Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola dodržování podmínek prodeje tabákových výrobků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola dodržování podmínek prodeje tabákových výrobků"— Transkript prezentace:

1 Kontrola dodržování podmínek prodeje tabákových výrobků
závěry regionálních seminářů Aliance Zákon 18 leden 2009

2 Karlovy Vary, Olomouc, Ostrava
Regionální konference v roce 2008 Konáno: Karlovy Vary, Olomouc, Ostrava Účastni: zástupci krajských a okresních správ Policie ČR městské policie 19 měst pracovníci obecních a městských úřadů členové krajských a obecních zastupitelstev členové Parlamentu ČR Celkem 96 účastníků

3 Dvojkolejnost legislativy o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let se zakazuje Dvojkolejnost legislativy ZÁKON 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (platný od ) SPRÁVNÍ DELIKT ZÁKON 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů PŘESTUPEK

4 Hlavní povinnosti prodávajícího při prodeji tabákových výrobků
Zákon 379/2005 Sb. Hlavní povinnosti prodávajícího při prodeji tabákových výrobků Prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let se zakazuje (§6) Prodej tabákových výrobků na kulturních, společenských a sportovních akcích určených pro osoby mladší 18 let, je zakázán (§6) V místech prodeje je provozovatel povinen pro kupujícího umístit varovný text (§7)

5 V případě porušení povinností se jedná o správní delikt, či přestupek?
Zákon 379/2005 Sb. Kontrola a sankce § 24 (379/2005 Sb.) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonává a) obecní policie b) Policie České republiky c) obec v přenesené působnosti d) Česká obchodní inspekce, jde-li o alkohol e) Státní zemědělská a potravinářská inspekce, jde-li o tabákové výrobky f) orgány ochrany veřejného zdraví, jde-li o stravovací služby V případě porušení povinností se jedná o správní delikt, či přestupek? Jaká je výše sankce?

6 Sankce v případě porušení
Zákon 379/2005 Sb. Sankce v případě porušení § 24 - Zákon 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami... Provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že: poruší zákaz týkající se prodeje tabákových výrobků...  Za tento správní delikt lze uložit provozovateli, který je fyzickou osobou, pokutu do Kč nebo zákaz činnosti až na dobu 2 let který je právnickou osobou, pokutu do Kč nebo zákaz činnosti až na dobu 2 let

7 Sankce v případě porušení
Přestupkový zákon 200/1990 Sb. Sankce v případě porušení § 30 odst. o) - zákon 200/1990 Sb. o přestupcích Přestupku se dopustí ten, kdo: prodá, podá nebo jinak umožní užití tabákového výrobku osobě mladší 18 let  Za tento přestupek lze uložit provozovateli pokutu do 1000 Kč (§ 13) V případě porušení povinností a prodeje osobě mladší 18 let se jedná o správní delikt, či přestupek?

8 Regionální semináře: Aktivity Policie ČR: Policie ČR nemá možnost ukládat sankce za správní delikty dle § 47 odst. 3 zákona o Policii ČR mají útvary Policie ČR povinnost upozorňovat na protiprávní jednání prodejců odbory obecních úřadů – reálná četnost je velmi nízká přestupky většinou sankcionuje na místě, pokutuje fyzické osoby – prodavače přestupky byly nejčastěji zjištěny během hlídkové služby, anebo při speciální kontrolách zaměřených na mládež neexistuje celostátní statistika přestupků souvisejících s prodejem tabákových výrobků mladistvým policisté narážejí

9 Regionální semináře: Aktivity městských policií: převládají kontroly kouření nezletilých, většinou na nedovolených místech sankcionují se přestupky fyzických osob – prodavačů případy prodeje nezletilým jsou většinou hodnoceny jako přestupek nelegálního prodeje se dopouští opakovaně na stejných místech nefunguje systematická spolupráce s příslušnými odbory obecních úřadů, není zpětná vazba o průběhu projednávání oznámených případů upozorňují na trend přesouvání nedovoleného prodeje tabákových výrobku nezletilým do supermarketů přístup městských policií je kolísavý, dobrý příklad Přerov

10 Regionální semináře: Aktivity obecních úřadů: minimální účast zástupců obcí na seminářích! obce svoji kontrolní kompetenci nevyužívají kontrolu prodejních míst přenášejí na obecní policie, anebo neprovádějí vůbec minimum dokončených správní řízení správní řízení jsou vedena převážně s fyzickými osobami, které odmítly zaplatit blokovou pokutu za spáchání přestupku neumějí si poradit s prováděním kontrol ani důkazů Aktivity Státní zemědělské a potravinářské inspekce s odkazem na nemožnost kontrolovat osobní doklady, SZPI kontroly neprovádí

11 Regionální semináře: Závěry: při kontrolách dodržování podmínek prodeje tabákových výrobků jsou pokutováni většinou prodavači, nikoliv majitelé prodejen naprostá většina prokázaných případů prodeje nezletilým byla řešena jako přestupek s maximální sankcí 1000 Kč obecní úřady neprovádějí kontroly prodejních míst prokázat nedovoleným prodej je mimořádně náročné dochází k umělému rozlišování závažnosti porušení zákona v případech osob mladistvých a nezletilých k prokazování nedovoleného prodeje jsou používáni „provokatéři“ mladší 18 let


Stáhnout ppt "Kontrola dodržování podmínek prodeje tabákových výrobků"

Podobné prezentace


Reklamy Google