Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná podpora a financování sociálních služeb 17.9.2015 – Hotel STEP JUDr. Karel Zuska.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná podpora a financování sociálních služeb 17.9.2015 – Hotel STEP JUDr. Karel Zuska."— Transkript prezentace:

1 Veřejná podpora a financování sociálních služeb 17.9.2015 – Hotel STEP JUDr. Karel Zuska

2 Právní rámec financování SS Poskytovatel CO (sociální služby/péče) - základní činnosti - fakultativní činnosti - navazující činnosti - sociální podnikání - vzdělávání (§ 111, 116 ZSS) - zdravotní péče (§ 36 ZSS) KOMU (příjemce) - registrovaný poskytovatel - poskytovatel „zařazený do sítě“ JAK - právní titul KOLIK - rozpočet, veřejná podpora Právní titul - dotace - příspěvek PO - dar - vklad - členský př. - veřejná zakázka Veřejná podpora podle čl. 107/1 SFEU ANO – NE -Podpora de minimis -Podpora SGEI

3 Veřejná podpora (čl. 107 odst. 1SFEU) Veřejné prostředky Podpora ze státního rozpočtu nebo územních rozpočtů Podnik Hospodářská činnost – nabízení služeb na trhu Výhoda Zvýhodnění některých poskytovatelů (sítě) Narušení / hrozba soutěže Výše podpory přesahující limit de minimis Obchod EU Lokální povaha

4 Sociální služby ÚOHS připustil, že služby sociální prevence a služby odborného sociálního poradenství nepředstavují hospodářskou činnost Komise připustila, že některé služby mohou mít „lokální“ charakter, a tedy neovlivňovat obchod EU

5 Sociální služby – služby SGEI Obecně jsou považovány za služby obecného hospodářského zájmu, a jako takové je lze financovat podporou de miminis Jako slučitelnou podporu podle režimu SGEI (vyrovnávací platba)

6 Právní rámec SGEI Veřejná podpora „SGEI“  Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití čl. 106/2 SFEU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním SGEI  Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 SFEU na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu

7 Vyrovnávací platba Vyrovnávací platba (compensation) = pokrytí čistých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby (včetně přiměřeného zisku)

8 Účetní oddělení Základní podmínkou aplikace vyrovnávací platby je účetní oddělení každé služby SGEI ve vztahu ke všem výnosům a nákladům, a to jak na úrovni přímých, tak i nepřímých nákladů Vymezení obsahu a rozsahu služby SGEI předurčuje základní „jednotku“, o níž se vede oddělené účetnictví (středisko, analytika)

9 Vyrovnávací platba Náklady vynaložené pouze na danou službu  přímé náklady  odpovídající podíl nepřímých nákladů  náklady spojené s investicemi, pokud jsou nezbytné pro poskytování služby Příjmy „ze služby“  veškeré příjmy / výnosy ze služby (úhrady)  veškeré příjmy / výnosy na zajištění služby (veřejné zdroje)  členský stát (poskytovatel) může rozhodnout, že zisky z jiných činností musí být použity zcela nebo zčásti na financování služby

10 Vyrovnávací platba Metody výpočtu  na základě očekávaných příjmů a nákladů  na základě skutečných příjmů a nákladů  na základě kombinace obou metod

11 Vyrovnávací platba Doporučená metoda KOMBINACE  stanovení hodnot na základě mediánu  korekce pro důvodně zvýšené náklady  Nájem  Energie  PHM  Údržba  Ostatní služby  historická (žádoucí )korekce – mzdy / dostupnost  korekce historicky nižších příjmů

12 Vyrovnávací platba Přiměřený zisk  Pokud poskytování služby není spojeno s rizikem (čisté náklady jsou plně vyrovnány), potom přiměřený zisk = swapová sazba navýšená o 100 bazických bodů (1%) p.a. Interest Rate Swap (IRS) http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/s wap_rates_en.html http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/s wap_rates_en.html

13 Koncepce „JEDNOTNÉ VYROVNÁVACÍ PLATBY“ KRAJ jako garant Poskytovatel SS Zadavatel 1Zadavatel 3Zadavatel 2

14 Pověření Pověření „SGEI“  náplň a trvání závazků služby SGEI  identifikace pověřeného podniku a územní vymezení služby  výhradní nebo zvláštní práva  popis kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby  opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby  odkaz na Rozhodnutí Komise SGEI

15 Jednotné Pověření SGEI Koncepce „JEDNOTNÉHO POVĚŘENÍ SGEI“ KRAJ - POVĚŘENÍ Poskytovatel SS Zadavatel 1Zadavatel 3Zadavatel 2 Přistoupení k pověření kraje

16 Přistoupení obcí k Pověření řeší veřejnou podporu Přistoupení k Pověření kraje Řeší režim dotace /daru obce jako režim slučitelné veřejné podpory podle Rozhodnutí SGEI Pokud obec řeší podporu mimo Pověření, musí určit režim podpory (zpravidla de minimis); pozor na zákaz kumulace

17 Nejčastější otázky Rozsah Pověření SGEI – režim veřejné podpory, nadměrná platba Rozdíl mezi vyrovnávací platbou a „způsobilými náklady“ Příspěvek zřizovatele PO Dar Výpůjčka nebo symbolický nájem Míra rizika poskytovatele / kofinancování Investice Náklady na zdravotní péči Dotace nebo veřejná zakázka

18 Kontakty JUDr. Karel Zuska Web: www.zklub.cz; www.holec-advokati.czwww.zklub.czwww.holec-advokati.cz E-mail: info@zklub.cz;info@zklub.cz Tel: +420 702 144 106 Aktuální články k tématu plánování a financování sociálních služeb průběžně zveřejňujeme na http://zklub.cz/clanky http://zklub.cz/clanky Aktuální semináře k tomuto tématu naleznete na http://zklub.cz/seminare http://zklub.cz/seminare


Stáhnout ppt "Veřejná podpora a financování sociálních služeb 17.9.2015 – Hotel STEP JUDr. Karel Zuska."

Podobné prezentace


Reklamy Google