Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ODBOR POLITIKY BYDLENÍ Podpora výstavby podporovaných bytů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ODBOR POLITIKY BYDLENÍ Podpora výstavby podporovaných bytů."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ODBOR POLITIKY BYDLENÍ Podpora výstavby podporovaných bytů

2 představení podprogramu vznik bytu dotační tituly charakter a výše dotace podmínky pro získání podmínky užívání obsah žádosti kritéria posuzování žádostí dotazy Agenda Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012

3 Cíl : zpřístupnění nájemního bydlení pro sociálně slabé osoby (věk, zdravotní stav, životní podmínky) na území ČR Parametr : 1 bytová jednotka Dotační tituly : 1. Pečovatelský byt 2. Vstupní byt Příjemce : fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba sídlící na území EU, nebo ve státě, který je účastníkem Dohody o EHP, nebo ve Švýcarské konfederaci Představení podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012

4 Výstavba: novostavba bytového domu nástavba nebo přístavba přestavba nebytového prostoru jíž vznikne nový byt přestavba bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení Pořízení (pouze Vstupní byty) : koupě veřejná dražba soudní dražba Vznik podporovaného bytu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012

5 Pečovatelský byt (PČB) vznik - výstavbou (bezbariérový) cílová skupina – osoby se sníženou soběstačností způsobenou: VĚKEM: 70+ let ZDRAVOTNÍM STAVEM: závislost na pomoci druhé osoby Vstupní byt (VB) vznik – výstavbou nebo pořízením cílová skupina – zahrnuje A.osoby pobírající DÁVKY V HMOTNÉ NOUZI nebo mající příjem 0,6 NÁSOBKU PRŮMĚRNÉHO PLATU B. osoba která splňuje bod A. a a)žije v SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ ROMSKÉ LOKALITĚ b)hrozí (nebo bylo) její rodině ODEBRÁNÍ DÍTĚTE c)žije v jiné tíživé situaci (OPOUŠTÍ VĚZENÍ, DĚTSKÝ DOMOV, AZYLOVÝ DŮM, UPRCHLÍK, ATP.) Dotační tituly Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012

6 Charakter dotace je poskytována ze státního rozpočtu ČR na 1 BYTOVOU JEDNOTKU (celková dotace = součet počtu bytových jednotek x dotace) Výše dotace - dána typem a způsobem vzniku bydlení 600 000,- Kč Pečovatelský byt a Vstupní byt upravitelný 550 000,- Kč Vstupní byt vzniklý výstavbou Pořízení bytu - 80 % z ceny kupní nebo vydražené a odhadní- maximálně však 400 000,- Kč Charakter a výše dotace Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012

7 SPOLEČNÉ PRO OBA ZPŮSOBY VZNIKU žadatel: podá žádost splňující požadavky znění podprogramu do 17.2.2012 na MMR má splněné závazky vůči SR a bankám není a 3 roky nebyl v konkurzu, úpadku, likvidaci, trestně stíhán (hospodářsky) má finanční prostředky na dofinancování splňuje podmínku „de minimis“ má souhlas obce s výstavbou podporovaných bytů doloží investiční záměr maximální plocha bytu je 80 m 2 Podmínky pro získání dotace Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012

8 VÝSTAVBA žadatel: je vlastníkem pozemku, příp. budovy bez zástavy a práva užívání má na akci vydané stavební povolení (nebo jeho alternativa) je-li zároveň zhotovitelem stavby=> oprávnění k provádění staveb a zajišťuje technický dozor stavby a autorský dozor projektanta byt (dům): je nevhodný k bydlení => posudek o nezpůsobilosti k bydlení v nezáplavové území obce s územním plánem novostavba a přestavba bytového domu nevyhovujícího k bydlení musí splňovat požadavky na energetickou náročnost budov třídy B POŘÍZENÍ žadatel: je vlastník bytu bez zástav a jiných práv neuzavřel kupní smlouvu se spřízněnou osobou (rodinně, obchodně) nepořídil byt dříve než 6 měsíců před podáním žádosti doloží odhadní cenu bytu kolaudace neproběhla dříve než před 10 lety od data podání žádosti Podmínky pro získání dotace Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012

9 SPOLEČNÉ PRO OBA ZPŮSOBY VZNIKU žadatel: čerpá dotaci v souladu s dokumentací a doručí dokumentaci k ZVA v termínu není v příbuzenském nebo obchodním vztahu k budoucímu nájemci nepřevede bez souhlasu MMR podporovaný byt příp. bytový dům na jinou osobu po dobu 20 let neprovede změnu užívání podporovaného bytu a podmínky pronájmu po dobu 20 let neuzavře zástavní smlouvu na byt s výjimkou MMR a poskytovatele úvěru pojistí nemovitost ke dni ZVA nepronajme byt osobě vlastnící dům nebo byt nájemné: maximální výše limitu 54,40 Kč/m 2 nájemní smlouva se uzavírá s osobou z cílové skupiny na dobu určitou, max. 2 roky (kromě seniorů 70 let a výše - na dožití) Podmínky pro užívání dotace a bytů Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012

10 VÝSTAVBA výstavba: začne v roce poskytnutí dotace (2012) skončí do 3 let od Rozhodnutí o poskytnutí nájemní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců od zahájení užívání bytu POŘÍZENÍ nájemní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od Rozhodnutí o poskytnutí dotace Podmínky pro užívání dotace a bytů Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012

11 ZÁKLADNÍ společné: vyplněný a vytištěný formulář www.mmr.cz/zadwww.mmr.cz/zad prohlášení: od bezdlužnosti, o bezúhonnosti (včetně úpadku, likvidace atp.) a o podporách de minimis za aktuální účetní období věcné zdůvodnění záměru doklad o souhlasu obce výstavba: investiční záměr v případě přestavby nevyhovujících bytů posudek autor. inženýra nebo znalce v případě novostavby nebo přestavby nevyhovujících bytů průkaz energetické náročnosti v případě kdy žadatel je zhotovitel stavby, doloží oprávnění a smlouvu o autorském dozoru doklad o uzemním plánu a nezáplavovém území stavební povolení (popř. alternativa) doklad o způsobu financování pořízení: kupní smlouva (nabývací titul) a doklad o zaplacení investiční záměr odhad ceny bytu a stáří bytu Náležitosti žádosti o dotaci Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012

12 výstavba: technická zpráva z PD koordinační výkres pohledy, řezy, půdorysy rozpočet stavby časový harmonogram stavby technicko - ekonomické zdůvodnění požadavky na zabezpečení provozu pořízení: popis technického stavu domu a bytu půdorys bytu věcné a funkční vymezení bytu a zdrojů financování bytu způsob zabezpečení bytu Investiční záměr Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012

13 DOPLŇUJÍCÍ - předkládají se po registraci akce VÝSTAVBA smlouva o dílo se zhotovitelem stavby aktualizované údaje o akci vyplývající ze SOD prohlášení o finančních zdrojích POŘÍZENÍ výpis z katastru jiné doklady (dle správce) Náležitosti žádosti o dotaci Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012

14 1.zkušenosti s poskytováním sociálních služeb (max. 29b) 2.výše poskytnutých dotací do okresu (max. 18b) 3.strukturálně postižené regiony – usnesení vlády č.141/2010 (max. 12b) 4.potřeba realizace PB (max. 23b) VB – existence sociálního zařízení nebo vyloučené lokality v obci a okolí PČB – počet seniorů 65+ v okrese 5.občanská vybavenost obce (max. 18b) Kritéria hodnocení žádostí Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012 V případě stejného počtu bodů u více žádostí – datum doručení žádosti na MMR.

15 Děkujeme za pozornost PEČOVATELSKÉ BYTY Ing. Lenka Novotná Tel. 224 861 704 Lenka.Novotna@mmr.cz VSTUPNÍ BYTY Ing. Martin Klouda Tel. 224 861 168 Martin.Klouda@mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ODBOR POLITIKY BYDLENÍ Podpora výstavby podporovaných bytů."

Podobné prezentace


Reklamy Google