Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jana Balachová, Ing. Jiří Mauer inspektorát SZPI v Ústí nad Labem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jana Balachová, Ing. Jiří Mauer inspektorát SZPI v Ústí nad Labem"— Transkript prezentace:

1 Ing. Jana Balachová, Ing. Jiří Mauer inspektorát SZPI v Ústí nad Labem
Novela zákona o potravinách Zákon č. 110/1997 Sb. a novinky vyplývající z nařízení 1169/2011 Ing. Jana Balachová, Ing. Jiří Mauer inspektorát SZPI v Ústí nad Labem

2 Obsah Přehled změn v označování potravin
Změny vyplývající z nařízení 1169/2011 Změny vyplývající z novely zákona č. 110/1997 Upozornění na informační povinnost – vyhláška č. 320/2014

3 Přehled změn v označování balených, nebalených i zabalených potravin
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům – použitelné od s výjimkou čl. 9 odst. 1 písm. l) (nutriční označování), jenž se použije ode dne Novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích platná od

4 KAPITOLA III OBECNÉ POŽADAVKY NA INFORMACE O POTRAVINÁCH A POVINNOSTI PPP (N 1169/2011)
Článek 6 - Základní požadavek Všechny potraviny určené k dodání konečnému spotřebiteli nebo do zařízení společného stravování musí být opatřeny informacemi o potravinách v souladu s tímto nařízením. Článek 7 - Uvádění nezavádějících informací 1. Informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména: a) pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo provenience, způsob výroby nebo získání; b) připisováním účinků nebo vlastností, které dotčená potravina nemá; c) vyvoláváním dojmu, že dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, pokud všechny podobné potraviny mají ve skutečnosti stejné charakteristiky, zejména výslovným zdůrazňováním přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých složek nebo živin; d) vyvoláváním dojmu na základě vzhledu, popisu nebo vyobrazení, že je přítomna určitá potravina nebo složka, ačkoli ve skutečnosti byla určitá přirozeně se vyskytující součást nebo běžně používaná složka v této potravině nahrazena odlišnou součástí nebo složkou. 2. Informace o potravině musí být přesné, jasné a spotřebitelům snadno srozumitelné. 3. S výhradou odchylek stanovených v právních předpisech Unie, které se vztahují na přírodní minerální vody a na potraviny určené pro zvláštní výživu, nesmějí informace o potravině připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat. 4. Odstavce 1, 2 a 3 se rovněž použijí na: a) související reklamu; b) obchodní úpravu potravin, jejich tvar, vzhled nebo balení, použité obalové materiály, způsob jejich úpravy a místo vystavení.

5 KAPITOLA IV POVINNÉ INFORMACE O POTRAVINÁCH ODDÍL 1 Obsah a způsob uvádění údajů
Článek 12 - Dostupnost a umístění povinných informací o potravinách 1. V souladu s tímto nařízením musí být u všech potravin povinné informace o potravinách k dispozici a snadno dostupné. 2. V případě balených potravin musí být povinné informace o dané potravině uvedeny přímo na obalu nebo na etiketě k němu připojené. Článek 13 - Způsob uvádění povinných údajů 1. Aniž jsou dotčena opatření přijatá na vnitrostátní úrovni podle čl. 44 odst. 2, vyznačují se povinné informace o potravině na viditelném místě tak, aby byly dobře viditelné, snadno čitelné, a je-li to vhodné, nesmazatelné. Nesmějí být žádným způsobem skryty, zastřeny ani přerušeny jiným textem nebo vyobrazením či jiným zasahujícím materiálem ani od nich nesmí být odváděna pozornost.

6 Přehled změn v označování balených potravin
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 Povinné údaje na balených potravinách Nařízení stanoví, které údaje musí být na potravině vždy. Jedná se o: • název potraviny, • seznam složek • alergeny • množství určitých složek nebo skupin složek (v případě jejich zdůraznění) • čisté množství potraviny • datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti • zvláštní podmínky uchovávání nebo podmínky použití • jméno nebo obchodní název a adresu PPP, který je za potraviny odpovědný • zemi původu nebo místo původu ve vyjmenovaných případech • návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné odpovídajícím způsobem použít • u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah alkoholu v procentech objemových • výživové údaje (od )

7 Přehled změn v označování balených potravin
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 Mezi hlavními novinkami nařízení je čitelnost základních údajů – čl. 12 a 13 Jedním ze základních požadavků nařízení je, aby byly všechny povinné informace na potravinách čitelné a snadno dostupné. Samotná čitelnost je definována jako fyzický vzhled informace, jehož prostřednictvím je tato informace vizuálně přístupná pro běžnou populaci. Čitelnost povinných údajů závisí na celé řadě faktorů. Mezi ně patří především: velikost písma (fontu), odstupy mezi písmeny, odstupy mezi řádky, tloušťka tahů písma, barva písma, druh písma anebo poměr mezi výškou a šířkou písmen. významnou roli hraje také povrch použitého materiálu a kontrast mezi písmem a pozadím. Povinná velikost písma – čl. 13 odst.2 Pro povinně uváděné údaje nařízení stanoví také jednotně povinnou velikost písma, a to o velikosti fontu minimálně 1,2 mm (výška malého písmene „x“). Výška malého písmene „x“ je definována v příloze. Výjimka pro malé obaly – čl. 13 odst.3 U obalů nebo nádob, jejichž největší plocha je menší než 80 cm2, musí být povinné údaje uvedeny ve velikosti písma nejméně 0,9 mm. V případě malých obalů (10 cm2) je možné dle čl. 16 odst.2 uvést pouze tyto povinné údaje – název, alergeny, množství a DP či DMT. Údaje o složení se však musí poskytnout jinými prostředky nebo na žádost spotřebitele.

8 Přehled změn v označování balených potravin
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 Mezi hlavními novinkami nařízení je i zvýraznění alergenů : Látky a výrobky vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost musí být povinně uvedeny v seznamu složek s jasným odkazem na název látky nebo produktu ze seznamu uvedeného v příloze II nařízení. Nařízení však stanoví i další požadavky na označování takových látek tím, že vyžaduje, aby byl název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II zvýrazněn tak, aby byl jasně odlišen od ostatních složek uvedených v seznamu, například typem či stylem písma nebo barvou pozadí. I přesto, že nařízení neupravuje konkrétní typ zvýraznění, doporučuje se, aby PPP používal např. tučné písmo, kterým dostatečně alergen v seznamu složek odliší od ostatních složek a spotřebitel bude schopen si jej na první pohled všimnout. Je nutné si uvědomit, že je potřeba dodržet základní požadavek nařízení, aby informace na potravinách byly viditelné a snadno čitelné – vhodná volba fontu, odsazení písma a řádků, kontrast a typ obalového materiálu bude tedy hrát velmi významnou roli. Tučné a navíc podtržené písmo tedy nemusí tomuto požadavku úplně vyhovovat. V konkrétním případě musí být tedy zvýrazněna alespoň ta část názvu složky, která odpovídá látkám/produktům uvedeným v příloze II (např. pšeničná mouka). Nicméně i zvýraznění celého názvu složky (tedy pšeničná mouka) bude rovněž považováno za splnění požadavků nařízení. Pokud se jedná o potravinu, na níž nemusí být seznam složek uveden, přesto musí údaj o alergenech nebo látkách způsobujících nesnášenlivost uveden, a to tak, že za slovem „obsahuje“ následuje výčet všech těchto látek vyskytujících se v potravině. Bude se jednat např. o potraviny, jejichž obaly nebo nádoby mají největší plochu menší než 10 cm2, u nichž lze seznam složek vynechat a u nichž se tedy po slově „obsahuje“ uvede název látky nebo produktu, jež vyvolává alergie nebo nesnášenlivost.

9 Přehled změn v označování balených potravin
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 Seznam alergenů dle přílohy II: 1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice (například špalda a khorasan), žito, ječmen, oves nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, 2. Korýši a výrobky nich 3. Vejce a výrobky z nich 4. Ryby a výrobky z nich, 5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich 6. Sójové boby a výrobky z nich, 7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), 8. Skořápkové plody, konkrétně: mandle, lískové a vlašské ořechy, kešu, para a pekanové ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich, 9. Celer a výrobky z něj 10. Hořčice a výrobky z ní 11. Sezamová semena a výrobky z nich 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 14. Měkkýši a výrobky z nich

10 Přehled změn v označování balených potravin
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 Hlavními novinkami nařízení je uvádění některých dalších údajů: • rozmrazeno – název potraviny, která byla před prodejem zmrazena a je prodávána v rozmrazeném stavu, je nutné doplnit názvem „rozmrazeno“. Tento požadavek se však nevztahuje na složky přítomné v konečném výrobku, potraviny, jejichž zmrazení je z technologického hlediska nezbytnou součástí výrobního procesu, a na potraviny, jejichž rozmrazení nemá žádný negativní dopad na jejich bezpečnost nebo kvalitu; • přísady používané jako náhrada – pokud bude některá ze složek běžně používaná nebo přirozeně se vyskytující ve výrobku (např. vejce v majonéze) nahrazena jinou složkou (např. rostlinná vláknina) v dotčeném výrobku, pak musí taková potravina obsahovat vedle seznamu složek také jednoznačný údaj o součásti nebo složce, která byla pro částečné nebo úplné nahrazení použita. Tento údaj musí být umístěn v těsné blízkosti názvu produktu písmem, jehož velikost je v poměru k názvu potraviny alespoň 75 %; • přidaná voda v masných výrobcích a produktech rybolovu – masné výrobky a masné polotovary, které mají podobu krájeného masa, kusu masa, plátku, porce nebo jatečně upraveného těla zvířat, musí nést informaci o tom, že do nich byla přidána voda, pokud její podíl představuje více než 5 % váhy konečného výrobku. Totéž platí i pro produkty rybolovu a upravené produkty rybolovu; • „ze spojovaných kousků masa“ a „ze spojovaných kousků rybího masa“ – masné výrobky a masné polotovary a produkty rybolovu, které vyvolávají dojem, že jsou vyrobeny z jednoho celistvého kusu masa či ryby, zatímco jsou zformovány z různých kusů spojených jinými složkami či jinými prostředky, musí být povinně označeny výše uvedeným názvem; • masné výrobky ve střívku, které není jedlé – pokud není umělé střívko jedlé, musí být tato skutečnost na potravině uvedena.

11 Přehled změn v zákoně o potravinách č. 110/1997 Sb.
změny věcné (cca 25 novelizačních bodů) rozšíření působnosti zákona zpřesnění požadavků pro provozovatele potravinářských podniků návaznost na evropské nařízení o označování potravin požadavky pro nebalené potraviny zpřesnění a úprava kompetencí dozorových orgánů úprava výše sankcí

12 Působnost zákona - § 1 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie povinnosti provozovatele potravinářského podniku a podnikatele, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, a upravuje státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona a z přímo použitelných předpisů Evropské unie. Tento zákon se nevztahuje na pitnou vodu. Nově pokrývá oblast pokrmů (není-li stanoveno jinak, vztahuji se všechna ustanovení zákona i na pokrmy).

13 Definice pojmů, které se nacházejí v jiných předpisech
Zákon č. 258/2000 stravovací služba - § 23 (1), Pokrm - § 23 (2) (1) Stravovací službou je výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů provozovatelem potravinářského podniku za účelem jejich podávání v rámci provozované hostinské živnosti, ve školní jídelně, menze, při stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu, fyzických osob ve vazbě a výkonu trestu, v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské péče, při stravování zaměstnanců, podávání občerstvení a při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu. (2) Pokrmem je potravina včetně nápoje, kuchyňsky upravená studenou nebo teplou cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v rámci stravovací služby.

14 Povinnosti PPP - § 3 (1) Provozovatel potravinářského podniku je povinen a) dodržovat smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na jakost potravin; v případě, že tyto požadavky nejsou právními předpisy stanoveny, dodržovat požadavky stanovené PPP, který potravinu vyrobil, b) dodržovat ve všech fázích výroby a uvádění potravin na trh technologické a hygienické požadavky, způsob a podmínky přepravy, uchovávání a manipulace s potravinami; v případě, že tyto požadavky nejsou právními předpisy stanoveny, dodržovat požadavky stanovené PPP, který potravinu vyrobil, c) dodržovat požadavky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími požadavky na potraviny..., d) dodržovat požadavky pro druhy a přípustná množství toxikologicky významných látek v potravinách, e) jde-li o potravinu uváděnou na trh na území České republiky, uvádět povinné informace o potravinách stanovené v právních předpisech v českém jazyce,

15 Povinnosti PPP - § 3 (1) Provozovatel potravinářského podniku je povinen g) používat jen takové obaly a obalové materiály, které chrání potravinu před znehodnocením, znemožňují záměnu nebo změnu obsahu bez otevření nebo změny obalu a odpovídají požadavkům na předměty a materiály určené pro styk s potravinami, i) oznámit v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti podle tohoto zákona nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu dozoru s uvedením svého jména, příjmení nebo obchodní firmy, sídla a adresy provozovny, jde-li o osobu fyzickou, nebo obchodní firmy nebo názvu, sídla a adresy provozovny, jde-li o osobu právnickou, dále identifikačního čísla osoby a předmětu činnosti nebo podnikání; tyto údaje se při poskytování stravovacích služeb oznamují orgánům ochrany veřejného zdraví, které je neprodleně předávají ostatním orgánům dozoru uvedeným v § 16,

16 Informační povinnost - § 3d odst. 3
Příjem potraviny z jiného ČS nebo třetí země v místě určení (včetně stravovacích služeb) druh potraviny, termín, rozsah a způsob informování stanoví prováděcí právní předpis – na základě analýzy rizika příslušný orgán dozoru (3) PPP, který v místě určení přijímá potraviny vymezené prováděcím právním předpisem z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země, je povinen informovat orgán dozoru příslušný podle § 16 odst. 1 písm. b) a c) o jejich příchodu. Při poskytování stravovacích služeb je provozovatel potravinářského podniku podle věty první povinen informovat orgán dozoru podle § 16 odst. 1 písm. c); v případě nezpracovaných těl nebo částí těl živočichů, mléka, mleziva, vajec nebo včelích produktů je povinen informovat pouze orgán dozoru podle § 16 odst. 1 písm. b). (…)

17 Balené potraviny - § 6 (1) PPP, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je balená potravina uváděna na trh, nebo není-li usazen v Evropské unii, dovozce potraviny na trh Evropské unie, je povinen kromě dodržení požadavků přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího označování potravin zajistit na obalu potraviny určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení stravovacích služeb, nebo na etiketě k obalu připojené, uvedení a přesnost a) údajů o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, b) údajů podle čl. 9 odst. 1 písm. b) (složení) a čl. 22 (zvýrazněné složky)nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 u nápojů obsahujících více než 1,2 % objemových alkoholu podle podmínek pro balené potraviny stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, c) dalších údajů, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo veterinární zákon. (2) Symbol "e" pro označení množství potraviny lze uvést na obalu jen tehdy, pokud byly splněny požadavky stanovené zákonem o metrologii. (3) Způsob označení balených potravin stanoví prováděcí právní předpis.

18 Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele - § 7 zákona č
PPP, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je potravina zabalená bez přítomnosti spotřebitele pro účely bezprostředního prodeje (…) uváděna na trh, nebo není-li usazen v Evropské unii, dovozce potraviny na trh Evropské unie, je povinen podle podmínek stanovených pro balené potraviny přímo použitelným předpisem Evropské unie o označování potravin zajistit na obalu potraviny určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení stravovacích služeb uvedení a přesnost těchto údajů název a adresa PPP, který potravinu vyrobil název potraviny čisté množství seznam složek země původu (podle nařízení (EU) č. 1169/2011) způsob uchování DMT/DP údaje podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 (např. „se sladidly“) údaje podle čl. 44 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011 (alergeny) údaj o množství hlavní složky (pokud stanoví vyhláška) údaj o třídě jakosti (pokud stanoví vyhláška) případné další údaje dle specifických vyhlášek nebo předpisů EU způsob označení – prováděcí právní předpis

19 Nebalené potraviny - § 8 zákona č. 110/1997
– PPP, který uvádí na trh nebalenou potravinu V těsné blízkosti potraviny (viditelně umístit snadno čitelný údaj) název a adresa PPP, který potravinu vyrobil údaj o množství hlavní složky (pokud stanoví právní předpis) údaj o třídě jakosti (pokud stanoví právní předpis) podle podmínek stanovených pro balené potraviny přímo použitelným předpisem Evropské unie o označování potravin název potraviny země původu (podle nařízení EU č. 1169/2011) údaje podle čl. 10 (např. se sladidly, obsahuje aspartam ...) V blízkosti místa nabízení k prodeji (viditelně zpřístupnit snadno čitelné údaje) DP nebo DMT (nebo až na etiketu potraviny zabalené na žádost spotřebitele) údaj o přítomnosti alergenů (způsobem dle nařízení (EU) č. 1169/2011) Na vyžádání spotřebitele sdělit nebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit seznam složek (čl. 9 odst. 1 písm. b) množství zdůrazněné složky (čl. 22) Způsob označování nebalených potravin stanoví prováděcí právní předpis.

20 Nebalené potraviny - § 8 V těsné blízkosti potraviny…
Jedná se o deklarování údajů přímo (v těsné bezprostřední blízkosti – např. u cenovky) u nebalených potravin nabízených k prodeji spotřebiteli, tj. např. v obslužném úseku. V blízkosti místa nabízení k prodeji… Jedná se o prostor zahrnující například prodejní pult a jeho blízké okolí. Údaje se viditelně a čitelně zpřístupní pro spotřebitele. Tyto informace se mohou umístit například na vitrínu obslužného úseku, vedle obslužného nebo samoobslužného úseku formou katalogů nebo zalaminovaných textů, elektronickým pultíkem apod. Na vyžádání spotřebitele nebo viditelně zpřístupnit… Informace musí být konečnému spotřebiteli sděleny v okamžiku jejich vyžádání (např. osobní sdělení od obsluhy obslužného prodeje). Informaci o seznamu složek (složení) a množství složky zdůrazněné např. v názvu potraviny lze spotřebiteli sdělit nebo jinou formou zpřístupnit. Za tuto jinou formu se považuje způsob předání informace podle odstavce 2, tj. doplnit tyto údaje způsoby výše uvedenými.

21 Třídy jakosti musí být u ovoce a zeleniny
Zvláštní obchodní normy, na které odkazuje čl. 75 nařízení č. 1308/2013, jsou stanoveny v části B přílohy I nařízení 543/2011 pro tyto produkty: a) jablka; b) citrusové plody; c) kiwi; d) salát, endivii kadeřavou letní a endivii zimní; e) broskve a nektarinky; f) hrušky; g) jahody; h) papriku zeleninovou; i) stolní hrozny révy vinné; j) rajčata.

22 Nebalené/zabalené pokrmy - § 9a
Viditelně a snadno čitelně tj. vždy písemně! - název potraviny - obecná informace o tom, že potraviny obsahují alergeny a že informace je možné získat o obsluhy Na vyžádání nebo jinou formou - informaci o konkrétním alergenu v konkrétním pokrmu (1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh pokrmy při poskytování stravovacích služeb nebalené nebo jsou-li zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro přímý prodej, je povinen viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci o názvu potraviny podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o výskytu látky podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. Informaci o konkrétní látce podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 je provozovatel potravinářského podniku, uvedený ve větě první, povinen na vyžádání spotřebitele nebo jinou formou sdělit anebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit. (2) Na pokrmy, které jsou uváděny na trh při poskytování stravovacích služeb podle odstavce 1, se nevztahují ustanovení § 7 až 9 tohoto zákona.

23 Kompetence dozorových orgánů - § 16
OOVZ – zachování původního rozsahu kompetencí SVS – zachování stávajícího stavu + navíc stravovací služby (nezpracovaná těla, části těl živočichů, mléko, vejce, včelí produkty) SZPI – zachování stávajícího stavu + navíc dozor při výrobě a uvádění na trh pokrmů (stravovací služby)

24 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích
Sankce - § 17 do 1 mil. Kč – prohřešky administrativní povahy (oznamovací povinnosti) do 3 mil. Kč – doklad o původu zboží, používání obalů neodpovídající předpisům, nezkrácení DMT/DP, uvádí na trh nebalené dopl. stravy do 10 mil. Kč – nedodržení požadavků na jakost, hygienu, podmínky uchování, označování do 50 mil. Kč – nedodržení požadavků na bezpečnost potravin, včetně uvádění spotřebitele v omyl, uvádění zavádějících informací

25 Nahlašování vybraných potravin dle vyhlášky č. 320/2014 Sb.
Od je účinná vyhláška č. 320/2014 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin. Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu o potravinách (zákon č. 110/1997 Sb.), který v § 3d odst. 3 stanovuje povinnost provozovatele potravinářského podniku (dále jen „PPP") informovat příslušné dozorové orgány o příjmu vybraných druhů potravin z jiného členského státu EU nebo ze třetí země. Vyhláška se vztahuje pouze na potraviny, jejichž místem určení je místo na území ČR, kde dochází k prvnímu příjmu, zacházení nebo manipulaci s potravinou. Tzn., že se týká všech, kdo první přijímají, zacházejí nebo manipulují s potravinou rostlinného původu včetně subjektů, které potraviny rostlinného původu dovezou a přímo prodávají, včetně různých typů pojízdných prodejen. Potravinu má nahlásit provozovatel potravinářského podniku (dále jen „PPP“) v místě určení.

26 Nahlašování vybraných potravin dle vyhlášky č. 320/2014 Sb.
Seznam potravin rostlinného původu, na které se předpis vztahuje:  čerstvé ovoce druhu :  broskve, včetně nektarinek hrušky, jablka, slívy a švestky pomeranče banány stolní hrozny révy vinné čerstvá zelenina druhu : cibule a česnek, mrkev a celer bulvový, rajčata, papriky a okurky salátové, zelí hlávkové, květák a brokolice brambory konzumní rané a brambory konzumní pozdní. výrobky z révy vinné podle nařízení (EU) č. 1308/2013, o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty, vč. vinného rmutu, v obalech o objemu nad 2 l (neurčených konečnému spotřebiteli) a nebalené víno vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny mák setý                                                   doplňky stravy

27 Nahlašování vybraných potravin dle vyhlášky č. 320/2014 Sb.
Povinné informace, které musí PPP v místě určení dle vyhlášky poskytnout dozorovému orgánu: druh potraviny přicházejícího na místo určení,  množství potraviny přicházejícího na místo určení, členský stát a název a adresa provozovatele potravinářského podniku dodávajícího potravinu na místo určení, adresa místa určení a příjemce potraviny předpokládané datum příchodu potraviny na místo určení 

28 Děkuji za pozornost www. szpi. gov. cz usti(zavináč)szpi. gov. cz tel


Stáhnout ppt "Ing. Jana Balachová, Ing. Jiří Mauer inspektorát SZPI v Ústí nad Labem"

Podobné prezentace


Reklamy Google