Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Městská (Obecní) policie je orgán obce, který zřizuje a ruší zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou (OZV č. Městská policie a č. Městská policie,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Městská (Obecní) policie je orgán obce, který zřizuje a ruší zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou (OZV č. Městská policie a č. Městská policie,"— Transkript prezentace:

1 Městská (Obecní) policie je orgán obce, který zřizuje a ruší zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou (OZV č. Městská policie a č. Městská policie, která mění a doplňuje 1/1992). Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon. Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (dále jen "strážník") se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky. Obecní policii řídí starosta, pokud zastupitelstvo města nepověří řízením obecní policie jiného člena obecního zastupitelstva.

2 1) MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC городскaя полиция Oлoмoyц die Stadtpolizei Olmütz city police Olomouc -Přednáška 15.4.2008 2) KAMEROVÝ SYSTÉM MPO камерная система ГПО die Videoüberwachung der SPO camera system of CPO -Návštěva kamerového dispečinku 22.4.2008 3) MĚSTSKÁ POLICIE V ZEMÍCH EU городскaя полиция в государствах ЕУ die Stadtpolizei in Ländern der EU city police in the states of EU 4) SLOVNÍČEK Словарик das Wörterbüchlein vocabulary

3 Městská policie může na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávat úkoly podle zákona i na území jiné obce nebo obcí, které jsou smluvními stranami této smlouvy. Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle Zákona 553/1991 Sb. nebo jiného zákona zejména: přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích odhaluje přestupky a jiné správní delikty upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě

4

5

6 Na financování KSMO se podílelo Statutární město Olomouc, Nadace Bezpečná Olomouc a byla využita dotace Ministerstva vnitra ČR. Celková částka vynaložená na realizaci 16 kamer je cca 8.500.000 Kč. Kamery obsluhuje 6 stálých pracovnic v nepřetržitém provozu. KSMO byl realizován jako jedno z opatření prevence kriminality v rámci "Komplexního programu prevence kriminality na místní úrovni". Kamery jsou instalovány na místech s vysokou mírou zejména pouliční kriminality s cílem přispět ke snížení této kriminality a odradit případné pachatele od protiprávní činnosti. Kamerový systém města slouží obyvatelům od roku 1997. Jeho hlavním záměrem je zvýšení bezpečnosti občanů na exponovaných místech.

7 1.FINSKO 2.ANGLIE 3.ŘECKO

8

9

10

11

12


Stáhnout ppt "Městská (Obecní) policie je orgán obce, který zřizuje a ruší zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou (OZV č. Městská policie a č. Městská policie,"

Podobné prezentace


Reklamy Google