného ochránce práv s řešením dluhových pastí Barbora Kubíková

2 www.ochrance.cz 2 Tíživé situace - „řešení“ další půjčkou? ● spotřebitelské úvěry – vázané úvěry ● exekuce ● přikázání pohledávky z účtu, na který je připisována mzda, dávky, důchod … ● prodej movitých věcí – peněz právě vyplacených na dávkách pomoci v hmotné nouzi (chomutovská kauza) ● neoprávněné odběry energií – připojení po zaplacení náhrady způsobené škody

3 www.ochrance.cz 3 (1)Zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 se nevztahují na peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu 80c). Má-li u jednoho peněžního ústavu povinný více účtů, použije se věta první pouze u jednoho z těchto účtů. (2)Výplatu peněžních prostředků povinnému podle odstavce 1 oznámí peněžní ústav soudu, který nařídil výkon rozhodnutí. 80c) Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. * aktuálně 6.252 Kč § 304b občanského soudního řádu

4 www.ochrance.cz 4 Změna § 304 b občanského soudního řádu? (1)Peněžní ústav vyplatí povinnému na základě jeho písemného prohlášení peněžní prostředky odpovídající mzdě nebo jinému příjmu podle § 299 nebo peněžní prostředky odpovídající pohledávkám nepodléhajícím výkonu rozhodnutí podle § 317 až 319, které byly na účet připsány v době jednoho měsíce před předložením písemného prohlášení. (2)V písemném prohlášení je povinný povinen uvést, o kterou z plateb podle odstavce 1 se jedná, označit plátce, který mu takovou platbu na účet poukázal, a uvést výši této platby. (3)Písemné prohlášení může povinný peněžnímu ústavu předložit pouze jednou během trvání zákazů obsažených v § 304 odst. 1 a 3. (4)Peněžní ústav je dále povinen bez zbytečného odkladu výplatu takovéto částky oznámit soudu. (5)Povinný je povinen prokázat soudu, že skutečnosti uvedené v písemném prohlášení jsou pravdivé, jestliže mu to soud uloží. O podmínkách vyplacení těchto peněžních prostředků a o trestněprávních následcích jejich nedodržení musí být povinný poučen v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.

5 www.ochrance.cz 5 Srážky ze mzdy a jiných příjmů 4.6201.155 …1/3 nezabavitelná částka čistá mzda po odečtení nezabavitelné částky (maximálně 6.930,- Kč) část mzdy převyšující součet základní částky a částky 6.930,- Kč povinný/á manžel/ka dítě srážky pro přednostní pohledávky srážky pro nepřednostní pohledávky

6 www.ochrance.cz 6 Lze exekucí postihnout dávky? nepodléhají peněžité dávky sociální péče dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí – doplatek na bydlení – mimořádná okamžitá pomoc jednorázové dávky státní sociální podpory a příspěvek na bydlení podléhají opakující se dávky státní sociální podpory s výjimkou příspěvku na bydlení  rodičovský příspěvek  sociální příplatek  dávky pěstounské péče  přídavek na dítě (je-li dlužníkem) exekuci

7 www.ochrance.cz Mgr. Barbora Kubíková barbora.kubikova@ochrance.cz 542 542 356 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zkušenosti veřejného ochránce práv s řešením dluhových pastí Barbora Kubíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google