Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 PUBLIC RELATIONS 1 … aneb Jak se naučit milovat PR OLGA JURÁŠKOVÁ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 PUBLIC RELATIONS 1 … aneb Jak se naučit milovat PR OLGA JURÁŠKOVÁ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ."— Transkript prezentace:

1 1 PUBLIC RELATIONS 1 … aneb Jak se naučit milovat PR OLGA JURÁŠKOVÁ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

2 2 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Public relations – vztahy s veřejností? Co pro vás znamená pojem Public relations? Co si pod tím představujete? Kdo a proč to využívá? Potřebujeme to vůbec? Kdo z vás pracuje ve firmě, která dělá PR?

3 3 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Public relations = porozumění, důvěra, vztah -schopnost dosáhnout vzájemného porozumění, -řízený proces komunikace, -vytváření dobrého jména, positivní image -ovlivňování názorů a chování jiných lidí, -budování důvěry a důvěryhodnosti, -nástroj pro plnění strategických cílů, -kreativní věda a umění, -PR je o dobré a promyšlené (i nepromyšlené) komunikaci 

4 4 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Trocha historie J. J. Rousseau – poprvé použil spojení „opinion public“ Marcus Tullius Cicero – „communis opinio“ 1955 – Gardener a Levy – pojem image - představy jedince nebo skupiny veřejnosti o určitém předmětu mínění

5 5 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Historie PR Druhá polovina 19. století – rozvoj vydávání novin, význam tisku pro získávání porozumění, snaha působit na veřejné mínění Pojem public relations - poprvé Thomas Jefferson Funkce tiskových důstojníků – německé válečné loďstvo Otec PR – Ivy Lee 1906 – první PR kampaň – špatné pracovní poměry amerických stávkujících horníků - železniční neštěstí Pensylvanian Railroad

6 6 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Sociálněpsychologický model působení PR 4. Důvěra 3. Porozumění 2. Pochopení situace 1. Hledání možností pro komunikaci

7 7 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Cílové skupiny PR 1.Obchod, hospodářství -zákazníci, -dodavatelé, -konkurence, -hospodářské komory, svazy … 2. Politika a správa -státní a místní správa, -instituce a úřady, -politické strany.

8 8 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Cílové skupiny PR 3. Kapitálový trh -investoři a majitelé, -banky, -burzy. 4. Tvůrci mínění -média, -občanské aktivity, -zájmové organizace.

9 9 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Cílové skupiny PR 5. Široká veřejnost -obyvatelé okolí firmy, -organizace v sousedství, -obyvatelé státu, regionu … 6. Vnitřní veřejnost -zaměstnanci, -odbory, -orgány vedení.

10 10 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Druhy PR Public affairs – vztahy s nevýrobní a neziskovou sférou Press relations – práce s tiskem a médii Government relations – vztahy s vládními institucemi Investor relations – vztahy k akcionářům, investorům Community relations – spolupráce s blízkými organizacemi Employee relations – vztahy s vnitřní veřejností Industry relations – vztahy s odvětvovými partnery Minority relations – vztahy s menšinovými skupinami

11 11 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Plánování PR - metoda SOSTAC Situation analysis (analýza situace) – kde jsme teď? Objectives (cíle) – kam chceme dojít? Strategy (strategie) – jak se tam dostaneme? Tactics (taktika) – detaily strategie Action (akce) – realizace strategie Control (kontrola) - vyhodnocení

12 12 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Cíle PR -změna image, -budování dobrého jména a důvěryhodnosti, -překonání nedorozumění, -řešení krizových situací, -zlepšení zaměstnaneckých vztahů, -zlepšení vztahů se stakeholders, -ale taky zavedení značky na trh, zvýšení znalosti značky, zvýšení obratu …

13 13 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Reklama x PR charakteristikyreklamavztahy s veřejností použití sdělovacích prostředků kupuje si čas nebo prostor získává vliv v médiích kontrola sděleníjasná kontrola obsahu i načasování relativně malá kontrola důvěryhodnost sdělenírelativně nízká důvěryhodnost relativně vysoká akceptovanost zpráv cílová skupinaširoký okruh zákazníkůspecifická část veřejnosti zaměření činnostiorientovaná na obchod nebo prodej orientovaná na postoje nebo situace časová škálakrátkodobé cíledlouhodobé cíle hodnocenízavedené metody hodnocení relativně omezené metody hodnocení

14 14 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Reklama x press relations Reklama -kontrolujete, co se řekne, -kontrolujete, jak se to řekne, -kontrolujete, komu se to řekne, -kontrolujete, kdy se to řekne, -kontrolujete, jak často se to řekne, -platíte za to. Press relations -nemáte žádnou kontrolu -potřebujete menší náklady, ale větší úsilí a více času -získáte větší důvěryhodnost, -měříte výsledky obtížněji.

15 15 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 PR podle cílových skupin Vztahy se zákazníky Business-to-Business Vztahy s investory Vztahy s místní správou Vztahy se zaměstnanci Vztahy s neziskovými organizacemi Vztahy s …

16 16 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 PR podle používaných metod Vztahy s médii Pořádání událostí (special events) Krizová komunikace Vydavatelská činnost Sponzoring a filantropie Veletrhy, konference, prezentace

17 17 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Členění podle struktury Korporátní PR – „naše firma je dobrá“ Produktové PR – „naše výrobky jsou dobré“ Interní PR – „my to děláme dobře“

18 18 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Prostředky PR Média -tiskové zprávy -tiskové konference -press kity -press tripy Kontrolovaná média -firemní časopisy -brožury -webové prezentace -video -intranet

19 19 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Prostředky PR Individuální oslovení -dopis -e-mail -osobní kontakt Interaktivní komunikace -internet chat a forum -konference, semináře Osobní zkušenosti -akce, události -prezentace -dárky

20 20 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 PR program P – publications (publikace, časopisy, výroční zprávy…) E – events (veřejné akce, sportovní kulturní …) N – news (příznivé zprávy o organizaci, produktech …) C – community involvement activities (angažovanost …) I – identity media (vizitky, hlavičkové papíry, oblečení…) L – lobbying activities (prosazení legislativy …) S – social responsibility activities (společenská odpovědnost …)

21 21 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 K čemu je dobrá pověst? -lépe hledáte zaměstnance, -zaměstnanci jsou více loajální, jsou hrdí na firmu a lépe pracují, -dodavatelé vám nabízí lepší podmínky, -v krizi vás ostatní nezavrhnou, ale pochopí, -stát vám vyjde vstříc, -rostou ceny vašich akcií, -zákazníci více a ochotněji nakupují vaše výrobky a služby. Dobrá pověst je klíčovým aktivem firmy.

22 22 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Co je opravdu důležité? Začněte „cílovým skupinám“ říkat LIDÉ. Snažte se je co nejvíce poznat a pochopit. Mluvte k nim se zájmem. Jsou to lidé, jako vy, taky chtějí svůj život prožít naplno … Milují Dianu (protože se o ně zajímala). Vaše značka musí být Diana, vy musíte být Diana !!! Vy utváříte svět, vy můžete hodně věcí měnit, vy rozhodujete o dalším vývoji lidstva … vaše práce, váš přístup, vaše odvaha a nadšení jsou důležité. Věřte dobré komunikaci, věřte sobě !!! Milujte PR.

23 23 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Metody hodnocení PR aktivit zdroj: ŘEHÁKOVÁ, K., Seminární práce do předmětu PR, FMK, 2007 Typ hodnoceníZákladní prostředky VýhodyNevýhody Výstupy- zásah cílových médií - výpočet ekvivalentní inzertní plochy - jednoduché - levné - dobře postihuje trendy - jen přibližně měří skutečný efekt Povědomí o PR aktivitách a vlivu na image - rozhovory s respondenty - při pravidelném použití měří vývoj povědomí - finančně náročné

24 24 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Metody hodnocení PR aktivit zdroj: ŘEHÁKOVÁ, K., Seminární práce do předmětu PR, FMK, 2007 Typ hodnoceníZákladní prostředky VýhodyNevýhody Změna v názorech a postojích cílových skupin - pretesty a posttesty pomocí sociologických technik - postihuje dosažení cílů PR aktivit - poskytuje informace důležité pro další komunikaci - finančně a časově náročné Změna v chování cílových skupin -návštěvnost www - volání na infolinky - vývoj prodeje - postihuje konečný cíl PR aktivit - obtížně lze izolovat vliv dalších MK


Stáhnout ppt "1 PUBLIC RELATIONS 1 … aneb Jak se naučit milovat PR OLGA JURÁŠKOVÁ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google