Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lekce III – Antidopingová politika Cíle antidopingové politiky Chránit základní právo sportovců na účast ve sportu bez dopingu, propagovat zdraví a rovnoprávnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lekce III – Antidopingová politika Cíle antidopingové politiky Chránit základní právo sportovců na účast ve sportu bez dopingu, propagovat zdraví a rovnoprávnost."— Transkript prezentace:

1 Lekce III – Antidopingová politika Cíle antidopingové politiky Chránit základní právo sportovců na účast ve sportu bez dopingu, propagovat zdraví a rovnoprávnost v soutěžích pro všechny\ sportovce Zajistit harmonizaci, koordinaci a efektivitu mezinárodních a národních antidopingových programů s ohledem na kontrolu a prevenci dopingu

2 Lekce III – Antidopingová politika Mezinárodní aspekty antidopingové politiky  Státem kontrolovaný systém Odpovědnost státu za realizaci antidopingového programu Státní dohled nad antidopingovou činností sportovního prostředí  Decentralizovaný systém Odpovědnost za antidopingový program a jeho realizaci nese nevládní sektor Antidopingová pravidla jsou zakotvena v řádech sportovních organizací  Smíšený systém Odpovědnost za antidopingový program a právní rámec zajišťuje stát Antidopingový program realizuje sportovní prostředí nebo ve spolupráci se státem

3 Lekce III – Antidopingová politika a Mezinárodní právo (1)  Antidopingová úmluva Rady Evropy Přijatá 16. 11. 1989 ve Štrasburku Závazek pro členské státy přijmout opatření k implementaci  Dodatkový protokol k Antidopingové úmluvě Přijatý 12. 9. 2002 ve Varšavě Harmonizace dopingových kontrol na mezinárodní úrovni Uznání WADA

4 Lekce III – Antidopingová politika a Mezinárodní právo (2)  Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu (UNESCO) Přijatá Generální konferencí UNESCO 19. října 2005 Úmluva má dvě přílohy, (které jsou nedílnou součástí) – Seznam zakázaných látek a metod dopingu – Standardy pro udělování terapeutických výjimek 3 dodatky, (které nezakládají mezinárodní závazky) – Světový antidopingový kodex – Mezinárodní standard pro laboratoře – Mezinárodní standard pro testování

5 Lekce III – Antidopingová politika a Mezinárodní nevládní organizace  Mezinárodní olympijský výbor (MOV) Olympijská charta proti dopingu Signatář Světového antidopingového kodexu  Mezinárodní sportovní federace (MSF) Signatáři Světového antidopingového kodexu Garant antidopingového programu pro národní svazy  Světová antidopingová agentura (WADA) Vydavatel Světového antidopingového kodexu Vydavatel mezinárodních standardů Koordinátor mezinárodní antidopingové politiky  Arbitrážní soud pro sport (CAS) Řešení sporů při porušení antidopingových pravidel

6 Lekce III – Antidopingová politika a Mezinárodní nevládní legislativa (1)  Olympijská charta proti dopingu Závazek sportovního prostředí pro sport bez dopingu (z hlediska práva je dokument nevymahatelný) Vyhlášena v r. 1988 při OH v Soulu  Světový antidopingový kodex Sestaven mezinárodní komisí WADA a přijatý na Světové konferenci v Kodani 4. 3. 2003 s platností od 1. 1. 2004 Závazný dokument pro signatáře (MOV, MPV, MSF, pořadatele světových soutěží, NOV a NADO

7 Lekce III – Antidopingová politika a Mezinárodní nevládní legislativa (2)  Světový antidopingový kodex (pokračování) 4 části kodexu: → Dopingová kontrola → Výchova a výzkum → Role a odpovědnost signatářů → Výklady ustanovení a pojmů Nedílnou součástí kodexu jsou: → Mezinárodní standard pro testování → Mezinárodní standard pro laboratoře → Mezinárodní standardy pro udělování terapeutických výjimek → Seznam zakázaných látek a metod dopingu

8 Lekce III – Antidopingová politika v České republice (1)  Mezinárodní závazky Přistoupení k Antidopingové úmluvě Rady Evropy – vstup v platnost k 1. 6. 1995 (vyhlášeno v Sbírce m.s. 18. 5. 2005) Přistoupení k Dodatkovému protokolu vstup v platnost 1. 4. 2004 Přistoupení k Úmluvě UNESCO 27. 3. 2007 (vyhlášeno ve Sbírce m.s. 19. 7. 2007)  Veřejnoprávní úprava Zákony související (č.167/1988 Sb., o návykových látkách, č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem, č. 79/1997Sb., o léčivech, č. 13/1993 Sb., celní zákon a č. 110/1997 Sb., o potravinách) Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu upravuje odpovědnost za antidopingovou politiku a činnost laboratoře Trestní zákon § 218 a, o podávání anabolických steroidů mládeži

9 Lekce III – Antidopingová politika v České republice (2)  Soukromoprávní úprava Česká charta proti dopingu vyhlášená 1. 10. 1993 Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu, platné znění z r. 2004

10 Lekce III – Antidopingový výbor  Legislativní postavení  Příspěvková organizace MŠMT od 1. 1. 2000  Zajišťuje realizaci státní politiky v oblasti antidopingového programu  Vydává předpisy k realizaci antidopingových opatření  Zdrojem financování je státní rozpočet, včetně úhrady analýzy vzorků a dopingových kontrol  Úkoly antidopingového programu Koncipování antidopingového programu Plánování a provádění dopingových kontrol Organizace preventivních a výchovných akcí Spolupráce se sportovními organizacemi v ČR a v zahraničí Koncipování výzkumných programů

11 Struktura Antidopingového výboru ČR


Stáhnout ppt "Lekce III – Antidopingová politika Cíle antidopingové politiky Chránit základní právo sportovců na účast ve sportu bez dopingu, propagovat zdraví a rovnoprávnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google