Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Public relations se často překládá doslovně jako „veřejné vtahy“, avšak public relations jsou především procesem, jeho úkolem je tyto vztahy zlepšit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Public relations se často překládá doslovně jako „veřejné vtahy“, avšak public relations jsou především procesem, jeho úkolem je tyto vztahy zlepšit."— Transkript prezentace:

1  Public relations se často překládá doslovně jako „veřejné vtahy“, avšak public relations jsou především procesem, jeho úkolem je tyto vztahy zlepšit.  Public relations jsou schopností porozumět a ovlivňovat veřejné mínění, cílem PR je zkoumat a zlepšovat komunikaci společnosti (instituce) s veřejností. Součástí PR je však i zpětná vazba, tedy postoje veřejnosti by měly zároveň měnit i stanoviska společnosti (instituce).  Public relations jsou úkolem managementu, kterému pomáhají snižovat rozdíly mezi postupy společnosti a prostředím, ve kterém podniká. V PR by mělo jít zejména o důvěru a porozumění a to oboustranné! Důležitou součástí PR je také podpora značky, což má přímý dopad na prodej produktů či služeb firmy.

2 Něco z historie PR PR jako obor vznikl koncem 19. století, kdy začal být kladen stále větší důraz na komunikaci mezi firmou a zákazníkem. Samotný pojem public relations se objevil v USA už v roce 1897. V Československu byl termín PR až do počátku devadesátých let 20. století téměř neznámý. Jeho definici a praxi zejména v devadesátých letech zcela ovládla soukromá agenturní sféra. Akademické prostředí vysokých škol a univerzit se problematice vztahů s veřejností PR začalo věnovat až v prvním desetiletí 21. století, kdy i většina vzdělávacích institucí založila vlastní výukové programy v oboru PR.

3 Využití a cíle Pro PR je nejdůležitější udržet a zlepšovat dobrou image organizace. Public relations se využívají například v těchto případech: Sdělování informací potenciálním zákazníkům ve snaze podpořit prodej, udržet nebo zlepšit reputaci. Získáváním zpětné vazby od zákazníků následně upravují svoje metody a techniky prodeje a komunikace. Řešení nepříznivých vlivů – odvracením útoků na podnik (například očerňující články, nepravdivá prohlášení, zkreslené statistiky…) U zaměstnanců se snaží o zlepšení informovanosti a zvýšení motivace (firma funguje dobře – spokojení zaměstnanci pracují lépe). Využití PR jako nástroje přesvědčování orgánů státní správy ve snaze ovlivnit vytváření a přijímání zákonů.

4 Porovnání s reklamou Zatímco reklama se snaží hlavně o krátkodobý prodej určitého produktu nebo služby, PR se soustředí na dlouhodobé cíle jako je image, vztahy a komunikace s cílovými skupinami. Reklama i PR působí na širokou veřejnost, ale reklama pro svou komunikaci s veřejností využívá zásadně masových médií (televize, tisk, rozhlas, internet, venkovní reklama), zatímco PR komunikuje i jinými prostředky.

5 Nástroje PR využívají zejména tyto nástroje: Media Relations tzv. komunikace s médii – tiskové zprávy, tiskové konference, publicita. Government relations – vztahy s vládními institucemi Public affairs – vztahy s neziskovou sférou Investor relations – vztahy k akcionářům, investorům Community relations – komunikace s blízkým okolím Employee relations (interní komunikace) – vztahy se zaměstnanci Minority relations – vztahy s menšinovými skupinami Veřejné akce (events) – firemní večírky, akce pro zákazníky nebo obchodní partnery, kulturní akce, sportovní akce. Publikace – zaměstnanecké časopisy, zákaznické časopisy, výroční zprávy. Firemní identita – zachování jednotného užití barev, grafických prvků a typografie v prezentačních materiálech (letáky, katalogy, webové stránky). Firemní kultura. Lobování. Corporate Social Responsibility (CSR) tzv. Aktivity sociální odpovědnosti – sociální odpovědnost firem směrem k okrajovým a slabším sférám společnosti, budování a posilování vztahů s komunitami.

6 PR očima odborníků: „PR jsou samostatnou řídící funkcí vedení firmy nebo instituce, jejímž posláním je systematické vytváření a udržování vztahů důvěry a vzájemného porozumění s veřejností. Spoluvytvářejí image firmy za pomoci úplných a pravdivých informací o ní a její činnosti. Získávají vnější (mimo firmu) i vnitřní (uvnitř firmy) veřejnost pro podporu činnosti firmy jak v současnosti, tak i pro budoucnost a tím vytvářejí příznivé klima pro její aktivity“. Zdeněk Chmel „Public relations představuje aktivní ovlivňování mínění veřejnosti nebo jiných konkrétních cílových skupin s cílem dosažení souhlasu mezi občany“. Jozef Ftorek, z knihy Public relations


Stáhnout ppt " Public relations se často překládá doslovně jako „veřejné vtahy“, avšak public relations jsou především procesem, jeho úkolem je tyto vztahy zlepšit."

Podobné prezentace


Reklamy Google