Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola dodržování podmínek prodeje tabákových výrobků • závěry regionálních seminářů Aliance Zákon 18 leden 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola dodržování podmínek prodeje tabákových výrobků • závěry regionálních seminářů Aliance Zákon 18 leden 2009."— Transkript prezentace:

1 Kontrola dodržování podmínek prodeje tabákových výrobků • závěry regionálních seminářů Aliance Zákon 18 leden 2009

2 Konáno: • Karlovy Vary, Olomouc, Ostrava Účastni: • zástupci krajských a okresních správ Policie ČR • městské policie 19 měst • pracovníci obecních a městských úřadů • členové krajských a obecních zastupitelstev • členové Parlamentu ČR Celkem 96 účastníků Regionální konference v roce 2008

3 ZÁKON 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (platný od 1. 1. 2006) ZÁKON 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů SPRÁVNÍ DELIKT PŘESTUPEK Prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let se zakazuje Dvojkolejnost legislativy

4 Hlavní povinnosti prodávajícího při prodeji tabákových výrobků •Prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let se zakazuje (§6) •Prodej tabákových výrobků na kulturních, společenských a sportovních akcích určených pro osoby mladší 18 let, je zakázán (§6) •V místech prodeje je provozovatel povinen pro kupujícího umístit varovný text (§7) Zákon 379/2005 Sb.

5 Kontrola a sankce § 24 (379/2005 Sb.) • Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonává a) obecní policie b) Policie České republiky c) obec v přenesené působnosti d) Česká obchodní inspekce, jde-li o alkohol e) Státní zemědělská a potravinářská inspekce, jde-li o tabákové výrobky f) orgány ochrany veřejného zdraví, jde-li o stravovací služby Zákon 379/2005 Sb. V případě porušení povinností se jedná o správní delikt, či přestupek? Jaká je výše sankce?

6 Sankce v případě porušení • Za tento správní delikt lze uložit provozovateli, •který je fyzickou osobou, pokutu do 50 000 Kč nebo zákaz činnosti až na dobu 2 let •který je právnickou osobou, pokutu do 500 000 Kč nebo zákaz činnosti až na dobu 2 let Zákon 379/2005 Sb. § 24 - Zákon 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami... • Provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že: • poruší zákaz týkající se prodeje tabákových výrobků...

7 § 30 odst. o) - zákon 200/1990 Sb. o přestupcích •Přestupku se dopustí ten, kdo: •prodá, podá nebo jinak umožní užití tabákového výrobku osobě mladší 18 let Přestupkový zákon 200/1990 Sb. • Za tento přestupek lze uložit provozovateli pokutu do 1000 Kč (§ 13) V případě porušení povinností a prodeje osobě mladší 18 let se jedná o správní delikt, či přestupek? Sankce v případě porušení

8 Aktivity Policie ČR: • Policie ČR nemá možnost ukládat sankce za správní delikty • dle § 47 odst. 3 zákona o Policii ČR mají útvary Policie ČR povinnost upozorňovat na protiprávní jednání prodejců odbory obecních úřadů – reálná četnost je velmi nízká • přestupky většinou sankcionuje na místě, pokutuje fyzické osoby – prodavače • přestupky byly nejčastěji zjištěny během hlídkové služby, anebo při speciální kontrolách zaměřených na mládež • neexistuje celostátní statistika přestupků souvisejících s prodejem tabákových výrobků mladistvým • policisté narážejí Regionální semináře:

9 Aktivity městských policií: • převládají kontroly kouření nezletilých, většinou na nedovolených místech • sankcionují se přestupky fyzických osob – prodavačů • případy prodeje nezletilým jsou většinou hodnoceny jako přestupek • nelegálního prodeje se dopouští opakovaně na stejných místech • nefunguje systematická spolupráce s příslušnými odbory obecních úřadů, není zpětná vazba o průběhu projednávání oznámených případů • upozorňují na trend přesouvání nedovoleného prodeje tabákových výrobku nezletilým do supermarketů • přístup městských policií je kolísavý, dobrý příklad Přerov Regionální semináře:

10 Aktivity obecních úřadů: • minimální účast zástupců obcí na seminářích! • obce svoji kontrolní kompetenci nevyužívají • kontrolu prodejních míst přenášejí na obecní policie, anebo neprovádějí vůbec • minimum dokončených správní řízení • správní řízení jsou vedena převážně s fyzickými osobami, které odmítly zaplatit blokovou pokutu za spáchání přestupku • neumějí si poradit s prováděním kontrol ani důkazů Aktivity Státní zemědělské a potravinářské inspekce • s odkazem na nemožnost kontrolovat osobní doklady, SZPI kontroly neprovádí Regionální semináře:

11 Závěry: • při kontrolách dodržování podmínek prodeje tabákových výrobků jsou pokutováni většinou prodavači, nikoliv majitelé prodejen • naprostá většina prokázaných případů prodeje nezletilým byla řešena jako přestupek s maximální sankcí 1000 Kč • obecní úřady neprovádějí kontroly prodejních míst • prokázat nedovoleným prodej je mimořádně náročné • dochází k umělému rozlišování závažnosti porušení zákona v případech osob mladistvých a nezletilých • k prokazování nedovoleného prodeje jsou používáni „provokatéři“ mladší 18 let Regionální semináře:


Stáhnout ppt "Kontrola dodržování podmínek prodeje tabákových výrobků • závěry regionálních seminářů Aliance Zákon 18 leden 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google