Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kanalizace – kdy bude??? Povolovací, přípravný a realizační proces kanalizace Martin Exner, starosta obce Nová Ves Nová Ves 4.6.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kanalizace – kdy bude??? Povolovací, přípravný a realizační proces kanalizace Martin Exner, starosta obce Nová Ves Nová Ves 4.6.2015."— Transkript prezentace:

1 Kanalizace – kdy bude??? Povolovací, přípravný a realizační proces kanalizace Martin Exner, starosta obce Nová Ves Nová Ves 4.6.2015

2 Kanalizace – Kdy bude??? Proces Studie Evidenční listy nemovitostí Smlouvy o služebnosti (věcné břemeno) Územní řízení Stavební a vodoprávní povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele Žádost o dotaci, přidělení dotace Výběrové řízení na výběr zhotovitele Realizace Zkušební provoz vodního díla, Kolaudace Uzavření smluv s vlastníky nemovitostí, připojení producentů odpadních vod Zajištění provozování kanalizace k tomu oprávněnou organizací

3 Kanalizace – Kdy bude??? Stávající stav Nová Ves dokončená dokumentace pro územní řízení (DUR) 2 problematické pozemky Nové Ouholice Vydány evidenční listy Zpracovává se dokumentace pro územní řízení Společná ČOV s Novou Vsí Staré Ouholice Kolaudace v 3/2015 Na kanalizaci zatím připojeno 51 nemovitostí Po dokončení dokumentace pro územní řízení Nová Ves a Nové Ouholice plánujeme zadat projekt na připojení zbylých nemovitostí do stávající ČOV Miřejovice Vydáno stavební povolení Plánováno napojení na ČOV PTZ Nelahozeves Požádáno o dotaci, pokud bude přidělena, realizace 2015-2016 1 problematický pozemek (k.ú.Podhořany – Nelahozeves) Vepřek Zatím zpracována pouze studie, vlastní ČOV, po dokončení DUR pro Novou Ves, Nové a Staré Ouholice plánujeme zadat projekt pro Vepřek

4 Kanalizace – Kdy bude??? Územní řízení Proces Evidenční listy – pro upřesnění projektu podle připomínek vlastníků nemovitostí (problém s nevracením evidenčních listů od vlastníků) Smlouvy o služebnosti, případně odkup nebo výměna pozemků (Hejtmánkovi r. 1909, cesta) Zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) Rozeslání dokumentace DUR účastníkům řízení a na dotčené orgány státní správy k připomínkám Projednání a zapracování připomínek, získání závazných kladných stanovisek dotčených orgánů Podání žádosti o územní rozhodnutí Stavební úřad nařídí veřejné ústní projednání Stavební úřad posoudí a schválí navržený záměr a s přihlédnutím k oprávněným námitkám účastníků řízení a dotčených orgánů vydá územní rozhodnutí a v něm uvede podmínky pro další přípravu a realizaci stavby.

5 Kanalizace – Kdy bude??? Stavební řízení Proces Zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) Rozeslání dokumentace DSP na dotčené orgány státní správy k připomínkám Projednání a zapracování připomínek, získání závazných kladných stanovisek dotčených orgánů Podání žádosti o stavební a vodoprávní povolení Stavební úřad nařídí veřejné ústní projednání Po ústním jednání stavební úřad posoudí žádost a připomínky a námitky účastníků řízení a dotčených orgánů a vydá stavební povolení. Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro její užívání, a rozhodne o námitkách účastníků řízení. Podmínkami zabezpečí ochranu veřejných zájmů a stanoví zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně technických norem. Podle potřeby stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby; může též stanovit, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu (§115 odst. 1 Stavebního zákona). U stavby obsahující technologické zařízení, u něhož je třeba ověřit způsobilost k bezpečnému užívání, dodržení podmínek stavebního povolení nebo integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu, stavební úřad může uložit ve stavebním povolení provedení zkušebního provozu. Stavební úřad může podle § 92 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. požadovat vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), která bude sloužit ke kontrolám během výstavby a při kolaudaci stavby.

6 Kanalizace – Kdy bude??? Realizace Proces Vypsání dotačního titulu Žádost o dotaci Přidělení dotace (část financována obcí) Výběrové řízení na zhotovitele stavby podle zákona o veřejných zakázkách Realizace stavby Zkušební provoz, kolaudace Uzavření smluv s vlastníky Převod kanalizace na specializovanou firmu (např. Vodárny Kladno - Mělník)

7 Kanalizace – Kdy bude??? Odhad Nová Ves – územní rozhodnutí 2015, stavební povolení 2016, dotace a realizace 2016-2019? Nové Ouholice – realizace ideálně společně s Novou Vsí (zaústěno do společné ČOV) Staré Ouholice – proč se provedla kanalizace jen v části? Územní rozhodnutí 2016, stavební povolení 2016-2017, realizace do r. 2020 Miřejovice – je stavební povolení, požádáno o dotaci, v případě přidělení předpoklad realizace 2016 Vepřek – územní rozhodnutí 2016, stavební povolení 2016-2017, realizace do r. 2020 Jedná se o odhady, vše záleží na povolovacím řízení a na vypsání a přidělení dotací. Podmínkou přidělení dotace je stavební povolení – musíme být připraveni.

8 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Kanalizace – kdy bude??? Povolovací, přípravný a realizační proces kanalizace Martin Exner, starosta obce Nová Ves Nová Ves 4.6.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google