Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace Státní sociální podpora Autor: Mgr. Jana Votavová VY_32_INOVACE_7_1_4

2 Státní sociální podpora Zákon č. 117/1995 Sb. VY_32_INOVACE_7_1 _4 Mgr. Jana Votavová

3 význam státní sociální podpory - SSP SSP se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších soc. situacích. náklady na SSP hradí stát

4 dávky závislé na výši příjmu – přídavek na dítě – příspěvek na bydlení ostatní – rodičovský příspěvek – dávky pěstounské péče – porodné – pohřebné

5 Orgány SSP úřady práce – kontaktní místa krajské úřady Ministerstvo práce a sociálních věcí

6 příjem rozhodný pro dávku průměrný příjem rodiny na rozhodné období příjmy ze závislé činnosti příjmy z podnikání příjmy z pronájmu výživné přídavek na bydlení (z hmotné nouze) náhrada mzdy od zaměstnavatele při pracovní neschopnosti dávky nemocenského poj. dávky důchodového poj. podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci rodičovský příspěvek přídavek na dítě pro nárok na sociální příplatek a příspěvek na bydlení

7 rozhodné období pro přídavek na dítě - předchozí kalendářní rok pro příspěvek na bydlení – předcházející čtvrtletí

8 rodina oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba. žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách

9 společně posuzované osoby a) nezaopatřené děti b) nezaopatřené děti a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů c) manželé, partneři nebo druh a družka, d) nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče těchto rodičů, pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Je-li nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu považuje se za rodinu samo toto dítě.

10 Vysvětlení pojmů – vhodné pro práci ve skupinách Nezaopatřené děti Manželé Druh a družka Partneři Nezaopatřené děti nezaopatřených dětí

11 Možné řešení Nezaopatřené děti - děti do 18 let, popř. do 26 let, pokud studují Manželé – muž a žena, kteří uzavřeli sňatek Druh a družka – muž a žena, kteří žijí spolu, ale neuzavřeli sňatek Partneři – osoby stejného pohlaví, žijící spolu Nezaopatřené děti nezaopatřených dětí – nezletilá dívka, které se narodí dítě

12 Přídavek na dítě základní dlouhodobá dávka poskytovaná rodinám s dětmi. Podmínky nároku nárok mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima P  ŽM x 2,4 P – příjem ŽM – životní minimum

13 Příklad Urči zda má rodina nárok na přídavek na dítě, – jestliže příjem rodiny činí 12 000 Kč a ŽM je 8 110 Kč – jestliže příjem rodiny činí 28 000 Kč a ŽM je 4 880 Kč

14 Příklad - řešení Urči zda má rodina nárok na přídavek na dítě, – jestliže příjem rodiny činí 12 000 Kč a ŽM je 8 110 Kč 8 110 x 2,4 = 19 464, P  ŽM x 2,4 – mají nárok na přídavek na dítě – jestliže příjem rodiny činí 28 000 Kč a ŽM je 4 880 Kč – 4 880 x 2,4 = 11 712 – P > ŽM x 2,4 – nemají nárok na přídavek na dítě

15 výše přídavku na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte. Věk Výše dávky v Kč do 6 let500 6 – 15 let610 15 – 26 let700

16 Rodičovský příspěvek Podmínky nároku Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.

17 výše rodičovského příspěvku 1) V případě, že lze stanovit alespoň u jedno z rodičů DVZ – denní vyměřovací základ, náleží RP až do výše 70% z 30 x DVZ a) min. 7 600 Kč b) max. 11 500 Kč

18 příklad DVZ činí 350 Kč 70% z 30 x 350 = 7 350 náleží RP ve výši 7600 Kč – min. výše DVZ činí 1 350 Kč 70% z 30 x 1 350 = 28 350 náleží RP ve výši 11 500 Kč – max. výše

19 výše rodičovského příspěvku 2) v případě, že nenáleží peněžitá pomoc v mateřství - náleží RP ve výši 7600 Kč do 9. měsíce věku dítěte, poté 3 800 Kč do 4 let.

20 V případě zdravotně postiženého dítěte se rodiče rozhodnou, zda budou pobírat RP, nebo do 1 roku věku dítěte příspěvek na péči (zákon o soc. službách) Dítě do dvou let smí navštěvovat předškolní zařízení v rozsahu 46 hodin měsíčně, od 2 let neomezeně

21 Příspěvek na bydlení Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Podmínky nároku Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. SNB  P x 0,3 (0,35)  NNB SNB – skutečné náklady na bydlení NNB – normativní náklady na bydlení P - příjem

22 příklad Rodina žije ve městě do 50 000 obyvatel, má příjem 10 000 Kč, její skutečné náklady na bydlení činí 8 500 Kč, normativní náklady jsou stanovené na 9 330 Kč, Mají nárok na příspěvek na bydlení?

23 Příklad - řešení P - 10 000 Kč SNB - 8 500 Kč NNB - 9 330 SNB  P x 0,3 (0,35)  NNB 8 500  10 000 x 0,3  9 330 Rodina splňuje podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení.

24 výše příspěvku na bydlení Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35). PB = NNB – P x 0,3 (0,35) pokud jsou SNB nižší než NNB pak PB = SNB – P x 0,3 (0,35) pokud je příjem rodiny nižší než ŽM, potom za příjem považujeme ŽM

25 Výpočet výše příspěvku na bydlení Rodina žije ve městě do 50 000 obyvatel, má příjem 10 000 Kč, její skutečné náklady na bydlení činí 8 500 Kč, normativní náklady jsou stanovené na 9 330 P - 10 000 Kč SNB - 8 500 Kč NNB - 9 330 PB = NNB – (P x 0,3) PB = 9 330 – (10 000 x 0,3) PB = 6 330 Kč

26 náklady na bydlení Skutečné náklady na bydlení - SNB a) u nájemních bytů - nájemné b) u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady, vyčíslené v zákoně o SSP. Plus u všech bytů náklady za energie, vodné a stočné, odpady, vytápění. Normativní náklady na bydlení - NNB jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících. Výše částek normativních nákladů na bydlení - § 26 zákona č. 117/1995 Sb. o státní soc.podpoře http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni

27 Porodné Podmínky nároku Touto dávkou se matce jednorázově přispívá na náklady, související s narozením dítěte. Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela a porodné jí nebo jiné osobě nebylo vyplaceno, má na něj nárok otec dítěte. Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě do jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů. P < ŽM x 2,4 Výše porodného činí 13 000 Kč na 1. narozené dítě

28 Pohřebné Podmínky nároku Na pohřebné má nárok osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného 5 000 Kč.

29 Dávky pěstounské péče Těmito dávkami se přispívá na potřeby spojené s péčí o dítě, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí starat a které je svěřené do pěstounské péče. S výjimkou sociálního příplatku může pěstounovi a dítěti svěřenému do pěstounské péče vzniknout nárok i na další dávky státní sociální podpory, např. na rodičovský příspěvek, přídavek na dítě apod.

30 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Nárok na dávku má dítě svěřené do pěstounské péče a po jejím skončení (po 18. roce věku) nejdéle do 26 let, Výše příspěvku na úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte činí 2,3násobek životního minima dítěte, v případě zdravotního postižení se příspěvek zvyšuje.

31 Odměna pěstouna Tato dávka je projevem určitého společenského uznání osoby pečující o cizí dítě v pěstounské péči. Výše odměny – za každé dítě - částka životního minima jednotlivce (3410 Kč) – alespoň 3 děti - 5,5násobek životního minima jednotlivce (5,5 x 3410 Kč) – dítě, které je osobou závislou II-IV st. (dle zákona o soc. službách) - 5,5násobek životního minima jednotlivce (5,5 x 3410 Kč) za každé další svěřené dítě se odměna dále zvyšuje.

32 Příspěvek pří převzetí dítěte Účelem jednorázové dávky je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě, přicházející do náhradní rodinné péče. Věk dítětePříspěvek v Kč do 6 let 8 000 6 – 15 let 9 000 15 – 18let10 000

33 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Dávka náleží pěstounovi, který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti. vozidlo nesmí pěstoun používat pro výdělečnou činnost. Příspěvek je poskytován ve výši 70 % pořizovací ceny vozidla, resp. ceny opravy vozidla, nejvýše však 100 000 Kč.

34 Opakování – přiřaď pojmy 1.Porodné 2.Příspěvek na bydlení 3.Přídavek na dítě 4.Rodičovský příspěvek 5.Pohřebné a. SNB  P x 0.3 b. P  ŽM x 2,4 c. 13 000 Kč d. 5 000 Kč e. 7 600 Kč

35 řešení 1 c 2 a 3 b 4 e 5 d

36 Zdroje Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře http://www.mpsv.cz/cs/2#dsp Obrázky – grafické aplikace programu MO Power Point 2007

37 VY_32_INOVACE_7_1 _4 Téma sady: Sociální politika Vzdělávací obor:Sociální politika Autor:Jana Votavová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: Státní sociální podpora Jazyk:čeština Druh učebního materiálu:prezentace s aktivizací žáka Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:střední odborné Typická věková skupina:16 -19 let Klíčová slova:podpora, sociální dávka Očekávaný výstup:žák vysvětlí systém státní sociální podpory, ovládá podmínky nároku jednotlivých dávek Anotace Prezentace je určená k výkladu tématu státní sociální podpory, s příklady výpočtu výše jednotlivých dávek. Prezentaci uzavírají otázky k opakování a prověření pochopení učiva. Pokyny pro práci s materiálem Prezentace slouží jako náhrada učebního materiálu, pro obor sociální péče nejsou zpracované učebnice. Na začátku prezentace jsou uvedené pojmy potřebné pro další pochopení učiva – rozhodný příjem a společně posuzované osoby – tyto pojmy je vhodné probrat po jednotlivých krocích a doplnit výkladem. U jednotlivých dávek jsou uvedeny příklady výpočtu, pro lepší procvičení učiva je možné doplnit dalšími podobnými příklady.


Stáhnout ppt "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google