Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. U44-207

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. U44-207"— Transkript prezentace:

1 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. U44-207 bacuvcik@fmk.utb.cz www.bacuvcik.com

2 Náplň kurzu 1. Ekonomie jako věda, základní ekonomické pojmy, hospodářský proces 2. Fiskální politika - státní rozpočet a daňová soustava 3. Podnik a podnikání 4. Hodnocení výkonnosti národního hospodářství - domácí produkt, obchodní bilance, inflace, nezaměstnanost 5. Hospodářský cyklus 6. Trh a tržní mechanismus 7. Organizace hospodářského života - tržní a příkazová ekonomika 8. Centrální banka a bankovní systém 9. Majetková a kapitálová výstavba podniku 10. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek 11. Účetnictví a nástroje vnitropodnikového řízení

3 Podmínky k ukončení kurzu - Je potřeba nasbírat 12 bodů - Všechny níže uvedené možnosti jsou volitelné=nepovinné Odborné: a) Test: max. 12 bodů (24 otázek, 60 % správně) b) Odborná esej (cca 10 stran): max. 12 bodů c) Příprava semináře: 12 bodů (pro celý tým) d) Docházka: 3 povolené absence, za každou další: - 1 bod Neodborné (max. 12 bodů): a) Účast v průzkumu b) Analýza reklam c) Možná ještě něco dalšího... (aktivity po 3 bodech)

4 Hodnotící stupnice: A: 24 bodů B: 21 – 23 bodů C: 18 – 20 bodů D: 15 – 17 bodů E: 12 – 14 bodů FX: 0 – 11 bodů

5 Test - 15 bodů (15 otázek) – je třeba získat 9 bodů Základní literatura k testu: ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie: stručný přehled 2014/2015 HOLMAN, R. Základy ekonomie : pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha : C. H. Beck, 2008. Doporučená: Ekonom, Euro, Hospodářské noviny

6 Odborná esej  Biopaliva - energie budoucnosti?  Blíží se „ropný zlom“? Budou se ceny ropných produktů snižovat, nebo naopak dramaticky růst? Jak to ovlivní světovou ekonomiku?  Cenová regulace - brzda ekonomiky nebo zmírnění sociálních nerovností?  Co Česká (Slovenská) republika ekonomicky získala a co ztratila vstupem do Evropské unie?  Česká a moravská vína - perspektivní artikl pro vývoz na zahraniční trhy? Jak jsou na tom tuzemská vína ve srovnání s konkurencí vín z ostatních zemí?  České pivo na domácích a světových trzích - vlajková loď českého průmyslu?  Čínský hospodářský zázrak - hrozba pro ekonomiky západních zemí?  Dokáže český stát ochránit investice zahraničních investorů?  Drobní zemědělci v Česku - perspektivní budoucnost nebo skomírání v konkurenci velkovýrobců (ve srovnání se situací v dalších zemích EU)?  Ekonomická pomoc vyspělých zemí vládám zemí třetího světa - pomáháme chudým, nebo jen mrháme penězi?  Ekonomická transformace v jednotlivých zemích „východního bloku“ po roce 1989. Jak se lišily přístupy jednotlivých států a jaký to mělo vliv na jejich hospodářský vývoj?  Ekonomické části volebních programů českých politických stran - existují rozdíly v proklamacích a reálné hospodářské politice jednotlivých vlád?  Ekonomické výsledky ve stavebnictví v Česku/na Slovensku - spolehlivý zdroj informací o současné a budoucí situaci národní ekonomiky?  Ekonomický liberalismus vs. sociální stát - existuje vhodný model pro českou ekonomiku?

7 Odborná esej  Hospodářská politika jednotlivých vlád v Česku (na Slovensku). Jaké byly proklamace ohledně hospodářské politiky v předvolebních programech, jaká byla reálná politika, jak se lišila politika jednotlivých vlád a jaké to mělo hospodářské důsledky?  Imigrace z východních zemí - příležitost nebo hrozba pro evropské ekonomiky (situace v Česku/na Slovensku a v zemích západní Evropy)?  Investiční pobídky v Česku (na Slovensku). V kterých projektech se stát angažoval na podporu příchodu zahraničních investorů a jak tyto projekty dopadly?  Kartelové dohody v ČR - dokáže jim stát účinně zabránit?  Omezení pro pohyb kamionů na silnicích v Česku a Evropě - odůvodnitelný zásah do svobody podnikání aneb co tím stát získává a co ztrácí?  Otevírací doba obchodů v Česku a německy mluvících zemích - jsou namístě státní regulace, nebo je to pouze problém trhu?  Placení mýtného na dálnicích a silnicích I. třídy v Česku - dobrý způsob, jak získat prostředky na investice do infrastruktury, nebo ukázka nevhodného řešení s nevýhodnými smlouvami?  Porevoluční vývoj knižního trhu v ČR - jaké jsou budoucí perspektivy českých nakladatelů v prostředí elektronických dokumentů a malého jazykově homogenního trhu?  Posunutí hranice odchodu do penze (v kontextu situace v jiných zemích) - spása ekonomiky nebo past na podniky, které budou muset zaměstnávat osoby za zenitem své produktivity?  Průměrná výše platů v různých hospodářských odvětvích vs. platy ve veřejném sektoru - směřuje hospodářská a fiskální politika státu ke stírání rozdílů, nebo k jejich prohlubování?

8 Odborná esej  Příčiny ekonomického úspěchu farmaceutických firem - je cílem člověka „vyléčit“ nebo dlouhodobě udržovat „mírně nemocného“?  Rozvoj automobilového průmyslu investicemi zahraničních automobilek v Česku a na Slovensku - příležitost pro ekonomiku nebo zárodek budoucích problémů?  Situace v českém a slovenském lázeňství - má tuzemský kapitál ještě šanci aneb mohou si zahraniční investoři dovolit (téměř) vše?  Stáří vozového parku v ČR a ceny nových automobilů - výzva pro automobilky nebo dovozce ojetin?  Trh s byty v ČR - brání stále ochranářský přístup státu jeho rozvoji?  Trh s nealkoholickými nápoji – jak se proměňují a jak je ovlivňují případné zásady státu?  Trvání dovolené, délka pracovní doby a další sociální vymoženosti - jak je na tom Česko ve srovnání se světem a co pozitivního a negativního z toho plyne pro jeho ekonomiku?  Vlastníci médií a mediální skupiny v ČR - boj zájmů českého čtenáře/diváka/posluchače a zahraničního kapitálu?  Vstup čínských automobilek na evropské trhy - budeme jezdit v čínských automobilech?  Výroba obuvi v ČR - zaniknou poslední zástupci kdysi slavného odvětví pod tlakem asijské konkurence?  Výroba oděvů v ČR - zaniknou poslední zástupci kdysi slavného odvětví pod tlakem asijské konkurence?  Vyvlastňování soukromého vlastnictví jako nástroj podpory zahraničních investic v ČR - znárodňování nebo veřejný zájem?  Vývoj minimální mzdy a životního minima (případně sociálních dávek) v Česku/na Slovensku - jak jsme na tom ve srovnání se světem?

9 Odborná esej Zapisování přes Google Docs (www.bacuvcik.com)www.bacuvcik.com Forma seminární práce: Argumentativní esej. Rozsah cca 10 stran (včetně úvodu a závěru při standardní úpravě). Základní fakta, názory a pohledy na danou otázku, významné místo by měl mít vlastní pohled, ovšem podepřený zdroji Formální náležitosti - viz šablony na školní práce Termín odevzdání: 14. 3. 2016 (pouze v elektronické formě). Název souboru: Příjmení_Jméno_Název(zkrácený).pdf Hodnocení seminární práce: max. 12 bodů (pokud práce nebude splňovat minimální náležitosti, bude vrácena) Hodnotí se: práce musí splňovat formální náležitosti, musí být obsahově správná, vycházet z relevantních zdrojů a z vlastního pohledu odpovídat na otázku ze zadání

10 Příprava semináře -12 bodů (pokud to bude odfláknuté, tak míň, nebo nic) -body se rozdělí podle počtu lidí -zapisování na Google Docs (bacuvcik.com) -nechceme: -teorii, která je obsahem přednášek (na webu je prezentace, ze které se dá zjistit, jaké informace jsou obsahem přednášek) -celohodinovou prezentaci -chceme: -diskusi – otázky a podněty do publika k diskuzi, drobné materiály, které si posluchači přečtou, vyplní apod. a něco k tomu řeknou -konkrétní praktické informace ze života o tom, jaká daná věc ve skutečnosti opravdu je -materiály by měly vystačit na celou hodinu; je potřeba mít v záloze nějaké aktuální věci, které se můžou diskutovat

11 Rozpis seminářů Finanční a ekonomická krize (recese) 2008 - 2014. Jaké byly příčiny krize? Co se dělo a děje s bankovním sektorem a s akciovými trhy? Které země byly postiženy nejméně a nejvíce (a proč)? Jak je na tom Česko (Slovensko)? Jaká poučení plynou z Velké hospodářské krize ve 30. letech 20. století? Kdy recese skončí? Globální ekonomické mocnosti. Kdo byl globální ekonomickou mocností v minulosti, kdo je v současnosti a kdo bude v budoucnosti? V čem spočívaly příčiny jejich vzestupu (a případného pádu)? Naplňování státního rozpočtu (veřejných rozpočtů) 2014 a příprava státního rozpočtu 2015. Jak celý proces přípravy a schvalování probíhá, kdo do něj v jednotlivých fázích vstupuje a jak jej ovlivňuje? Přerozdělovací procesy na úrovni státu a EU. Koho všeho stát a EU dotuje? Jaké jsou podmínky dotací v jednotlivých oblastech? Jak vypadají konkrétní mechanismy - jaké částky (a kudy) jdou do rozpočtů EU z jednotlivých států, jaká část se do jednotlivých ekonomik vrací, jak a komu se podávají žádosti o dotace. Vývoj daňového zákonodárství a zákonodárství upravujícího podnikání v Česku (na Slovensku). Jak se vyvíjely sazby jednotlivých daní a jaký to mělo vliv na ekonomický vývoj? Jak se vyvíjely podmínky upravující podnikání a jaký vliv to mělo na podnikatelské prostředí? Jak platíme daně a podáváme daňové přiznání? Vedení účetnictví (resp. daňové evidence) - ukázky konkrétních účetních dokladů, knih a softwaru. Vyplnění přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Jak začít podnikat (OSVČ, obchodní společnosti)? Co je třeba udělat před začátkem podnikání? Vyplnění Jednotného registračního formuláře, případně dalších důležitých formulářů. Jaké výhody má student - podnikatel? Společná měna Euro. Jak a proč vznikla, co jí předcházelo, jaká jsou kritéria pro přijetí, jaké jsou její problémy a perspektivy dalšího vývoje. Rozdílný přístup Česka a Slovenska k této otázce. Transformace ekonomiky z příkazové na tržní. Jak proběhla ekonomická transformace v Československu? Jaké byly výhody a nevýhody zvoleného způsobu privatizace? Které ekonomiky jsou stále příkazové - jaké to má výhody a nevýhody pro ně samotné a jak se to projevuje ve vztahu k ostatním zemím (v mezinárodním obchodu)? Důchodová reforma a její proměny. Rozdíl v přístupu Česka a Slovenska. Model vyplácení důchodů v dalších státech. Jaké jsou perspektivy vývoje důchodového účtu v dalších letech? Církevní „restituce“ a odluka státu a církve. Vývoj celého procesu, současný stav. Názory politiků a veřejnosti na problém. Budoucí vývoj. Kalkulace a rozpočetnictví. Ukázka zpracování kalkulace produktu a ročního rozpočtu malé firmy (konkrétní reálné příklady).

12 Účast v průzkumu Postoj obyvatel České a Slovenské republiky ve věku 12 - 80 let ke kulturním akcím v církevním prostředí - v dotazníku je 9 věkových kategorií; pro získání 3 bodů je třeba přinést tyto počty dotazníků z jednotlivých kategorií: - 15 let- 3 dotazníky 15 - 19 let- 3 dotazníky 20 - 24 let- 3 dotazníky 25 - 29 let- 3 dotazníky 30 - 39 let- 4 dotazníky 40 - 49 let- 4 dotazníky 50 - 59 let- 4 dotazníky 60 - 69 let- 3 dotazníky + 70 let- 3 dotazníky Celkem: - 30 dotazníků

13 - elektronický dotazník https://akce2017.vyplnto.cz/ - v poslední otázce je třeba uvést Příjmení a Jméno studenta FMK (tedy Vaše), na jehož konto dotazník jde - je možné využít také dotazníků tištěných (ke stažení na www.bacuvcik.com); dotazníky se odevzdávají pouze elektronicky, tzn. jako tazatelé musíte případné papírové dotazníky přepsat (přímo do systému vyplnto.cz) - je potřeba odevzdat vytištěné a podepsané „Čestné prohlášení“ tazatele Termín odevzdání: 28. 3. 2016 (pouze v elektronické formě!) - na www.bacuvcik.com bude pravidelně zveřejňován přehled odevzdaných dotazníkůwww.bacuvcik.com Účast v průzkumu

14 - elektronický dotazník https://nosice2016.vyplnto.cz/ - v poslední otázce je třeba uvést Příjmení a Jméno studenta FMK (tedy Vaše), na jehož konto dotazník jde - je možné využít také dotazníků tištěných (ke stažení na www.bacuvcik.com); dotazníky se odevzdávají pouze elektronicky, tzn. jako tazatelé musíte případné papírové dotazníky přepsat (přímo do systému vyplnto.cz) - je potřeba odevzdat vytištěné a podepsané „Čestné prohlášení“ tazatele Termín odevzdání: 28. 3. 2016 (pouze v elektronické formě!) - na www.bacuvcik.com bude pravidelně zveřejňován přehled odevzdaných dotazníkůwww.bacuvcik.com Druhý průzkum - za 2 body

15 Bodový systém: Odborné aktivity: 1. Test - max. 12 bodů 2. Odborná esej – max. 12 bodů: - je možno odevzdat libovolný počet esejí - odevzdání po termínu = 1 bod 3. Příprava semináře – 12 bodů pro celý tým (může připravit i jeden člověk, je možno si vzít i víc témat) 4. Docházka – tady lze pouze ztratit:-) neúčast je možno kompenzovat čímkoliv jiným Neodborné aktivity: 1.Dotazníky - omezeny na 2 „sady“ (max. 60+60ks) 2.Další analýzy, pokud budou - z neodborných aktivit je možno získat max. 12 bodů

16 Ústní zkouška: -je samozřejmě opět dobrovolná -k ústní zkoušce můžete jít, pokud získáte alespoň 12 bodů -pokud u ústní zkoušky neuspějete, zůstává výsledek „na body“ Hodnotící stupnice: A: 24 bodů B: 21 – 23 bodů C: 18 – 20 bodů D: 15 – 17 bodů E: 12 – 14 bodů FX: 0 – 11 bodů


Stáhnout ppt "EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. U44-207"

Podobné prezentace


Reklamy Google