Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společná obchodní politika EU (CCP) – právní rámec VŠFS seminář 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společná obchodní politika EU (CCP) – právní rámec VŠFS seminář 2015."— Transkript prezentace:

1 Společná obchodní politika EU (CCP) – právní rámec VŠFS seminář 2015

2 1. Společná obchodní politika EU 2. Podmínky obchodování s třetími zeměmi (mimo EU) 3. Podmínky obchodování s členskými státy EU CCP - obsah

3 SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (1957)  postupným odstraněním cel a jiných obchodních překážek mezi členskými státy  koordinací obchodních politik jednotlivých členských států vůči třetím zemím vytvořit podmínky nutné pro uplatňování společné obchodní politiky ZÁMĚR: do deseti let dosáhnout celní unie

4 SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ – Článek 133 úpravy celních sazeb uzavírání celních a obchodních dohod sjednocování liberalizačních opatření vývozní politiku obchodní ochranná opatření, včetně opatření v případech dumpingu a subvencování uzavírání dohod o obchodu službami uzavírání dohod týkajících se obchodních aspektů práv k duševnímu vlastnictví JEDNOTNÉ ZÁSADY PRO

5 Rozsah pravomocí EU pravomoc sdílená s členskými státy při sjednávání dohod v oblastech přesahujících vnitřní pravomoc Unie jednomyslné rozhodování u smluv, kde jednomyslnost vyžaduje přijetí vnitřních pravidel nebo pravidla přijata nebyla; prostá většina při zavádění konečných antidumpingových a vyrovnávacích opatření VÝLUČNÁ PRAVOMOC UNIE Výjimka: ROZHODOVÁNÍ KVALIFIKOVANOU VĚTŠINOU Výjimka:

6 ČINNOST ORGÁNŮ EU návrhy k provádění společné obchodní politiky doporučení na sjednání mezinárodních smluv vyjednávání o smlouvách, informace a konzultace s výbory Komise dialog s nevládními organizacemi a podnikatelskou sférou zmocnění Komise k vyjednávání smluv a stanovení mandátu rozhodnutí na základě návrhů Komise uzavření smluv po konzultaci s Evropským parlamentem informace, spolurozhodování, konzultace udělení souhlasu se sjednáním určitých smluv přesahujících rámec společné obchodní politiky KOMISE RADA EU EP

7 ČR jako součást EU - změny u přenesení části zákonodárné iniciativy vlády na Evropskou komisi a zákonodárné rozhodovací pravomoci z parlamentu na Radu EU a Evropský parlament u převzetí a provádění komunitárních obchodně politických právních předpisů a ukončení platnosti všech relevantních národních právních předpisů u přistoupení k mezinárodním smlouvám uzavřeným EU s třetími zeměmi a ukončení aplikace smluv s EU a jakýchkoli dalších mezinárodních smluv s třetími státy, které nejsou kompatibilní s členstvím v EU

8 Obchodně politické nástroje Vývozní cla EU všeobecná smluvní preferenční Společný celní sazebník EU Integrovaný tarif ES / TARIC ( http://ec.europa.eu/taxation_customs) Dovozní cla ve třetích zemích

9 2. Opatření na ochranu trhu Ochranná opatření proti zvýšeným dovozům - safeguards - sledování dovozu – zpětná kontrola, kontrola před uskutečněním dovozu, dvojitá kontrola - antidumpingová opatření - vyrovnávací opatření proti poskytování nedovolených subvencí Bezpečnostní opatření - sankční režimy ve formě zákazu vývozu nebo dovozu - kontrola vývozu zboží a technologií dvojího užití

10 3. Opatření na podporu vývozu Systémy podpor vývozu do třetích států - formy a rozsah podpor přípustných mezinárodními pravidly stanovuje členský stát - harmonizace národních systémů jen v míře nutné k zajištění, aby nebyla narušována soutěž mezi podniky Odstraňování nedovolených překážek na trzích třetích zemí

11 4. Mezinárodní smlouvy podle obsahu smíšené dohodyobchodní dohody asociační kooperační rámcové sektorové dohody o obchodu textilem, ocelí, zemědělskými výrobky podle charakteru obchodních ustanovení preferenční dohody nepreferenční dohody

12 4. Mezinárodní smlouvy Preferenční dohody Dohody o vytvoření celní unie Dohody o vytvoření oblasti volného obchodu - oboustranně výhodnější podmínky pro vzájemnou výměnu zboží - snadnější přístup na trh partnera – snížená nebo nulová cla na celá nebo kvótou omezená množství - větší otevřenost vlastního trhu pro zboží partnera


Stáhnout ppt "Společná obchodní politika EU (CCP) – právní rámec VŠFS seminář 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google