Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

24. září 2016 Regionální potravina 2016 Mgr. Ing. Eva Trávníčková Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "24. září 2016 Regionální potravina 2016 Mgr. Ing. Eva Trávníčková Státní zemědělské a potravinářské inspekce"— Transkript prezentace:

1 24. září 2016 Regionální potravina 2016 Mgr. Ing. Eva Trávníčková Státní zemědělské a potravinářské inspekce eva.travnickova@szpi.gov.cz

2 2 Cíl kontroly RP ověřit, jak výrobci potravin oceněných značkou Regionální potravina dodržují zákonné a nadstandardní požadavky uvedené v Metodice pro udělování značky Regionální potravina, která je dostupná na: http://www.regionalnipotravina.cz/files/metodika-a- loga/Metodika2016.pdfhttp://www.regionalnipotravina.cz/files/metodika-a- loga/Metodika2016.pdf Kontrola je zaměřena na: dodržování hygienických požadavků, HACCP, sledovatelnost surovin dle receptury, označování, … výrobce oceněných potravin je povinen při kontrole poskytnout inspektorovi součinnost, to mimo jiné znamená předložit na požádání inspektora veškerou dokumentaci související s oceněnými potravinami

3 3 Držitel značky „Regionální potravina“ označí výrobek logem Regionální potraviny nejpozději do 6 měsíců od jeho udělení. Držitel značky „Regionální potravina“ je oprávněn užívat logo po dobu 4 let Důvody pro odejmutí značky „Regionální potravina“ jsou uvedeny v kapitole 3 Hlavy II. Metodiky V případě, že výrobku nebude ocenění „Regionální potravina“ znovu uděleno, musí být logo značky „Regionální potravina“ odstraněno z obalu daného výrobku a příslušné dokumentace nejpozději do 6 měsíců od ukončení platnosti certifikátu Kontrola loga Regionální potravina

4 4 1.Výrobce RP není registrován u příslušného orgánu dozoru (SZPI/SVS) ve smyslu čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin a § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích je PPP povinen oznámit zahájení činnosti příslušnému orgánu dozoru Formuláře dostupné na webu SZPI: http://www.szpi.gov.cz/dokumenty-ke- stazeni.aspx http://www.szpi.gov.cz/dokumenty-ke- stazeni.aspx Nejčastěji zjišťované nedostatky

5 5 2.Potravina je špatně nebo nedostatečně označena Právní předpisy ČR Zákon č. 110/1997 Sb., v platném znění, o potravinách a tabákových výrobcích Vyhláška č. 113/2005 Sb., v platném znění, o způsobu označování potravin a tabákových výrobků – stanoví podrobnější požadavky na označování potravin obecně Komoditní vyhlášky !!! Právní předpisy EU Nařízení (ES) č. 178/2002 kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nejčastěji zjišťované nedostatky

6 6 Seznam povinných údajů (čl. 9 nařízení 1169/2011) 1.název potraviny 2.seznam složek 3.alergenní látky 4.množství složky nebo skupiny složek 5.čisté množství potraviny 6.datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti 7.podmínky uchování nebo podmínky použití 8.jméno nebo obch. název a adresa PPP 9.země původu nebo místo původu 10.návod k použití 11.obsah alkoholu - nápoje nad 1,2 % alkoholu 12.výživové údaje Nejčastější nedostatky - označování

7 7  název potraviny – zákonný dle komoditních vyhlášek Zpracované ovoce - Džemy výběrové (Extra) Marmeláda - potravina vyrobená ze směsi přírodních sladidel, vody a jedné nebo více surovin získaných z citrusových plodů (§ 6 písm. j) 157/2003 Sb. Nejčastější nedostatky - označování

8 8  seznam složek složky ve složení nejsou uvedeny sestupně nejsou uvedeny všechny aditivní látky nebo uvedeny nepřesně – nařízení (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách složky uvedeny obecně např. ovoce, ale jedná se např. o meruňkový džem; ve složení uvedena pouze mouka (nutno specifikovat pšeničná, žitná,…) Nejčastější nedostatky - označování

9 9

10 10  množství složky nebo skupiny složek chybí % vyjádření množství složky, která je zdůrazněna v názvu potraviny, vyobrazená na obale apod. Nařízení č. 1169/2011, článek 22 a příloha VIII odst. 3 – Údaj o množství složky nebo skupiny složek: a) se vyjádří jako procentní podíl, který odpovídá množství složky nebo složek v okamžiku jejich použití a b) uvede se buď v názvu potraviny, nebo bezprostředně vedle tohoto názvu, nebo v seznamu složek společně s danou složkou nebo skupinou složek Nejčastější nedostatky - označování

11 11 Nejčastější nedostatky - označování

12 12  alergenní látky nejsou uvedeny alergeny nebo jsou uvedeny, ale v rozporu s nařízením 1169/2011 (čl. 21) → alergen není zdůrazněn ve složení → není uveden konkrétní druh – např. obilniny – ječmen → jako alergeny označeny i složky, které alergeny nejsou (kokos, kakao, kukuřičný škrob) → výrobci neuvádí ve složení surovinu, ale přímo alergen (místo pšenice jen lepek) Nejčastější nedostatky - označování

13 13 Nejčastější nedostatky - označování

14 14  čisté množství potraviny neuvedena čistá hmotnost potraviny po odkapání (příloha IX nařízení 1169/2011)  datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti formát data použitelnosti není ve formátu dle nařízení (čl. 24, příloha X) Nejčastější nedostatky - označování

15 15  jméno nebo obch. název a adresa PPP informace o PPP není kompletní, chybí například adresa, adresa je nekompletní např. bez PSČ Nejčastější nedostatky - označování

16 16 Článek 7 nařízení 1169/2011 Uvádění nezavádějících informací Informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména vyvoláváním dojmu, že dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, pokud všechny podobné potraviny mají ve skutečnosti stejné charakteristiky, zejména výslovným zdůrazňováním přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých složek nebo živin Nejčastější nedostatky - označování

17 17  100% ovocné šťávy Zákon nepřipouští, aby v ovocných šťávách byly přidané cukry, sladidla, barviva apod. Údaj „bez přidaných cukrů“, „ bez barviv“ lze psát jen v případě uvedení další informace např. „všechny 100 % ovocné šťávy neobsahují přidané cukry“ Nejčastější nedostatky - označování

18 18 Označení potraviny jako domácí koláč, přírodní mošt § 4 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 113/2005 Sb. Na obalu určeném pro spotřebitele se neuvádějí údaje, že charakter nebo původ potraviny je "domácí", "čerstvý", "živý", "čistý", "přírodní", "pravý" nebo "racionální", pokud toto označení výrobku není součástí názvu druhu, skupiny nebo podskupiny uvedené u jednotlivých druhů potravin ve zvláštních právních předpisech Nejčastější nedostatky - označování

19 19 Používání nepovolených zdravotních a výživových tvrzení Uvedení nespecifického zdravotního tvrzení bez doplnění specifického Vodítka na webu SZPI: http://www.szpi.gov.cz/clanek/voditka-k- problematice-zdravotnich-a-vyzivovych- tvrzeni.aspx Nejčastější nedostatky - označování

20 20 3. Porušení Metodiky Výrobek není vyroben ze surovin pocházejících z daného regionu nebo ČR Hlava I, odst. 2 písm. b) Metodiky Výrobek musí být vyroben v příslušném regionu ze surovin z daného regionu, případně je-li to z objektivních důvodů nutné z tuzemských surovin. Podíl těchto surovin musí tvořit minimálně 70 %. Hlavní surovina musí být ze 100 % tuzemského původu použití loga RP po vypršení lhůty pro jeho použití Nejčastější nedostatky

21 21 Příručka pro provozovatele potravinářských podniků zpracovaná MZe ČR: http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace /2014_Prirucka_pro_PPP_final_MZe.pdf Předpisy k označování

22 22 Většina kontrolovaných potravin vyhovuje jakostním a senzorickým požadavkům Pochvala na závěr

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "24. září 2016 Regionální potravina 2016 Mgr. Ing. Eva Trávníčková Státní zemědělské a potravinářské inspekce"

Podobné prezentace


Reklamy Google