Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Licenční správa říjen 2008 KONTROLA EXPORTU ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ- SOUČASNÝ VÝVOJ PRÁVNÍ PŘEDPISY ES V OBLASTI KONTROLY VÝVOZU ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Licenční správa říjen 2008 KONTROLA EXPORTU ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ- SOUČASNÝ VÝVOJ PRÁVNÍ PŘEDPISY ES V OBLASTI KONTROLY VÝVOZU ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ A."— Transkript prezentace:

1 Licenční správa říjen 2008 KONTROLA EXPORTU ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ- SOUČASNÝ VÝVOJ PRÁVNÍ PŘEDPISY ES V OBLASTI KONTROLY VÝVOZU ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ A NAVAZUJÍCÍ NÁRODNÍ LEGISLATIVA Ing. Zora Ondrejčíková

2 říjen 2008Licenční správa Co je kontrola vývozu a proč je důležitá Co je kontrola vývozu a proč je důležitá Co je zboží dvojího použití Co je zboží dvojího použití Unijní legislativa Unijní legislativa Národní legislativa Národní legislativa PRÁVNÍ PŘEDPISY ES V OBLASTI KONTROLY VÝVOZU ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ A NAVAZUJÍCÍ NÁRODNÍ LEGISLATIVA

3 Licenční správa říjen 2008 PRÁVNÍ PŘEDPISY ES V OBLASTI KONTROLY VÝVOZU ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ A NAVAZUJÍCÍ NÁRODNÍ LEGISLATIVA Kontrola vývozu zboží dvojího použití v ČR je součástí jednotného systému kontroly vývozu v celé EU

4 říjen 2008Licenční správa PRÁVNÍ PŘEDPISY ES V OBLASTI KONTROLY VÝVOZU ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ A NAVAZUJÍCÍ NÁRODNÍ LEGISLATIVA Legislativa ES Stanoví jednotný systém vývozních kontrol Stanoví jednotný systém vývozních kontrol Má přímou působnost ve všech členských státech EU. Má přímou působnost ve všech členských státech EU.

5 říjen 2008Licenční správa PRÁVNÍ PŘEDPISY ES V OBLASTI KONTROLY VÝVOZU ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ A NAVAZUJÍCÍ NÁRODNÍ LEGISLATIVA Základními právními předpisy ES jsou: nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, kterým se stanoví režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, kterým se stanoví režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů nařízení Rady (ES) č. 1183/2007, kterým se mění a aktualizuje nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 - upravuje přílohy I – IV (aktualizovaný seznam kontrolovaného zboží, podmínky pro všeobecné vývozní povolení, formuláře, povolovací režim v rámci ES) nařízení Rady (ES) č. 1183/2007, kterým se mění a aktualizuje nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 - upravuje přílohy I – IV (aktualizovaný seznam kontrolovaného zboží, podmínky pro všeobecné vývozní povolení, formuláře, povolovací režim v rámci ES) (očekává se novela nařízení) (očekává se novela nařízení) nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992, kterým se vydává celní kodex ES, v platném znění (Celní kodex) nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992, kterým se vydává celní kodex ES, v platném znění (Celní kodex)

6 říjen 2008Licenční správa PRÁVNÍ PŘEDPISY ES V OBLASTI KONTROLY VÝVOZU ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ A NAVAZUJÍCÍ NÁRODNÍ LEGISLATIVA Jednotlivé články nařízení upravují: definici pojmů (čl. 2) definici pojmů (čl. 2) zásady povolovacího řízení (čl. 8) zásady povolovacího řízení (čl. 8) oblast působnosti (čl. 3, 4, 5) oblast působnosti (čl. 3, 4, 5) případy povolovacího řízení na vývozy zboží, které není na seznamu (čl. 4) případy povolovacího řízení na vývozy zboží, které není na seznamu (čl. 4) druhy vývozních povolení (čl. 6) druhy vývozních povolení (čl. 6) povinnosti vývozců (čl. 9, 16) povinnosti vývozců (čl. 9, 16) formy spolupráce mezi národními orgány navzájem a ve vztahu k orgánům EU (čl. 15) formy spolupráce mezi národními orgány navzájem a ve vztahu k orgánům EU (čl. 15) kompetence národních orgánů kompetence národních orgánů případy povolovacího řízení na přepravu zboží mezi členskými zeměmi EU (čl. 21) případy povolovacího řízení na přepravu zboží mezi členskými zeměmi EU (čl. 21) seznamy zboží dvojího použití seznamy zboží dvojího použití

7 říjen 2008Licenční správa PRÁVNÍ PŘEDPISY ES V OBLASTI KONTROLY VÝVOZU ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ A NAVAZUJÍCÍ NÁRODNÍ LEGISLATIVA Nařízení rady (ES) č. 1183/2007 Příloha I – Seznam kontrolovaného zboží Příloha I – Seznam kontrolovaného zboží Příloha II – Všeobecné vývozní povolení Společenství č. EU 001 Příloha II – Všeobecné vývozní povolení Společenství č. EU 001 Příloha III – Formuláře Příloha III – Formuláře Příloha IV – Seznam kontrolovaného zboží pro přepravu v rámci Společenství Příloha IV – Seznam kontrolovaného zboží pro přepravu v rámci Společenství

8 říjen 2008Licenční správa PRÁVNÍ PŘEDPISY ES V OBLASTI KONTROLY VÝVOZU ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ A NAVAZUJÍCÍ NÁRODNÍ LEGISLATIVA Kompetence národních orgánů při povolovacím řízení: povolovací úřad: povolovací úřad:  Ministerstvo průmyslu a obchodu, Licenční správa kontrolní orgány: kontrolní orgány:  Generální ředitelství cel a celní úřady  Státní úřad pro jadernou bezpečnost

9 říjen 2008Licenční správa PRÁVNÍ PŘEDPISY ES V OBLASTI KONTROLY VÝVOZU ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ A NAVAZUJÍCÍ NÁRODNÍ LEGISLATIVA Národní legislativa zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití nařízení vlády č. 595/2004 Sb., o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné povolení a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití nařízení vlády č. 595/2004 Sb., o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné povolení a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

10 říjen 2008Licenční správa PRÁVNÍ PŘEDPISY ES V OBLASTI KONTROLY VÝVOZU ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ A NAVAZUJÍCÍ NÁRODNÍ LEGISLATIVA další právní předpisy pro oblast konvenčních a civilních zbraní, chemické a biologické položky další právní předpisy pro oblast konvenčních a civilních zbraní, chemické a biologické položky  zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)  vyhláška č. 145/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/2002 Sb.  vyhláška č. 179/2002 Sb.  zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní (chemický zákon)  vyhláška č. 50/1997 Sb.  zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní (biologický zákon)  vyhláška č. 474/2002 Sb.

11 říjen 2008Licenční správa PRÁVNÍ PŘEDPISY ES V OBLASTI KONTROLY VÝVOZU ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ A NAVAZUJÍCÍ NÁRODNÍ LEGISLATIVA Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití charakter prováděcí legislativy charakter prováděcí legislativy rozpracovává nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 na národní úrovni rozpracovává nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 na národní úrovni "catch all" (§ 3) "catch all" (§ 3) druhy vývozních povolení (§§ 4 – 7) druhy vývozních povolení (§§ 4 – 7) –všeobecné vývozní povolení Společenství –individuální vývozní povolení –souhrnné vývozní povolení povinnosti vývozce (§ 11) povinnosti vývozce (§ 11)

12 říjen 2008Licenční správa PRÁVNÍ PŘEDPISY ES V OBLASTI KONTROLY VÝVOZU ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ A NAVAZUJÍCÍ NÁRODNÍ LEGISLATIVA "technická pomoc" a případy, kdy je vyžadováno vývozní povolení (§ 12) "technická pomoc" a případy, kdy je vyžadováno vývozní povolení (§ 12) přeprava uvnitř Společenství (§ 13) přeprava uvnitř Společenství (§ 13) mezinárodní dovozní certifikát (§ 14) mezinárodní dovozní certifikát (§ 14) kontrola a sankce (§ 16) kontrola a sankce (§ 16)

13 říjen 2008Licenční správa PRÁVNÍ PŘEDPISY ES V OBLASTI KONTROLY VÝVOZU ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ A NAVAZUJÍCÍ NÁRODNÍ LEGISLATIVA Nařízení vlády č. 595/2004 Sb., o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné povolení a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití Nařízení vlády č. 595/2004 Sb., o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné povolení a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití stanoví formuláře pro žádost o individuální/souhrnné vývozní povolení a pro mezinárodní dovozní certifikát stanoví formuláře pro žádost o individuální/souhrnné vývozní povolení a pro mezinárodní dovozní certifikát vysvětlivky vysvětlivky

14 říjen 2008Licenční správa PRÁVNÍ PŘEDPISY ES V OBLASTI KONTROLY VÝVOZU ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ A NAVAZUJÍCÍ NÁRODNÍ LEGISLATIVA DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Licenční správa říjen 2008 KONTROLA EXPORTU ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ- SOUČASNÝ VÝVOJ PRÁVNÍ PŘEDPISY ES V OBLASTI KONTROLY VÝVOZU ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ A."

Podobné prezentace


Reklamy Google