Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha, Stanislav Pazderka Exekutorský úřad Písek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha, Stanislav Pazderka Exekutorský úřad Písek"— Transkript prezentace:

1 Praha, 25.11.2010 Stanislav Pazderka Exekutorský úřad Písek
Exekuční řízení Praha, Stanislav Pazderka Exekutorský úřad Písek

2 Nařízení exekuce Nařídit exekuci lze jen za těchto podmínek:
povinný nesplní svoji povinnost dobrovolně, povinnost musí být uložena rozhodnutím, oprávněný musí podat návrh, ve kterém tvrdí, že není plněno

3 Právní předpisy občanský soud řád (OSŘ) – část šestá: § 251 až 351a
exekuční řád – zák. č. 120/2001 Sb. daňový řád – zák. č. 280/2009 Sb. (účinný od ) správní řád – zák. č. 500/2004 Sb. (zák. o střetu exekucí, jednací řád pro soudy, nařízení vlády o nezabavitelné částce, vyhláška o postupech při exekuční činnosti)

4 Kdo smí exekuci provádět
soud soudní exekutor obec, kraj (správní exekuce) finanční úřad (daňová exekuce) OSSZ, zdravotní pojišťovny ostatní správní úřady

5 Účastníci exekučního řízení
oprávněný (=věřitel) povinný (=dlužník) manžel povinného, jsou-li postiženy věci patřící do společného jmění manželů

6 Exekuční titul rozhodnutí soudu v civilních věcech (platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, evropský platební rozkaz, usnesení, rozsudek), rozhodnutí soudů a jiných orgánů činných v trestním řízení, pokud přiznávají právo nebo postihují majetek rozhodnutí soudů ve správním soudnictví notářské a exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti rozhodnutí orgánů veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelných smírů vykonatelných rozhodnutí a výkazů nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení rozhodnutí orgánů Evropských společenství jiných vykonatelných rozhodnutí, schválených smírů a listin, jejichž soudní výkon připouští zákon (rozhodnutí cizozemských orgánů)

7 Druhy exekuce na peněžité plnění na nepeněžité plnění: vyklizení
odebrání věci rozdělení společné věci provedení prací a výkonů provedení zákazů

8 Způsoby provedení exekuce
srážky ze mzdy a jiných příjmů přikázání pohledávky z účtu o banky přikázání jiné pohledávky postižení jiných majetkových práv (družstevní podíl, obchodní podíl) prodej movitých věcí prodej nemovitosti prodej podniku zřízení zástavního práva na nemovitosti

9 Odklad exekuce nepříznivá situace povinného (sociální, zdravotní etc)
nezaviněně trvá jen po přechodnou dobu exekuce má zvlášť nepříznivé následky pro povinného nebo jeho rodinu oprávněný nebude odkladem vážně poškozen

10 Zastavení exekuce byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho vyloučeny průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat

11 Vylučovací (excindační) žaloba
může podat kdokoliv žaloba se podává k soudu proti oprávněnému musí tvrdit, že existuje právo nepřipouštějící exekuci: vlastnické právo třetích osob, jedná o nepostižitelný majetek, zvláštní zákon zakazuje takový majetek zabavit

12 Nezabavitelný majetek
běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti snubní prsten a jiné předměty podobné povahy zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě hotové peníze do částky 6.252,00 Kč (= dvojnásobek životního minima) další věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly u podnikatele: věci, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti

13 Co nelze zabavit ze mzdy
Nezabavitelná (základní) částka 2/3 životního minima + 2/3 normativní náklady na bydlení 2084 Kč =4. 620,00 Kč na každou vyživovanou osobu Kč

14 Co nelze zabavit z účtu u banky
Peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima = 6.252,00 Kč

15 Kam lze vstoupit při exekuci
do bytu, do sídla, do místa podnikání, do provozovny do skříní, schránek povinného do jiných místností povinného, které užívá

16 Co zákon dovoluje: zjednat si přístup do všech prostor
provést prohlídku prostor, nechat je otevřít provést osobní prohlídku povinného povinný musí umožnit přístup do všech prostor každý, v jehož objektu má povinný svoje místnosti, musí strpět jejich prohlídku

17 Jak se exekuce provádí movité věci a nemovitosti se prodají v dražbě
účet se zablokuje a banka z něj vyplatí peníze, zaměstnavatel zasílám povinnému jen část mzdy, zbytek odesílá věřiteli

18 Kdy exekuce končí úplným vymožením dluhu zastavením
Provedení exekuce není časově omezeno.

19 Přerušení exekuce (neprovádění)
je-li na majetek povinného nařízeno více exekucí, provádí se první v pořadí a ostatní se přerušují (zák. č. 119/2001 Sb.) exekuce se neprovádí, je-li zahájeno insolvenční řízení, exekuci však lze nařídit


Stáhnout ppt "Praha, Stanislav Pazderka Exekutorský úřad Písek"

Podobné prezentace


Reklamy Google