Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 PUBLIC RELATIONS 1 … aneb Jak se naučit mít rád PR UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 PUBLIC RELATIONS 1 … aneb Jak se naučit mít rád PR UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ."— Transkript prezentace:

1 1 PUBLIC RELATIONS 1 … aneb Jak se naučit mít rád PR UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

2 2 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Public relations – vztahy s veřejností? Co pro vás znamená pojem Public relations? Co si pod tím představujete? Kdo a proč to využívá? Potřebujeme to vůbec? A kdo je „ta veřejnost“?

3 3 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 … veřejnost zdroj: ogilvyinstitute.com

4 4 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Kdo tvoří vztahy s veřejností? Lidé v „první linii“ – recepce, infolinka, vrátní, obchodníci … Vedení firmy Corporate identity – firemní kultura Marketingové aktivity Obchodní korespondence Lidé v PR – interní, externí Image odvětví

5 5 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Definice PR PR jsou proces směřující k vytvoření pozitivních postojů na základě znalostí nebo k přeměně negativních postojů a názorů na pozitivní. PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností. Zdroj: Institut Public Relations

6 6 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Public relations = porozumění, důvěra, vztah -schopnost dosáhnout vzájemného porozumění, -řízený proces komunikace, -vytváření dobrého jména, positivní image -ovlivňování názorů a chování jiných lidí, -budování důvěry a důvěryhodnosti, -nástroj pro plnění strategických cílů, -kreativní věda a umění, -PR je o dobré a promyšlené (i nepromyšlené) komunikaci 

7 7 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Public relations -je postaveno na solidnosti, férovosti, odpovědnosti, dobrých vztazích, -kontinuální, nikdy nekončící proces, -je funkcí managementu, je strategickým procesem, -v silném vlivu médií je důležitý vliv lidí, kterým důvěřujeme – PR buduje důvěryhodnost, -je o hledání témat, hledání výjimečnosti (že je standardně navařeno, to se komunikovat nedá, kurzy vaření se známým šéfkuchařem ano). Vztahy vytváříme vždy, ale buď je řídíme, nebo neřídíme.

8 8 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Sociálněpsychologický model působení PR 4. Důvěra 3. Porozumění 2. Pochopení situace 1. Hledání možností pro komunikaci

9 9 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Cíle PR 1.Informovat -informovat - pochopit – zapamatovat si -informovat o aktivitách firmy, organizace 2. Ovlivnit postoj -měnit způsob, jakým veřejnost smýšlí o firmě, organizaci, -budovat pozitivní vztah zaměstnanců k firmě -změnit negativní názor veřejnosti na navrhovaný zákon 3. Ovlivnit chování -ovlivnit způsob chování vztahující se k aktivitám firmy konkrétní dopad na business

10 10 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Strategie PR Základní strategií PR je použít důvěryhodný a objektivní argument vyjádření „třetí strany“ – odborník, osobnost, zákazník, celebrita …

11 11 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Druhy PR Public affairs – vztahy s nevýrobní a neziskovou sférou Media relations – práce s tiskem a médii Government relations – vztahy s vládními institucemi Investor relations – vztahy k akcionářům, investorům Community relations – spolupráce s blízkými organizacemi Employee relations – vztahy s vnitřní veřejností Industry relations – vztahy s odvětvovými partnery Minority relations – vztahy s menšinovými skupinami

12 12 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Cíle PR -změna image, -budování dobrého jména a důvěryhodnosti, -překonání nedorozumění, -řešení krizových situací, -zlepšení zaměstnaneckých vztahů, -zlepšení vztahů se stakeholders, -ale taky zavedení značky na trh, zvýšení znalosti značky, zvýšení obratu …

13 13 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Členění PR Korporátní PR – „naše firma je dobrá“ Produktové PR – „naše výrobky jsou dobré“ Interní PR – „my to děláme dobře“

14 14 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Strategie a kreativita PR Komunikační PR strategie v běžném životě (ponožky na podlaze) – tonalita/vyznění sdělení (přátelská, direktivní …). I PR musí mít „business efekt“ – nutno vyhodnocovat PR aktivity. TLP = teplý lidský příběh („Franta“ a jeho každodenní život, jak využívá službu/produkt) Kreativní řešení eventů, tiskových konferencí, interní komunikace. Objektivita třetí strany – doporučení odborníka, uznávané osobnosti, celebrity.

15 15 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Reklama x PR charakteristikyreklamavztahy s veřejností použití sdělovacích prostředků kupuje si čas nebo prostor získává vliv v médiích kontrola sděleníjasná kontrola obsahu i načasování relativně malá kontrola důvěryhodnost sdělenírelativně nízká důvěryhodnost relativně vysoká akceptovanost zpráv cílová skupinaširoký okruh zákazníkůspecifická část veřejnosti zaměření činnostiorientovaná na obchod nebo prodej orientovaná na postoje nebo situace časová škálakrátkodobé cíledlouhodobé cíle hodnocenízavedené metody hodnocení relativně omezené metody hodnocení

16 16 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Trendy ovlivňující PR Infotainment – informace zábavnou formou, sdělování emocí Specializace médií Nová média Segmentace cílových skupin Nutnost cílených sdělení Význam průzkumů (objektivizace argumentů) – média „milují“ statistiky Globalizace (komunikace nadnárodních firem řízená centrálou)

17 17 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Prostředky PR Média -tiskové zprávy -tiskové konference -press kity -press tripy Kontrolovaná média -firemní časopisy -brožury -webové prezentace -video -intranet

18 18 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Prostředky PR Individuální oslovení -dopis -e-mail -osobní kontakt Interaktivní komunikace -internet chat a forum -konference, semináře Osobní zkušenosti -akce, události -prezentace -dárky

19 19 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 PR program P – publications (publikace, časopisy, výroční zprávy…) E – events (veřejné akce, sportovní kulturní …) N – news (příznivé zprávy o organizaci, produktech …) C – community involvement activities (angažovanost …) I – identity media (vizitky, hlavičkové papíry, oblečení…) L – lobbying activities (prosazení legislativy …) S – social responsibility activities (společenská odpovědnost …)

20 20 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 K čemu je dobrá pověst? -lépe hledáte zaměstnance, -zaměstnanci jsou více loajální, jsou hrdí na firmu a lépe pracují, -dodavatelé vám nabízí lepší podmínky, -v krizi vás ostatní nezavrhnou, ale pochopí, -stát vám vyjde vstříc, -rostou ceny vašich akcií, -zákazníci více a ochotněji nakupují vaše výrobky a služby. Dobrá pověst je klíčovým aktivem firmy.

21 21 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Co je opravdu důležité? Začněte „cílovým skupinám“ říkat LIDÉ. Snažte se je co nejvíce poznat a pochopit. Mluvte k nim se zájmem. Jsou to lidé, jako vy, taky chtějí svůj život prožít naplno … Milují Dianu (protože se o ně zajímala). Vaše značka musí být Diana. Způsobem komunikace, úrovní komunikace, vlastním příkladem utváříte svět, vy můžete hodně věcí měnit, vy rozhodujete o tom, jak budeme žít … vaše práce, váš přístup, vaše odvaha a nadšení jsou důležité.

22 22 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 PR asociace APRA (Asociace PR Agentur) www.apra.czwww.apra.cz Komora PR www.komorapr.czwww.komorapr.cz PR klub www.prklub.czwww.prklub.cz ICCO – International Communications Consultancy Organisation (sdružuje národní asociace PR agentur) IPRA – International Public Relations Association (asociace PR profesionálů)

23 23 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Stockholmská charta ICCO -vymezuje profesionální standardy, přijata v roce 2003 1.Objektivní poradenství 2.Otevřená komunikace, svoboda projevu 3.Důvěrnost informací 4.Pravdivost informací 5.Dodržování slibů 6.Střety zájmů 7.Etický přístup

24 24 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Největší PR agentury v ČR AMI Communications www.amic.cz Bison & Rose www.bisonrose.cz EMC PR www.emcgroup.cz Ogilvy PR www.ogilvy.cz AC&C www.accpr.cz Donath Burson-Marsteller www.dbm.cz Euro RSCG PR www.eurorscg-pr.cz Mather PR www.mather.cz Stance Communications www.stance.cz Fleishman-Hillard www.fleishman.cz

25 25 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 Co musí umět člověk v PR Psát dobré texty. Správně komunikovat i ve velkém stresu. Mít znalosti z více oborů. Myslet v obchodním duchu – pomáhat uskutečňovat obchodní růst klienta. Schopnost naslouchat klientovi a umět získat informace z briefu. Dodržovat termíny, mít odpovědnost. Mít zkušenosti s internetem, ovládat práci s počítačem. Umět cizí jazyky. Pracovat rád s lidmi a v týmu. Přemýšlet a tvořit. Umět vhodně prezentovat své myšlenky. Zdroj: www.apra.cz

26 26 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN Public relations 1 A co za to? Managing Director 4 500 Kč/hodina Account Director 3 300 Kč/hodina Account Manager 2 400 Kč/hodina Account Executive 1 700 Kč/hodina Account Assistant 800 Kč/hodina


Stáhnout ppt "1 PUBLIC RELATIONS 1 … aneb Jak se naučit mít rád PR UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google