Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT P ODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU VE ŠKOLÁCH V K RAJI V YSOČINA CZ.1.07/1.1.00/53.0014 Mgr. Hana Rousková 20.02.2015 Síťování škol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT P ODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU VE ŠKOLÁCH V K RAJI V YSOČINA CZ.1.07/1.1.00/53.0014 Mgr. Hana Rousková 20.02.2015 Síťování škol."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT P ODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU VE ŠKOLÁCH V K RAJI V YSOČINA CZ.1.07/1.1.00/53.0014 Mgr. Hana Rousková 20.02.2015 Síťování škol

2 Z ÁKLADNÍ ŠKOLA N ÁMĚŠŤ NAD O SLAVOU, K OMENSKÉHO 53 Celkem žáků........... 227 1.stupeň................ 150 2.stupeň................. 77 Učitelé (ženy, muži)............... 17/2 Přepočtené úvazky............... 16,37 Vychovatelky.............4 Přepočtené úvazky............. 2,13 Třídy 12 ŠD 4 oddělení, ale bez vlastních prostor

3 R OZVOJ ŠKOLY : Zdravá škola od roku 2009 – 3 pilíře, 9 oblastí Obměna pedagogického sboru i vedení od roku 2008, DVU, nový ŠVP Rekonstrukce školy, zahrady, modernizace podmínek k výuce Prostorové obtíže přetrvávají VHŠ

4 Z DRAVÉ UČENÍ : A. Učitelů Týmové vzdělávání sboru, videotréninky, vzájemné hospitace Práce ve dvojici, ve skupině, kooperativní výuka Práce v centrech (Začít spolu) Činnostní učení ITV Projektové vyučování Využívání techniky ve výuce Tvorba webových stránek - TU Kritické myšlení – metody práce s textem (např. pětilístek, myšlenkové mapy, ANO – NE, INSERT atd.) OSV, práce se třídou Hodnocení a sebehodnocení ADHD, poruchy učení atd.

5 B EZPEČNÉ KLIMA VE SBORU JAKO PODMÍNKA VIDEOTRÉNINKU Pyramida lidských potřeb (Maslow):

6 B. Žáků Citát PhDr. Jany Nováčkové Pravdivost citátu, ale i výuka k odpovědnosti jednotlivce za svůj vlastní výkon, za svůj pokrok! Metody výuky - mozkově kompatibilní vzdělávání Klima školy – vliv na výsledky žáků Klima sborovny výrazně ovlivňuje klima školy OSV jako předmět 3. – 9. ročník Z DRAVÉ UČENÍ :

7 I NDIVIDUALIZACE VÝUKY Práce navíc během hodiny pro nadané děti Doučování za určitých podmínek Výsledky testování Kalibro se uchovávají a vyhodnocují (jak třída, tak jednotlivci) Sebehodnocení žáka a práce na sobě - ŽK Dle schopností dítěte (i zájmu) - volitelné předměty – velký výběr –– nácvik olympiád, soutěží Naopak smíšené skupiny bez ohledu na nadání: AJ Oborové dny – projekt Citát Žákovské konference, absolventské práce – 9. ročník

8 Z HODNOCENÍ DNEŠNÍCH UKÁZKOVÝCH HODIN Mgr. Dita Holubíková ČJ Učivo: genetická metoda čtení, čtenářská gramotnost - práce s textem - 20 žáků Mgr. Stanislava Mrenicová AJ Učivo: opakování slovní zásoby, činnostní učení, nová látka, poslech, práce s interaktivní tabulí, samostatná práce v PS - 20 žáků Mgr. Věra Maříková ČAJS Učivo: Podnebné pásy - využití interaktivní tabule – prezentace, procvičování, práce s učebnicí, vyhledávání informací, třídění pojmů, žákovská prezentace - 27 žáků, 1x IVP Bc. Veronika Maříková HV Učivo: stupnice C dur – procvičení na pexesu, stavba akordu, rozcvička, opakování písní a nácvik nové písně, sebehodnocení – 24 žáků

9 Z HODNOCENÍ DNEŠNÍCH UKÁZKOVÝCH HODIN Mgr. Romana Mašíčková Z Učivo: Asie - státy Asie, opakování geografických pojmů ve dvojicích, nové učivo - státy Asie – metoda kritického myšlení - 23 žáků, 6 x SPUCH, 1 x IVP Mgr. Marie Pemčáková M Učivo: algebraické vzorce (A+B)2, (A-B)2 – činnostní učení, práce navíc pro rychlé žáky – kontrola pomocí klíče, práce ve dvojicích, vyvození nového vzorce A2 – B2 – činnostní učení - 21 žáků, 2 nově příchozí – logopedické obtíže, 1x IVP, 8x SPUCH Mgr. Dita Holubíková HV Hodina navazuje na předchozí čtení

10 Z HODNOCENÍ DNEŠNÍCH UKÁZKOVÝCH HODIN Mgr. Jana Chytková TV Využití gymbalů v hodině Tv. Ukázka rušné části a rozcvičky s využitím velkých gymnastických míčů a jejich zařazení do hlavní části hodiny při cvičení na stanovištích - 19 žáků Mgr. Stanislava Mrenicová ČJ Učivo: Pohádky B. Němcové - kritické myšlení, čtenářská gramotnost, v závěru hodiny relaxační bubnování na africké bubny – 20 žáků Mgr. Anna Kijonková (zástupkyně ředitele) Učivo: opakování předešlé látky – činnostní učivo, nové učivo – lebka- práce s učebnicí, encyklopedií, opakování pomocí webu - 21 žáků, 2 nově příchozí – logopedické obtíže, 1x IVP, 8x SPUCH Bc. Lucie Vlčková ČJ Učivo: skladba – větné vztahy a jejich vyjadřování - výklad látky, společná práce, samostatná práce,zpětná vazba dle klíče - 14 žáků

11 S POLUPRÁCE S RODIČI Těžká a důležitá oblast – budování vzájemné důvěry už od zápisu Miniškolička – cyklus Kompenzační cvičení Mudr. Kleplové (PPP) – reedukace poruch Konzultace žák – rodič – učitel – sebehodnocení dětí Vzdělávání rodičů – přednášky psychologů, setkání s ŘŠ ŠPP – hledat společně řešení Profesionalita učitele, MP, VP – specializační studium učitelů Výchovné komise, Individuální výchovný plán Společné aktivity: Šerpování Ples školy Zahradní slavnost – koncert v zahradě, vystoupení žáků, zdravé pohoštění Pokud spolupráce vázne, je i odchod ze školy řešením

12 H ODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ UČITELŮ ŘŠ musí mít schopnost podpořit zapojení pracovníků, mobilizovat jejich zdroje (OECD 2012): Vytvořením podmínek pro práci učitelů Oceněním práce nejen finančně Vyžadovat to, co je jasně dáno školními pravidly, ale současně respektovat individualitu ŘŠ má mít na paměti tento poměr: MÍT MOC : MÍT VLIV musí být směrem k učitelům 1 : 2 (totéž učitel ve směru k žákům)

13 N A CO DALŠÍHO V ÁS CHCEME UPOZORNIT Zajímavá tematická výuka – představí paní učitelky Hodnocení kompetencí žáka ŽK se sebehodnocením Školní družina Přírodní zahrada

14 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "PROJEKT P ODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU VE ŠKOLÁCH V K RAJI V YSOČINA CZ.1.07/1.1.00/53.0014 Mgr. Hana Rousková 20.02.2015 Síťování škol."

Podobné prezentace


Reklamy Google