Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE. Obsah výkladu 1. Pojem logistické technologie 2. Just in Time 3. Qick Response 4. Koncentrace skladové sítě 5. Počítači integrované.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE. Obsah výkladu 1. Pojem logistické technologie 2. Just in Time 3. Qick Response 4. Koncentrace skladové sítě 5. Počítači integrované."— Transkript prezentace:

1 LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE

2 Obsah výkladu 1. Pojem logistické technologie 2. Just in Time 3. Qick Response 4. Koncentrace skladové sítě 5. Počítači integrované technologie 6. Klíčová slova 7. Otázky a úloky

3 Pojem logistické technologie V logistických systémech se snažíme pomocí vhodných metod přístupů a řídících procedur vybrat a uspořádat jednotlivé operace tak, aby optimálně fungovaly. Jde tedy o to, aby zákazníky požadovaná úroveň logistických služeb byla zajištěna s co nejnižšími náklady, nebo při stanovené výši nákladů byla dosažena maximální úroveň poskytovaných služeb. Logistické technologie je možno chápat jako sled dílčích: ● úkonů, ● a operací uspořádaných do dílčích ustálených procesů.

4 Nejdůležitější logistické technologie o Just in Time o Kanban, o Quick Response, o Efficient Consumer Response, o Hub and Spoke, o Koncentrace skladové sítě, o Kombinovaná přeprava o Automatická identifikace o Počítači integrované technologie přípravy a řízení výroby i oběhu a o Komunikační technologie.

5 Just in time Jde o způsob uspokojování potřeby po určitém materiálu ve výrobě, nebo hotového výrobk v distribučním řetězci v přesně dohodnutých a dodržovaných termínech dodáváním „právě včas“ podle potřeb odebírajících článků. Tato technologie, uskutečňující velmi časté dodávky malých množství zboží, prakticky odstraňuje potřebu držení větších zásob materiálu. Udržují se při ní minimální pojistné zásoby pouze na dobu několika hodin a v některých případech i méně.

6

7 Qick Response Tato technologie (QR) je zaměřena na řetězce spotřebního zboží z výroby přes velkoobchod do maloobchodní sítě. V tomto řetězci fungují partnerské vztahy, které zahrnují všechny články od výrobce až po maloobchodní prodejny. Každý článek logistického řetězce zde má informace o všech ostatních (např. o prodeji, objednávkách a zásobách). Tato technologie předpokládá zavedení automatické identifikace (čárové kódy) a elektronickou výměnu dat (EDI).

8 Přínosy uplatnění této technologie: ● Zrychlení toků informací a snížení stupně nejistoty v rozhodování, ● Kontrola zásob umožňující jejich snížení (až o 42%) a objednávka zboží každý den, ● Snížení rozsahu manipulace se zbožím, ● Zmenšení nároků na skladovou ploch, které umožňuje rozšířit prodejní plochy, ● Uspora času v řetězci dosahuje i několika týdnů, ● Zkrácení doby odezvy, objednané zboží je do prodejen dodáváno během 24 – 48 hod.,

9 K-Mart Zavedením této metody pro svých téměř 2.500 supermarketů v roce 1992 dosáhl americký K-Mart ve spolupráci s více jak dvěma sty dodavateli snížení zásob o 20 % při současném nárůstu prodeje o 15 % (zdroj Intentia ). Klí č ové procesy dodavatelského ř et ě zce jsou: Ř ízení vztah ů se zákazníkyZákaznický servisPoptávka a její zpracováníVy ř izování objednávek Ř ízení výroby Ř ízení vztah ů s dodavateliVývoj produkt ů a uvád ě ní na trh

10

11 Koncentrace skladové sítě Alternativní technologií vůči JIT může být koncentrace skladové sítě spojená s centralizací skladů. Jde o soustředění rozptýlených skladů do jednoho, nebo několika velkých automatizovaných velkoskladů a využití vhodné skladové technologie. Koncentrace skladové sítě (do míst důležitých dopravních křižovatek a významných podniků - logistická distribuční centra) přispěje ke snížení celkových logistických nákladů. Základní tendence: ● náklady na financování zásob klesají, ● náklady na dopravní obsluhu velkoskladů klesají, ale ● náklady na rozvoz zboží k odběratelům rostou.

12

13 Logistické centrum Aholdu v Klecanech je jedním ze dvou republikových logistických center, jimiž společnost v Čechách zásobuje svoji síť obchodů nejrůznějších velikostí Albert a Hypernova. Druhé podobné centrum pro oblast Moravy je v Olomouci. Do nového centra v Klecanech společnost přesunula svoje logistické zázemí z Ruzyně a Zličína v roce 2001. V DC Klecany je zaměstnáno zhruba 500 až 550 pracovníků v závislosti na sezónních výkyvech. Logistické centrum Aholdu

14

15

16 Počítači integrované technologie V poslední době se začíná s využitím výpočetní techniky rozšiřovat uplatnění tzv. „ bezpapírových transakcí“. Jde technologii sběru a zpracování informací o logistických procesech, která nahrazuje papírové nosiče informací (různé formuláře) elektronickými médii. Elektronické zpracování a přenos informací celý tento proces zrychluje, zkvalitňuje a zlevňuje. Informace o výrobě zboží i tvorbě manipulačních, přepravních i dopravních jednotek jsou elektronickou cestou předávány řídícímu počítači, který je schopen na základě údajů o jejich pohybu (s využitím jejich automatické identifikace) tyto informace podle potřeby utřídit a po zpracování předat logistickému managementu.

17 EDI EDIFACT UN/EDIFACT je mezinárodní EDI standard (Electronic Data Interchange - elektronická vým ě na dat) vyvíjený pod patronátem United Nations (OSN). Zkratka vznikla ze slov United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, Commerce, and Transport.EDI standard EDIFACT jako obecná mezinárodní norma pro EDI je sou č asn ě normou multioborovou a logicky zast ř ešuje ř adu uživatelsky orientovaných podmnožin, tzv. aplika č ních norem pro jednotlivá odv ě tví (SWIFT, EANCOM, ODETTE a další). Vývoj tak probíhá pouze v rámci tohoto standardu a postupn ě dochází ke konvergenci ostatních standard ů.

18 Klíčová slova

19 Otázka a úkoly Objasni pojem logistické technologie Vysv ě tli podstatu následujících logistických technologií: Just in Time Qick Response Koncentrace skladové sít ě Bezpapírové transakce


Stáhnout ppt "LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE. Obsah výkladu 1. Pojem logistické technologie 2. Just in Time 3. Qick Response 4. Koncentrace skladové sítě 5. Počítači integrované."

Podobné prezentace


Reklamy Google