Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. | Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 | +420 220 197 111 Pobočka Brno | Mojmírovo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. | Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 | +420 220 197 111 Pobočka Brno | Mojmírovo."— Transkript prezentace:

1 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. | Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 | +420 220 197 111 info@vuv.cz, www.vuv.cz, Pobočka Brno | Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno-Královo Pole | +420 541 126 311www.vuv.cz info_brno@vuv.czinfo_brno@vuv.cz, Pobočka Ostrava | Macharova 5, 702 00 Ostrava | +420 596 134 181 | info_ostrava@vuv.cz Význam typologie útvarů povrchových vod a typově specifických limitních hodnot fyzikálně- chemických parametrů pro stanovení dobrého stavu vod Mgr. Libuše Opatřilová Oddělení ochrany vodních ekosystémů, VÚV TGM, v.v.i. Seminář „Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod“, 22.6.2016, Praha

2 Příloha č. 3 k nařízení č. 401/2015 pod Tabulkou 1a v poznámce 1) praví, že: Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových vodoprávní úřad přihlíží k potřebě dosažení nebo zachování dobrého stavu vod podle § 38 odst. 9 písm. a) vodního zákona. Návaznost na nařízení č. 401/2015

3 Útvar povrchových vod je vymezen nad sítí vodních toků jako souvislá ucelená dílčí jednotka, která umožňuje hodnocení stavu povrchových vod a uskutečňování programů opatření podle § 21 vodního zákona. Útvar povrchových vod je zařazen do kategorie povrchových vod a na základě popisných charakteristik uvedených v příloze k této vyhlášce do typu útvaru povrchových vod. Typ útvaru povrchových vod - popisné charakteristiky, které představují zjednodušení přírodních podmínek ovlivňujících složení vodních ekosystémů. Vymezení útvarů povrchových vod vyhláškou MŽP a MZe č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod

4 Typologické členění vod v České republice přirozená variabilita biologických společenstev a fyzikálně-chemických parametrů např. geografická oblast, nadmořská výška, velikost toku, geologické podloží, sklon toku Langhammer a kolektiv, 2009. Vymezení typů vodních toků. Přf UK, Praha.

5 ekologický stav - biologické složky ekologického stavu - makrozoobentos - fytobentos - fytoplankton - makrofyta - ryby - podpůrné fyzikálně-chemické a chemické parametry - podpůrné hydromorfologické parametry chemický stav - chemické parametry (prioritní látky, další nebezpečné látky) Stav vodního útvaru tekoucích vod dle Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES velmi dobrý dobrý střední poškozený zničený dobrý nedosažení dobrého stavu

6 ParametrPočet kategoriíKategorie Úmoří3Severní moře Baltské moře Středozemní moře Nadmořská výška4< 200 m.n.m. 200-500 500-800 800 a více Geologie2Krystalinikum a vulkanity Pískovce, jílovce, kvartér Strahler3Potoky (řád 1-3) Říčky (řád 4-6) Řeky (řád 7-9) Vstupní parametry typologie

7 Úmoří

8 Nadmořská výška

9 Geologické podloží

10 Řád toku dle Strahlera

11 úmoří (4) – nadmořská výška (3) – geologie (2) Základní typy – 21 typů zonálního charakteru

12 Jemné typologické členění Typ 1-3-1  Definice  Toky na krystaliniku  v nadmořské výšce 500-800 m  v úmoří Severního moře  Podtypy  Potoky (1-3-1-1)  Počet úseků 43 517  Délka toků xxx  Počet monitorovacích profilů  Říčky (1-3-1-2)  Počet úseků 4 944  Délka toků xxx  Počet monitorovacích profilů  Řeky (1-3-1-3)  Počet úseků 52  Délka toků xxx  Počet monitorovacích profilů Základní zonální parametry (úmoří, výška, geologie) jsou dále rozčleněné řádem toku na 47 jemných typů.

13 Část I. CHARAKTERISTIKY DÍLČÍHO POVODÍ Tabulka Útvary povrchových vod kategorie „řeka“ Zdroj informací – Plány dílčích povodí …

14 Fyzikálně-chemické parametry pro všechny vybrané fyzikálně-chemické parametry jsou určeny typově specifické limitní hodnoty mezi velmi dobrým a dobrým stavem a mezi dobrým a středním stavem (Rosendorf a kolektiv, 2011) tepelné poměry – teplota vody kyslíkové poměry – nasycení vody kyslíkem (rozpuštěný kyslík pro PDP), BSK 5 salinita – elektrická vodivost (sírany a chloridy pro PDP) acidobazický stav – pH, KNK 4,5 živinové podmínky – celkový fosfor, fosforečnanový fosfor (není hodnocen v PDP), dusičnanový dusík, amoniakální dusík

15 výsledné členění na 47 typů zjednodušeno první charakteristika typu, určující příslušnost vodního toku k úmoří, není z pohledu hodnocení fyzikálních ani chemických ukazatelů určující a je proto nadbytečná pro odvození referenčních podmínek a určení typově specifických hodnot pro vybrané ukazatele fyzikálně–chemických složek stavu byly jemné typy zjednodušeny tak, že v původním čtyřmístném kódu typu byla první pozice nahrazena univerzálním znakem X, který reprezentuje všechna tři úmoří Typově specifické hodnocení fyzikálně–chemických parametrů

16 výsledný počet typů pro hodnocení je 21 mají tvar X-B-C-D a jejich přehled je k nalezení v metodice: Rosendorf, P., Tušil, P., Durčák, M., Svobodová, J., Beránková, T., Vyskoč, P., 2011. Metodika hodnocení všeobecných fyzikálně-chemických složek ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích, VÚV TGM, v.v.i., Metodika pro MŽP Praha. http://www.mzp.cz/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tekoucich_vod Typově specifické hodnocení fyzikálně–chemických parametrů

17 BSK 5 Typově specifické hodnocení fyzikálně–chemických parametrů Celkový fosfor

18 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. | Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 | +420 220 197 111 info@vuv.cz, www.vuv.cz, Pobočka Brno | Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno-Královo Pole | +420 541 126 311www.vuv.cz info_brno@vuv.czinfo_brno@vuv.cz, Pobočka Ostrava | Macharova 5, 702 00 Ostrava | +420 596 134 181 | info_ostrava@vuv.cz Děkuji za pozornost libuse_opatrilova@vuv.cz


Stáhnout ppt "Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. | Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 | +420 220 197 111 Pobočka Brno | Mojmírovo."

Podobné prezentace


Reklamy Google