Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

… aneb Jak se naučit mít rád PR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "… aneb Jak se naučit mít rád PR"— Transkript prezentace:

1 … aneb Jak se naučit mít rád PR
PUBLIC RELATIONS 1 … aneb Jak se naučit mít rád PR UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

2 Public relations – vztahy s veřejností?
Co pro vás znamená pojem Public relations? Co si pod tím představujete? Kdo a proč to využívá? Potřebujeme to vůbec? A kdo je „ta veřejnost“? UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

3 … veřejnost Public relations 1 zdroj: ogilvyinstitute.com
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

4 Kdo tvoří vztahy s veřejností?
Public relations 1 Kdo tvoří vztahy s veřejností? Lidé v „první linii“ – recepce, infolinka, vrátní, obchodníci … Vedení firmy Corporate identity – firemní kultura Marketingové aktivity Obchodní korespondence Lidé v PR – interní, externí Image odvětví UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

5 Public relations 1 Definice PR PR jsou proces směřující k vytvoření pozitivních postojů na základě znalostí nebo k přeměně negativních postojů a názorů na pozitivní. PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností. Zdroj: Institut Public Relations UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

6 Public relations = porozumění, důvěra, vztah
schopnost dosáhnout vzájemného porozumění, řízený proces komunikace, vytváření dobrého jména, positivní image ovlivňování názorů a chování jiných lidí, budování důvěry a důvěryhodnosti, nástroj pro plnění strategických cílů, kreativní věda a umění, PR je o dobré a promyšlené (i nepromyšlené) komunikaci  UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

7 Vztahy vytváříme vždy, ale buď je řídíme, nebo neřídíme.
Public relations 1 Public relations je postaveno na solidnosti, férovosti, odpovědnosti, dobrých vztazích, kontinuální, nikdy nekončící proces, je funkcí managementu, je strategickým procesem, v silném vlivu médií je důležitý vliv lidí, kterým důvěřujeme – PR buduje důvěryhodnost, je o hledání témat, hledání výjimečnosti (že je standardně navařeno, to se komunikovat nedá, kurzy vaření se známým šéfkuchařem ano). Vztahy vytváříme vždy, ale buď je řídíme, nebo neřídíme. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

8 Sociálněpsychologický model působení PR
Public relations 1 Sociálněpsychologický model působení PR 4. Důvěra 3. Porozumění 2. Pochopení situace 1. Hledání možností pro komunikaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

9 Cíle PR Informovat 2. Ovlivnit postoj 3. Ovlivnit chování
Public relations 1 Cíle PR Informovat informovat - pochopit – zapamatovat si informovat o aktivitách firmy, organizace 2. Ovlivnit postoj měnit způsob, jakým veřejnost smýšlí o firmě, organizaci, budovat pozitivní vztah zaměstnanců k firmě změnit negativní názor veřejnosti na navrhovaný zákon 3. Ovlivnit chování ovlivnit způsob chování vztahující se k aktivitám firmy konkrétní dopad na business UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

10 Základní strategií PR je použít důvěryhodný a objektivní argument
Public relations 1 Strategie PR Základní strategií PR je použít důvěryhodný a objektivní argument vyjádření „třetí strany“ – odborník, osobnost, zákazník, celebrita … UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

11 Druhy PR Public affairs – vztahy s nevýrobní a neziskovou sférou
Public relations 1 Druhy PR Public affairs – vztahy s nevýrobní a neziskovou sférou Media relations – práce s tiskem a médii Government relations – vztahy s vládními institucemi Investor relations – vztahy k akcionářům, investorům Community relations – spolupráce s blízkými organizacemi Employee relations – vztahy s vnitřní veřejností Industry relations – vztahy s odvětvovými partnery Minority relations – vztahy s menšinovými skupinami UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

12 Cíle PR změna image, budování dobrého jména a důvěryhodnosti,
Public relations 1 Cíle PR změna image, budování dobrého jména a důvěryhodnosti, překonání nedorozumění, řešení krizových situací, zlepšení zaměstnaneckých vztahů, zlepšení vztahů se stakeholders, ale taky zavedení značky na trh, zvýšení znalosti značky, zvýšení obratu … UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

13 Členění PR Korporátní PR – „naše firma je dobrá“
Public relations 1 Členění PR Korporátní PR – „naše firma je dobrá“ Produktové PR – „naše výrobky jsou dobré“ Interní PR – „my to děláme dobře“ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

14 Strategie a kreativita PR
Public relations 1 Strategie a kreativita PR Komunikační PR strategie v běžném životě (ponožky na podlaze) – tonalita/vyznění sdělení (přátelská, direktivní …). I PR musí mít „business efekt“ – nutno vyhodnocovat PR aktivity. TLP = teplý lidský příběh („Franta“ a jeho každodenní život, jak využívá službu/produkt) Kreativní řešení eventů, tiskových konferencí, interní komunikace. Objektivita třetí strany – doporučení odborníka, uznávané osobnosti, celebrity. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

15 Reklama x PR Public relations 1 charakteristiky reklama
vztahy s veřejností použití sdělovacích prostředků kupuje si čas nebo prostor získává vliv v médiích kontrola sdělení jasná kontrola obsahu i načasování relativně malá kontrola důvěryhodnost sdělení relativně nízká důvěryhodnost relativně vysoká akceptovanost zpráv cílová skupina široký okruh zákazníků specifická část veřejnosti zaměření činnosti orientovaná na obchod nebo prodej orientovaná na postoje nebo situace časová škála krátkodobé cíle dlouhodobé cíle hodnocení zavedené metody hodnocení relativně omezené metody hodnocení UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

16 Public relations 1 Trendy ovlivňující PR Infotainment – informace zábavnou formou, sdělování emocí Specializace médií Nová média Segmentace cílových skupin Nutnost cílených sdělení Význam průzkumů (objektivizace argumentů) – média „milují“ statistiky Globalizace (komunikace nadnárodních firem řízená centrálou) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

17 Prostředky PR Média tiskové zprávy tiskové konference press kity
Public relations 1 Prostředky PR Média tiskové zprávy tiskové konference press kity press tripy Kontrolovaná média firemní časopisy brožury webové prezentace video intranet UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

18 Prostředky PR Individuální oslovení dopis e-mail osobní kontakt
Public relations 1 Prostředky PR Individuální oslovení dopis osobní kontakt Interaktivní komunikace internet chat a forum konference, semináře Osobní zkušenosti akce, události prezentace dárky UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

19 PR program P – publications (publikace, časopisy, výroční zprávy…)
Public relations 1 PR program P – publications (publikace, časopisy, výroční zprávy…) E – events (veřejné akce, sportovní kulturní …) N – news (příznivé zprávy o organizaci, produktech …) C – community involvement activities (angažovanost …) I – identity media (vizitky, hlavičkové papíry, oblečení…) L – lobbying activities (prosazení legislativy …) S – social responsibility activities (společenská odpovědnost …) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

20 Dobrá pověst je klíčovým aktivem firmy.
Public relations 1 K čemu je dobrá pověst? lépe hledáte zaměstnance, zaměstnanci jsou více loajální, jsou hrdí na firmu a lépe pracují, dodavatelé vám nabízí lepší podmínky, v krizi vás ostatní nezavrhnou, ale pochopí, stát vám vyjde vstříc, rostou ceny vašich akcií, zákazníci více a ochotněji nakupují vaše výrobky a služby. Dobrá pověst je klíčovým aktivem firmy. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

21 Co je opravdu důležité? Začněte „cílovým skupinám“ říkat LIDÉ.
Public relations 1 Co je opravdu důležité? Začněte „cílovým skupinám“ říkat LIDÉ. Snažte se je co nejvíce poznat a pochopit. Mluvte k nim se zájmem. Jsou to lidé, jako vy, taky chtějí svůj život prožít naplno … Milují Dianu (protože se o ně zajímala). Vaše značka musí být Diana. Způsobem komunikace, úrovní komunikace, vlastním příkladem utváříte svět, vy můžete hodně věcí měnit, vy rozhodujete o tom, jak budeme žít … vaše práce, váš přístup, vaše odvaha a nadšení jsou důležité. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

22 PR asociace APRA (Asociace PR Agentur) www.apra.cz
Public relations 1 PR asociace APRA (Asociace PR Agentur) Komora PR PR klub ICCO – International Communications Consultancy Organisation (sdružuje národní asociace PR agentur) IPRA – International Public Relations Association (asociace PR profesionálů) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

23 Stockholmská charta ICCO
Public relations 1 Stockholmská charta ICCO vymezuje profesionální standardy, přijata v roce 2003 Objektivní poradenství Otevřená komunikace, svoboda projevu Důvěrnost informací Pravdivost informací Dodržování slibů Střety zájmů Etický přístup UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

24 Největší PR agentury v ČR
Public relations 1 Největší PR agentury v ČR AMI Communications Bison & Rose EMC PR Ogilvy PR AC&C Donath Burson-Marsteller Euro RSCG PR Mather PR Stance Communications Fleishman-Hillard UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

25 Co musí umět člověk v PR Psát dobré texty.
Public relations 1 Co musí umět člověk v PR Psát dobré texty. Správně komunikovat i ve velkém stresu. Mít znalosti z více oborů. Myslet v obchodním duchu – pomáhat uskutečňovat obchodní růst klienta. Schopnost naslouchat klientovi a umět získat informace z briefu. Dodržovat termíny, mít odpovědnost. Mít zkušenosti s internetem, ovládat práci s počítačem. Umět cizí jazyky. Pracovat rád s lidmi a v týmu. Přemýšlet a tvořit. Umět vhodně prezentovat své myšlenky. Zdroj: UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

26 A co za to? Managing Director 4 500 Kč/hodina
Public relations 1 A co za to? Managing Director Kč/hodina Account Director Kč/hodina Account Manager Kč/hodina Account Executive Kč/hodina Account Assistant Kč/hodina UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN


Stáhnout ppt "… aneb Jak se naučit mít rád PR"

Podobné prezentace


Reklamy Google