Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typologie zmocnění David Hadroušek 26. února 2010 Komitologie podle Lisabonské smlouvy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typologie zmocnění David Hadroušek 26. února 2010 Komitologie podle Lisabonské smlouvy."— Transkript prezentace:

1 Typologie zmocnění David Hadroušek 26. února 2010 Komitologie podle Lisabonské smlouvy

2 290 SFEU versus 291 SFEU Co je lepší? Náš názor: 291 SFEU (rozhodnutí Rady 1999/468/ES)

3 regulativní postup s kontrolou versus článek 290 SFEU – je to totéž? EP: není Rada: není

4 Přímá změna základního aktu Změny nezbytné pro přizpůsobení příloh této směrnice technickému pokroku se přijímají postupem stanoveným v čl. 29 odst. 4 písm. a) směrnice 67/548/EHS. Čl. 20 odst. 1 směrnice 1999/45/ES +

5 Přímá změna základního aktu Členské státy oznámí Komisi znění úprav seznamů uvedených v přílohách I až IV. Komise v tomto smyslu dotyčné přílohy upraví. Čl. 74 odst. 1 nařízení Brusel I -

6 Přímá změna základního aktu „městským letištěm“ [se] rozumí … Tato letiště jsou uvedena v příloze I. Uvedená příloha může být změněna postupem podle čl. 13 odst. 3. Příloha I: Berlin-Tempelhof, Stockholm Bromma, London City. Belfast City, Port lotniczy Łódź - Lublinek Čl. 2 písm. b) směrnice 2002/30/ES +

7 Nepřímá změna (doplnění) „vlákninou“ [se rozumí] látka, která bude vymezena postupem podle článku 10 Čl. 1 odst. 4 písm. j) směrnice 90/496/EHS +

8 Individuální (správní) akty „údajem o výživové hodnotě“ [se rozumí] každé znázornění a reklamní sdělení, které udává, naznačuje nebo ze kterého vyplývají údaje o zvláštních výživových vlastnostech potraviny v souvislosti s energetickou (kalorickou) hodnotou, kterou potravina … Postupem podle článku 10 může být v určitých případech rozhodnuto, zda jsou podmínky uvedené v tomto písmeni splněny; Čl. 1 odst. 4 písm. b) směrnice 90/496/EHS -

9 (Pouhá) implementace Komise regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2 stanoví způsoby a formuláře, které mají být přijaty pro předávání informací o vnitrostátních programech. Stejným postupem se přijímají změny těchto způsobů a formulářů. Čl. 15 odst. 5 směrnice 91/271/EHS -

10 (Pouhá) implementace … opatření k provedení tohoto nařízení: a) stanovení požadavků a podmínek pro udělení povolení podle článku 3 a podrobnosti týkající se tohoto povolení; b) v případě potřeby stanovení podmínek pro dokumentaci a označování podle článků 5 až 7…; … f) jiná opatření nezbytná pro účinné provádění (implementation) tohoto nařízení. Čl. 14 nařízení (ES) č. 273/2004 + / -

11 (Pouhá) implementace (Implementing legislation) Opatření nezbytná k účinnému uplatňování tohoto nařízení se přijímají postupem podle čl. 133 odst. 3. Čl. 132 nařízení REACH -

12 Guidelines Komise může regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2 formulovat obecné pokyny pro monitorování podle odstavců 1, 2 a 3. Čl. 15 odst. 5 směrnice 91/271/EHS -

13 Šedá zóna Komise postupem podle článku 17 a jakmile budou ve Společenství dostupné vhodné měřicí postupy, rozhodne o datu, od kterého budou průběžně měřeny těžké kovy, dioxiny a furany v souladu s přílohou III. čl. 11 odst. 13 směrnice 2000/76/ES +

14 Šedá zóna Komise případně postupem podle čl. 58 odst. 2 rozhodne o tom, že povolí dotyčnému členskému státu, aby se po určitou dobu odchýlil od dotyčného ustanovení. čl. 61 směrnice 2005/36/ES -

15 Šedá zóna Kryogenní média povolená pro přímý kontakt se zmrazovanými potravinami, s vyloučením všech ostatních médií, jsou … Kritéria čistoty, která musí tato kryogenní média splňovat, budou podle potřeby stanovena postupem podle článku 12. čl. 4 směrnice 1989/108/ES +


Stáhnout ppt "Typologie zmocnění David Hadroušek 26. února 2010 Komitologie podle Lisabonské smlouvy."

Podobné prezentace


Reklamy Google