Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sem můžete vložit název prezentace. SZPI Očekávaný postup státních kontrolních orgánů v okamžiku platnosti nařízení ES/1924/2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sem můžete vložit název prezentace. SZPI Očekávaný postup státních kontrolních orgánů v okamžiku platnosti nařízení ES/1924/2006."— Transkript prezentace:

1 Sem můžete vložit název prezentace. SZPI Očekávaný postup státních kontrolních orgánů v okamžiku platnosti nařízení ES/1924/2006

2 Sem můžete vložit název prezentace. Úvod  Veškerá kontrolní činnost vychází z důkladné analýzy rizika. Je nezbytné, aby kontrola byla zaměřena především na ty skutečnosti, které mohou mít rozhodující vliv na bezpečnost potravin nebo jejich nedodržení může ve svém důsledku znamenat klamání spotřebitelů nebo porušení práv duševního vlastnictví.  Při kontrolní činnosti se inspektoři setkávají se zcela specifickými skutečnostmi, které jsou dány rozsahem činností jednotlivých kontrolovaných osob. Zvláštní postup při kontrole, přizpůsobený výše uvedeným specifickým podmínkám, je řešen formou navazujících vnitřních předpisů.  Vnitřní předpisy týkající se kontroly vypracovávají zaměstnanci odboru kontroly, laboratoří a certifikace. Činnost inspekce Probíhá na specifikovaných odděleních inspekce:  Oddělení kontroly, laboratoří a certifikace,  Oddělení podpory a RASSF

3 Sem můžete vložit název prezentace. Zdravotní a výživová tvrzení Zdravotní a výživová tvrzení jsou upravena přímo použitelným předpisem, kterým je nařízení EP a Rady č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění. Toto nařízení je použitelné (účinné od 1.7.2007)

4 Sem můžete vložit název prezentace. Zdravotní tvrzení Dle definice uvedené v čl. 2 odst. 5 se zdravotním tvrzením rozumí každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejích složek a zdravím.

5 Sem můžete vložit název prezentace. Zdravotní tvrzení Článek 13 Jedná se o tzv. funkční tvrzení (známá tvrzení), která popisují nebo odkazují na : a) význam živiny nebo jiné látky na růst a vývoj organismu a jeho fyziologické funkce b) psychologické a behaviorální funkce c) snižování nebo kontrolu hmotnosti nebo snížení pocitu hladu či zvýšení pocitu sytosti anebo snížení množství energie obsažené ve stravě

6 Sem můžete vložit název prezentace. Zdravotní tvrzení Článek 14 Jedná se o: a) tvrzení o snižování rizika onemocnění b) tvrzení týkající se vývoje a zdraví dětí

7 Sem můžete vložit název prezentace. Úrovně kontrolní činnosti Internetový obchod Ústředně řízené kontroly Podněty přicházející na inspektoráty

8 Sem můžete vložit název prezentace. POSTUP PŘI KONTROLE  PŘI HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ NA OBALECH, PŘÍBALOVÝCH LETÁCÍCH (TJ. VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ SOUČÁST BALENÍ) DOPLŇKU STRAVY JE NUTNÉ POSOUDIT, ZDA CELKOVÁ PREZENTACE VÝROBKU NEPŮSOBÍ TAK, ŽE VÝROBEK JE URČEN K LÉČBĚ, VYLÉČENÍ LIDSKÝCH ONEMOCNĚNÍ NEBO K PŘEDCHÁZENÍ ONEMOCNĚNÍ, I KDYŽ NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO. VÝROBKY NESMÍ BÝT PREZENTOVÁNY ZPŮSOBEM VYVOLÁVAJÍCÍ DOJEM, ŽE SE JEDNÁ O LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK.  SLOVA, KTERÁ (VYJMA PŘÍPADŮ JEJICH POUŽITÍ VE SPOJENÍ NEBO V KONTEXTU S NEMOCÍ, CHOROBOU NEBO SPECIFICKÝM NEPŘÍZNIVÝM STAVEM), NEJSOU OBECNĚ POVAŽOVÁNA ZA INDIKUJÍCÍ LÉČEBNÝ ÚČEL: PŘ. „PŘÍZNIVÝ, BLAHODÁRNÝ,OSVĚŽUJÍCÍ, UVOLŇUJÍCÍ “ APOD.

9 Sem můžete vložit název prezentace. P0STUP PŘI KONTROLE  SLOVA, KTERÁ MOHOU VE SPOJENÍ NEBO V KONTEXTU S NEMOCÍ, CHOROBOU NEBO SPECIFICKÝM NEPŘÍZNIVÝM STAVEM INDIKOVAT LÉČIVÝ ÚČINEK: PŘ., LÉČIT HOJIT, ZMÍRŇOVAT, ZASTAVOVAT, OŠETŘOVAT, PŘEDCHÁZET, OBNOVOVAT, ELIMINOVAT“ APOD.  PŘI HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ NA OBALECH, PŘÍBALOVÝCH LETÁCÍCH (TJ.VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ SOUČÁST BALENÍ) DOPLŇKU STRAVY UVEDENÉM NA TRH V DOBĚ ÚČINNOSTI NAŘÍZENÍ 1924/2006 JE NUTNÉ POSOUDIT, ZDA POTRAVINA SPLŇUJE OBECNÉ PODMÍNKY NAŘÍZENÍ 1924/2006, ZEJMÉNA PAK POŽADAVEK OBECNÝCH PODMÍNEK V KAPITOLE II, ČL. 5 A VYHOVUJE POŽADAVKU ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK DEFINOVANÝCH V KAPITOLE IV, ČL. 10 A JE V SOULADU SE ZÁSADAMI UVEDENÝMI V ČLÁNKU 3 TOHOTO NAŘÍZENÍ

10 Sem můžete vložit název prezentace. Výživová tvrzení  Při hodnocení výživových tvrzení deklarovaných na obalech, příbalových letácích (tj. vnitřní nebo vnější součást balení) potraviny uvedené na trh v době účinnosti nařízení 1924/2006 je nutné, aby výživová tvrzení byla v souladu s přílohou tohoto nařízení (viz článek 8 tohoto nařízení).  Soulad použitých výživových tvrzení s přílohou nařízení 1924/2006 se se hodnotí na základě deklarace živin na obalu.

11 Sem můžete vložit název prezentace. Stanovení správnosti kategorizace tvrzení  Posouzení zda se jedná o případ tvrzení. Tato tvrzení nastávají v případech, kdy je uvedený obsah látky procenticky, hmotnostně, např. 4 g tuku, 3 % TFA. Takové tvrzení je chápáno jako informace navíc a přístup při kontrole pravdivosti těchto hodnot je stejný jako při kontrole hodnot uváděných při nutričním označování.  Posouzení zda se jedná o případ obchodního sdělení, kdy tato informace neimplikuje pozitivní výživový účinek, ale pouze informuje spotřebitele o charakteristice výrobku, vyplývající z technologického postupu výroby potraviny (př. jogurt „bez škrobu“ – škrob nepoužit při výrobě v důsledku technologického procesu)  Posouzení zda se jedná o výživové či zdravotní tvrzení v souvislosti s obsahovou složkou ve vztahu s konkrétní potravinou

12 Sem můžete vložit název prezentace. Příklady tvrzení Tvrzení o látce, která je obsažena v jedné ze složek potraviny  Např. oves je zdrojem vlákniny – na obalu směsi pro přípravu obilné kaše – takové tvrzení je považováno za výživové Označení „bez…“ „neobsahuje…“,uvádění nulové hodnoty 0%  Bez alergenů – zavádějící označení, které není platnou legislativou povoleno  Bez laktózy – toto označení určené pro skupinu spotřebitelů se specifickými poruchami není dle nařízení považováno za výživové tvrzení tzn. použití tvrzení na národní úrovni se řídí vyhláškou č. 54/2004 Sb. –

13 Sem můžete vložit název prezentace. Příklady tvrzení  Bez lepku – označení možno použít, pokud výrobek splňuje požadavek nařízení č. 41/2009 (bezlepkový výrobek není výživovým tvrzením nelze spojit s termínem přirozeně), tj. přirozeně bezlepkový, nařízení č. 41/2009 umožňuje uvést termín „velmi nízký obsah lepku“ nebo „bez lepku“  Bez kofeinu – není výživovým tvrzením, jde o obchodní sdělení, nutné dodržovat obecné požadavky na označování  Bez přidaných dusičnanů a dusitanů – není výživovým tvrzením, jde o obchodní sdělení, nutné dodržovat obecné požadavky na označování.

14 Sem můžete vložit název prezentace. Příklady tvrzení  Neobsahuje aspartam / sladidla – není výživovým tvrzením, jde o obchodní sdělení, nutné dodržovat obecné požadavky na označování  Neobsahuje dusík – není výživovým tvrzením, jde o obchodní sdělení  Neobsahuje xanthan – není výživovým tvrzením, jde o obchodní sdělení  Neobsahuje TFA – jedná se o výživové tvrzení, které není uvedeno v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006, nepovolené výživové tvrzení.  Neobsahuje GMO – nejedná s e o výživové tvrzení, jde o obchodní sdělení, nutné dodržovat obecné požadavky na označování  Uvádění nulové hodnoty –  Odtučněné –pokud není toto označení stanoveno jinými právními předpisy (ES) nebo národními předpisy, které jsou v souladu s legislativou (ES) pro určité druhy potravin jedná se o výživové tvrzení a řídí se dle tvrzení „bez tuku“

15 Sem můžete vložit název prezentace. Příznivá a nepříznivá tvrzení a tvrzení „OBSAHUJE název (živiny nebo jiné látky)“ Vysoký nebo zvýšený obsah cukru, vysoký obsah sacharidů, škrobu, obsahuje řepný cukr, cukry, sacharidy, fruktózu, škrob  pokud jsou při označování použita podobná tvrzení, pro které není v příloze nařízení (ES) uvedeno konkrétní výživové tvrzení, je možno použít pouze výživové tvrzení „OBSAHUJE (NÁZEV ŽIVINY NEBO JINÉ LÁTKY)“ A „SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM (NÁZEV ŽIVINY)“ naproti tomu tvrzení „vysoký obsah cukru“ a „vysoký nebo zvýšený obsah energie“ jsou nepovolené výživové tvrzení

16 Sem můžete vložit název prezentace. Příznivá a nepříznivá tvrzení a tvrzení „OBSAHUJE název (živiny nebo jiné látky)“  Vysoký obsah kofeinu – není výživovým tvrzením, nutné dodržet obecné požadavky na označování  Obsahuje kofein, taurin, guaranu – není výživovým tvrzením, jde o obchodní sdělení  Plnotučné, Polotučné, Odstředěné- není výživovým tvrzením jde o technologický pojem,který je pro vybrané druhy výrobků definován.

17 Sem můžete vložit název prezentace. Příznivá a nepříznivá tvrzení a tvrzení „OBSAHUJE název (živiny nebo jiné látky)“  Obsahuje omega 6 mastné kyseliny, kyselinu hyaluronovou výživové tvrzení-“obsahuje (název živiny nebo jiné látky)“  Obsahuje beta glukany – výživové tvrzení, řídí se dle tvrzení „obsahuje (název živiny nebo jiné látky)“  Obsahuje kalcium, které je nezbytné pro růst kostí – zdravotní tvrzení v souladu s nařízením (ES) č. 1924/2006 Označení s uvedením konkrétní hodnoty obsahu a vztah k výživovým tvrzením  Číselný obsah výživové látky v gramech anebo procentech 4g tuku, 3% TFA 2,5%cukru – nejedná se o výživové tvrzení  Číselná hodnota doplněná slovem:-pouze-jen-max-do- méně-než-pod-znaménkem -jedná se o výživové tvrzení, musí být splněny podm. Pro tvrzení „se sníženým obsahem (název živiny)“

18 Sem můžete vložit název prezentace. Srovnání dvou variant výrazů  MÍRNĚ SLADKÝ NÁLEV A MÉNĚ SLADKÉ – nejsou považována za výživová tvrzení, jedná se pouze o charakteristiku potraviny  MÉNĚ SLAZENO/SOLENO – je výživovým tvrzením a řídí se dle výživového tvrzení uvedeného v příloze nařízení 1924/2006 „SE SNÍŽENÝM OBSAHEM (NÁZEV ŽIVINY)“

19 Sem můžete vložit název prezentace. Tvrzení přirozeně / přirozený  Příloha nařízení (ES) č. 1924/2006 obsahuje tvrzení „přirozeně/přirozený“. Pokud potravina přirozeně splňuje podmínky stanovené v této příloze pro použití výživového tvrzení, lze před daným tvrzením použít slovo „přirozeně/přirozený“, ve spojení „přirozený obsah (název živiny)“  Toto označení může být ovšem v rozporu s článkem 2 (1) (a) (iii) směrnice 2000/13/ES, kde se uvádí: „použité způsoby označování nesmějí uvádět kupujícího v omyl, zejména vyvoláváním dojmu, že dotyčná potravina má zvláštní charakteristiky, pokud všechny podobné potraviny mají tyto stejné charakteristiky“.

20 Sem můžete vložit název prezentace. Tvrzení přirozeně / přirozený  Sporné je toto označení u potravin, které proklamovanou složku přirozeně obsahují, např. u mléčných výrobků (u jogurtu či mléka) označení: „obsahuje vápník“„obsahuje přirozeně vápník“  Z právního hlediska platí přepis vyšší právní síly, tj. nařízení (ES) č. 1924/2006, které doplňuje obecné požadavky na označování. Je proto zastáváno stanovisko, že tvrzení „přirozeně, přirozený“ na potravinách, které proklamovanou složku přirozeně obsahují, je povoleno,pokud jsou splněny požadavky dané nařízením (ES) č. 1924/2006  Pozn. „přirozeně bezlepkový výrobek“ – „bezlepkový výrobek“ není výživovým tvrzením. Nelze jej tedy spojit s termínem „přirozeně“

21 Sem můžete vložit název prezentace. Označování termínem DIA  Označování termínem DIA je explicitně legislativně upraveno pouze v případě potravin určených pro zvláštní výživu na národní úrovni vyhláškou č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů.  V případě potravin jiných než potraviny pro zvlášní výživu je nutné vycházet z ustanovení vyhlášky č.113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

22 Sem můžete vložit název prezentace. Nesoulad podmínek stanovených v přímo použitelném předpisu ES  V případě nesplnění obecných podmínek stanovených v článku 5 nebo zvláštních podmínek stanovených v článku 8 (pro výživová tvrzení) či v článku 10 (pro zdravotní tvrzení) nařízení (ES) 1924/2006 se provozovatel potravinářského podniku dopustí porušení povinností vyplývajících z přímo použitelného právního předpisu ES.

23 Sem můžete vložit název prezentace. Uložení opatření  Podle § 5 odst. 1. písm. c) zákona č. 146/2002 Sb., k zamezení trvání protiprávního jednání je uloženo opatření – Zákaz uvádění do oběhu popřípadě povinnost přeznačit v souladu s nařízením. V důsledku: „ Zakazuje se uvádět do oběhu potravinu označenou v rozporu s požadavky uvedenými v článku 5 (nebo v článku 8 či v článku 10) nařízení (ES) č. 1924/2006, o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění.“

24 Sem můžete vložit název prezentace. Skutková podstata a pokuta  Zjištěné, prokázané a řádně odůvodněné protiprávní jednání spočívající v porušení povinnosti použití:  výživových tvrzení v souladu s podmínkami uvedenými v článku 5 nebo článku 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006,  Zdravotní tvrzení v souladu s podmínkami uvedenými v článku 5 nebo 10 nařízení (ES) č. 1924/2006  Je porušením povinnosti stanovené v přímo použitelném předpisu ES. Tím dochází k naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 17 odst. 2 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., za což lze uložit pokutu podle § 17 odst. 3 písm. b) téhož zákona až do výše 3 mil. Kč.  Od uložení pokuty lze upustit za podmínek uvedených v § 17i odst. 6 zákona č. 110/1997 Sb.

25 Sem můžete vložit název prezentace. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Sem můžete vložit název prezentace. SZPI Očekávaný postup státních kontrolních orgánů v okamžiku platnosti nařízení ES/1924/2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google