Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Petr Tušil, Ph.D.,MBA Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář „Nové právní předpisy v oblasti ochrany.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Petr Tušil, Ph.D.,MBA Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář „Nové právní předpisy v oblasti ochrany."— Transkript prezentace:

1 Ing. Petr Tušil, Ph.D.,MBA Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář „Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod“, 22. června 2016, Praha

2 Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha Principy hodnocení stavu povrchových vod Výsledky hodnocení stavu povrchových vod – 2. cyklus plánování v oblasti vod Novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Osnova a obsah prezentace

3 Hodnocení stavu útvarů povrchových vod Proč je to potřeba a k čemu nám slouží? CÍL Rámcové směrnice 2000/60/ES = dobrý stav vod k 22.12.2015 součást procesu plánování v oblasti vod, aktualizace monitorovacích programů pro sledování a zjišťování stavu vod, sledování pokroku při realizaci opatření na dosažení dobrého stavu vod. SVP - využívání vodních zdrojů X WFD - ochrana vod jako složky ŽP Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha

4 Systém plánování v oblasti vod požadovaný EU – pravidelný 6 letý cyklus 1. cyklus - 2009-2015 2. cyklus - 2015-2021 3. cyklus - 2021-2027 Aktualizace plánů Cíl WFD: dobrý stav vod (22.12.2015) 22.12.2004 – Zpráva 2005 22.12.2006 – Zpráva 2007 22.12.2009 – 1.plány (2015, 2021, 2027) 22.12.2012 22.12.2018 22.12.2024 Plány povodí

5 Hodnocení stavu útvarů povrchových vod Kde hodnotíme? Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha

6 Hodnocení stavu útvarů povrchových vod Kde hodnotíme? Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha

7 Hodnocení stavu útvarů povrchových vod (2010-2012) Kde hodnotíme? Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha Počty reprezentativních profilů Dílčí povodí útvary- řekaprofily Z toho profily SMVÚ bez RP* VÚ bez RP a HS* VÚ- jezeroprofilybez RPPozn. HSL1971861711010 0 LNO2927420000 DYJ116114142018135rybníky MOV145 1200330 HOD102 700770 OHL1301228801293 těžební jámy BER86819 (8+1)***41550 DUN1612040000 DVL7977611440 HVL1441301011318 0 celkem10449968743577698 * - VÚ budou hodnoceny pomocí RP v jiných VÚ ** - stav VÚ bude administrativně prohlášen jako dobrý/vyhovující *** - jeden profil SM (Situačního monitoringu) v DP Berounky není reprezentativní pro hodnocení stavu

8 Hodnocení stavu útvarů povrchových vod Kde hodnotíme? Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha

9 Hodnocení stavu útvarů povrchových vod Co hodnotíme? Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha Hodnocení stavu přirozených útvarů povrchových vod – ekologický stav a chemický stav (kategorie „řeka a jezero“) Hodnocení stavu silně ovlivněných a umělých útvarů – ekologický potenciál a chemický stav (kategorie „řeka a jezero“)

10 Hodnocení stavu útvarů povrchových vod Jak hodnotíme? Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha Fytoplankton

11 Hodnocení stavu útvarů povrchových vod Jak hodnotíme? (příklad) Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha

12 Hodnocení stavu útvarů povrchových vod Podle jakých postupů hodnotíme? Stav povrchových vod je obecné vyjádření stavu útvaru povrchové vody určené buď ekologickým, nebo chemickým stavem, podle toho, který je vyhodnocen jako horší (princip „one out = all out“). „Metodika hodnocení chemického a ekologického stavu útvarů povrchových vod kategorie řeka pro druhý cyklus plánů povodí v ČR (Durčák, M. a kol., březen, 2014)“ Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha

13 Hodnocení stavu útvarů povrchových vod Podle jakých postupů hodnotíme? Chemický stav  Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod zahrnuje hodnocení vybrané skupiny látek (prioritních, prioritních nebezpečných a ostatních znečišťujících), které jsou uvedeny ve směrnici 2013/39/EU, která novelizuje směrnici 2008/105/ES jako látky relevantní pro celou EU.  Tento seznam je rovněž společně s definovanými normami environmentální kvality (NEK) uveden v přílohách č. 3 a č. 6 k NV 401/2015 Sb. (45=33+12 prioritních látek + 8 látek ze starých směrnic)  Pro tyto látky jsou vyžadována opatření na úrovni celé EU.  Metodika stanoví a dále upřesňuje postupy popsané ve vyhlášce 98/2011 Sb. o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod. Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha

14 Hodnocení stavu útvarů povrchových vod Chemický stav útvarů povrchových vod (voda) Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha Ukazatel Značka, zkratka nebo číslo CAS A) Jednotka Norma environmentální kvality (NEK) B) NEK-RP C) NEK-NPK D) aclonifen 1) 74070-46-5µg/l0,12 alachlor15972-60-8µg/l0,30,7 anthracen*120-12-7µg/l0,10,1 2) atrazin1912-24-9µg/l0,62 benzen71-43-2µg/l1050 bifenox 1) 42576-02-3µg/l0,0120,04 bis(2-ethylhexyl)ftalát DEHP 117-81-7 µg/l1,3nepoužije se bromované difenylethery * 3) 32534-81-9µg/l 0,14 2) chinoxyfen* 1) 124495-18-7µg/l0,152,7 chlorované alkany * 4) C 10 -C 13 85535-84-8 µg/l0,41,4 chlorfenvinfos470-90-6µg/l0,10,3 chlorpyrifos (chlorpyrifos-ethyl)2921-88-2µg/l0,030,1 cybutryn 1) 28159-98-0µg/l0,00250,016 cypermethrin 1) 52315-07-8µg/l8x10 -5 6x10 -4 tetrachlormethan * 5) 56-23-5µg/l12nepoužije se rtuť a její sloučeniny - rozpuštěné * 12), 13) Hg-rozp. 7439-97-6 µg/l 0,07 … Další látky

15 Hodnocení stavu útvarů povrchových vod Chemický stav útvarů povrchových vod (biota) Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha Č. látky A) Název látky Značka, zkratka nebo číslo CAS B) Číslo EU C) Jednotka NEK-RP D) pro biotu E) 5) bromované difenylethery 1) 32534-81-9nepoužije seµg/kg0,0085 15) fluoranthen 206-44-0 205-912-4µg/kg 30 16) hexachlorbenzen HCB 118-74-1 204-273-9µg/kg10 17) hexachlorbutadien HCBUT 87-68-3 201-765-5µg/kg55 21) rtuť 2) 7439-97-6 231-106-7µg/kg 20 28) PAU: benzo(a)pyren 3) 50-32-8 200-028-5µg/kg 5 34)dikofol115-32-2204-082-0 µg/kg 33 4) 35) perfluoroktansulfonová kyselina a její deriváty PFOS 1763-23-1 217-179-8µg/kg9,1 4) 37) dioxiny a sloučeniny s dioxinovým efektem nepoužije se µg/kg součet PCDD + PCDF + PCB-DL 0,0065 µg/kg TEQ 4), 5) 43)hexabromcyklododekan 6) HBCDDnepoužije seµg/kg167 4) 44)heptachlor a heptachlorepoxid 76-44-8/ 1024-57-3 200-962-3/ 213-831-0 µg/kg6,7x10 -3 4)

16 Hodnocení stavu útvarů povrchových vod Jak to vychází v rámci 2. PP? Chemický stav – směrnice 2013/39/ES Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha

17 Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha

18 Hodnocení stavu útvarů povrchových vod Kandidátské prioritní látky – 17 látek (sledování od 20.9.2015) Prováděcí rozhodnutí Komise 20.3.2015, který se stanoví seznam sledovaných látek pro monitorování v rámci celé Unie v oblasti vodní politiky podle směrnice 2008/105/ES Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha Název látky / skupiny látekČíslo CAS 1 Číslo EU 2 Indikativní analytická metoda 3,4,5 Maximální přípustná mez detekce metody (ng/l) 17-alfa-ethinylestradiol (EE2)57-63-6200-342-2 velkoobjemové SPE - LC -MS-MS0,035 17-beta-estradiol (E2), estron (E1)50-28-2, 53-16-7200-023-8SPE - LC-MS-MS0,4 diklofenak15307-86-5239-348-5SPE - LC-MS-MS10 2,6-di-terc-butyl-4-methylfenol128-37-0204-881-4SPE - GC-MS3160 2-ethylhexyl-4-methoxycinnamát5466-77-3226-775-7 SPE - LC-MS-MS nebo GC-MS6000 makrolidová antibiotika SPE - LC-MS-MS90 methiokarb2032-65-7217-991-2 SPE - LC-MS-MS nebo GC-MS10 neonikotinoidy SPE - LC-MS-MS9 oxadizon19666-30-9243-215-7LLE/SPE -GC-MS88 triallát2303-17-5218-962-7 LLE/SPE -GC-MS nebo LC-MS-MS670

19 Hodnocení stavu útvarů povrchových vod Podle jakých postupů hodnotíme? Ekologický stav a potenciál Ekologický stav přirozených a ekologický potenciál silně ovlivněných a umělých VÚ Celkový ekologický stav nebo potenciál vodního útvaru je určen na základě vyhodnocení jednotlivých biologických složek, chemických a fyzikálně chemických složek podporujících biologické složky a hydromorfologických složek podporujících biologické složky. Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha

20 Hodnocení stavu útvarů povrchových vod Podle jakých postupů hodnotíme? Ekologický stav Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb.

21 Hodnocení stavu útvarů povrchových vod Podle jakých postupů hodnotíme? Ekologický potenciál Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha

22 Hodnocení stavu útvarů povrchových vod Podle jakých postupů hodnotíme? Ekologický stav Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha

23 Hodnocení stavu útvarů povrchových vod Podle jakých postupů hodnotíme? Příklad – makrozoobentos – ekologický stav Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha Třída ekologického stavu Klasifikace ekologického stavu MMI Barevné označení 1.třídavelmi dobrý 0,8 ˂ I Modrá 2. třídadobrý 0,6 ˂ I ≤0,8 Zelená 3. třídastřední 0,4 ˂ I ≤ 0,6 Žlutá 4.třídapoškozený 0,2 ˂ I ≤ 0,4 Oranžová 5. třídazničenýI ≤ 0,2Červená

24 Hodnocení stavu útvarů povrchových vod Jak to vychází v rámci 2. PP? Ekologický stav a potenciál Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha

25 Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha

26 Hodnocení stavu útvarů povrchových vod Kde najdeme jednotlivé metodické postupy? Přehled akceptovaných metodik pro hodnocení stavu útvarů tekoucích a stojatých vod http://www.mzp.cz/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tekoucich _vod Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha

27 Novelizace vyhlášky č. 98/2011 Sb. o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů §21 odst. 3: „Způsob vymezení hydrogeologických rajonů, vymezení vodních útvarů, způsob hodnocení jejich stavu a způsob hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, náležitosti programů zjišťování a hodnocení stavu vod stanoví MŽP a MZe vyhláškou.“ Vyhláška č. 313/2015 Sb. ze dne 27.11.2015  Aktualizace odkazů na směrnice EU – zejména doplnění směrnice 2013/39/EU  Doplnění ukazatele „tetrachlormethan“ do ukazatelů pro hodnocení chemického stavu  Vypuštění pojmu jakost povrchových vod – jakost povrchových vod je souběžně řešena jiným legislativním předpisem – Vyhláška o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci č. 431/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů  Vypuštění § 3 – hodnocení jakosti povrchových vod  Úprava § 4 – hodnocení stavu povrchových vod – odkaz na program monitoringu povrchových vod  Úprava § 5 – doplnění - modely biologické dostupnosti  Úprava § 9 – laboratoře provádějící zjišťování stavu povrchových vod musí mít zaveden systém kvality v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025  Úprava § 11 – doplnění nových ukazatelů ze směrnice 2013/39/EU  Zrušení příloh č. 12 – hodnocení jakosti a stavu povrchových vod, č. 13 – hodnocení ekologického stavu biologické složky ryby a č. 14 – hodnocení biologické složky fauna bentických bezobratlích (makrozoobentosu)  Transpozice směrnice 2014/101/EU – novelizace WFD – Příloha V – Normy pro monitorování kvalitativních složek, normy pro odběr vzorků k určení složek biologické kvality (novelizace 313/2015Sb.) Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha

28 Ing. Petr Tušil, Ph.D.,MBA Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 | +420 220 197 111 | info@vuv.cz, www.vuv.cz, Pobočka Brno | Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno-Královo Pole | +420 541 126 311 | info_brno@vuv.cz, Pobočka Ostrava | Macharova 5, 702 00 Ostrava | +420 595 134 800 | info_ostrava@vuv.cz Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Děkuji za pozornost! Seminář "Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod", 22. června 2016, Praha


Stáhnout ppt "Ing. Petr Tušil, Ph.D.,MBA Způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. Seminář „Nové právní předpisy v oblasti ochrany."

Podobné prezentace


Reklamy Google