Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONTROLA ČERSTVÉHO OVOCE A ZELENINY dle Nařízení Komise (EU) č. 543/2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONTROLA ČERSTVÉHO OVOCE A ZELENINY dle Nařízení Komise (EU) č. 543/2011."— Transkript prezentace:

1 KONTROLA ČERSTVÉHO OVOCE A ZELENINY dle Nařízení Komise (EU) č. 543/2011

2 ZMĚNA V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH Od 22. 6. 2011 se použije nařízení (ES) č. 543/2011 Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady(ES) č. 1234/2007 Článek 149 - nařízení (ES) č. 1580/2007 se zrušuje

3 ZMĚNA V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH Kontrola čerstvého ovoce a zeleniny je prováděna v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 a nařízením Komise (ES) č. 543/2011. Nařízení 1234/2007 článek 1 – oblast působnosti – ovoce a zelenina, část IX přílohy I článek 113 odst. 1 písm. b) a c) Komise může stanovit obchodní normy pro odvětví ovoce a zeleniny, banány článek 113a - produkty pouze uspokojivé obchodní jakosti + země původu, obchodní normy se použijí ve všech fázích uvádění na trh - dovoz i vývoz kontrola souladu s obchodními normami na základě analýzy rizika

4

5 Nařízení 543/2011 Článek 3 všeobecná obchodní norma – změna: produkty nesmí být přezrálé, 10 % početních nebo hmotnostních produktů nesplňuje minimální požadavky – z nich max. 2 % hniloba pro jednotlivé produkty jsou vydávány zvláštní obchodní normy, ve kterých jsou podrobně stanoveny požadavky na jakost, zralost, třídy jakosti, velikost, úpravu balení a označování.

6 Nařízení 543/2011 zvláštní obchodní normy stanoveny pro stejné produkty jako v nař. 1580/2007 a) jablka f) hrušky b) citrusové plody g) jahody c) kiwi h) papriku zeleninovou d) salát, endivii kadeřavou i) rajčata letní a endivii zimníj) stolní hrozny révy vinné e) broskve a nektarinky

7 Nařízení 543/2011 – Článek 4 výjimky z použití obchodních norem – nově: jedlé klíčky ze semen rostlin zařazených mezi O+Z prodej produktů na trzích může být osvobozen od povinnosti dodržovat ON

8 Nařízení 543/2011 – Článek 4 doplněn výčet produktů, u kterých se dodržování všeobecné obchodní normy nevyžaduje h) pistácie kódu KN 0802 50 00; i) makadamia ořechy kódu KN 0802 60 00; j) pekanové ořechy kódu KN 0802 90 20; k) ostatní ořechy kódu KN 0802 90 85; l) sušené banány plantejny kódu 0803 00 90; m) sušené citrusové plody kódu 0805; n) směs z tropických ořechů kódu KN 0813 50 31; o) směs z ostatních ořechů kódu KN 0813 50 39; obchodní norma se vztahuje i na pěstované houby, dodržení požadavků všeobecné normy se nevyžaduje i nepěstovaných hub, zde uplatňujeme požadavky vyhlášky č. 157/2003

9 Nařízení 543/2011 - Článek 6 Údaje pro označování ve fázi maloobchodního prodeje pro produkty se zvláštní obchodní normou Pokud bude produkt nabízen k prodeji v nepůvodním obalu nebo jako volně ložené zboží, je prodejce povinen vystavit v těsné blízkosti zboží zřetelné a čitelné údaje uvádějící : zemi původu jakost odrůdu či tržní druh (je-li stanoven)

10 Nařízení 543/2011 - Článek 7 SMĚSI Uvádění balíčků o čisté hmotnosti nepřesahující 5 kg, které obsahují směsi různých druhů ovoce a zeleniny, na trh se povoluje za předpokladu, že: a) produkty jsou jednotné kvality a každý dotčený produkt splňuje příslušnou zvláštní obchodní normu, nebo všeobecnou obchodní normu, pokud pro konkrétní produkt neexistuje zvláštní obchodní norma b) balení je náležitě označeno v souladu s touto kapitolou

11 Nařízení 543/2011 - Článek 7 c) směs není takové povahy, aby uvedla spotřebitele v omyl Pokud ovoce a zelenina ve směsi pochází z více členských států nebo ze třetí země, mohou být názvy zemí původu nahrazeny podle potřeby jedním z následujících označení: a) "směs ovoce a zeleniny z ES" b) "směs ovoce a zeleniny nepocházející z ES" c) "směs ovoce a zeleniny pocházející z ES i mimo ES"

12 OBCHODNÍ NORMY Obsah všeobecné obchodní normy: 1. Minimální požadavky na jakost 2. Minimální požadavky na zralost 3. Odchylky 4. Označování země původu produktu

13 OBCHODNÍ NORMY Obsah zvláštních obchodních norem: I. DEFINICE PRODUKTU II. USTANOVENÍ O JAKOSTI (A. minimální požadavky jakosti, B. požadavky na zralost, C. třídy jakosti) III. USTANOVENÍ O VELIKOSTI IV. USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH (dovolené odchylky jakosti a velikosti u jednotlivých jakostních tříd) V. USTANOVENÍ O ÚPRAVĚ (A. jednotnost, B. balení, vypuštěna úprava) VI. USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ (identifikace balírny,druh produktu, původ produktu, obchodní specifikace = třída jakosti, velikost …)

14 KONTROLA OVOCE A ZELENINY DLE ON Kontrola produktů se zvláštní obchodní normou Jakost – produkt musí splňovat požadavky uvedené v jednotlivých třídách jakosti, která je deklarována Požadavky na zralost – stanoveny pro všechny produkty, na které se vztahuje zvláštní obchodní norma Velikost – produkt musí splňovat požadavky stanovené ve zvláštní obchodní normě

15 KONTROLA OVOCE A ZELENINY DLE ON Označování na obale – definice uvedeny v příloze V Balení: samostatně zabalená šarže, včetně obsahu. Účelem balení je snadná manipulace a doprava množství prodejních jednotek nebo volných či uspořádaných produktů, aby se tak předešlo jejich poškození v důsledku fyzické manipulace a dopravy. Kontejnery pro silniční, železniční, lodní a leteckou přepravu se nepokládají za balení.

16 KONTROLA OVOCE A ZELENINY DLE ON Maloobchodní balení: samostatně zabalená šarže, včetně obsahu. Účelem maloobchodního balení je vytvořit prodejní jednotku pro konečného uživatele nebo spotřebitele v místě nákupu Hotová balení: hotová balení jsou maloobchodní balení, která zcela nebo částečně uzavírají zboží, avšak způsobem, kdy obsah nelze změnit bez otevření nebo změny obalu. Ochranné fólie obalující jednotlivé produkty se nepovažují za hotové balení.

17 KONTROLA OVOCE A ZELENINY DLE ON Označování 10 produktů musí být v souladu s požadavky zvláštních obchodních norem: Identifikace : jméno a adresa balírny/odesílatele (identifikační symbol balírny v návaznosti na „balírna/odesílatel“, adresou prodejce v návaznosti na označení „baleno pro…“) Druh produktu: např. „jablka“ není- li obsah viditelný z vnějšku, název odrůdy, u maloobchodního balení obsahující směs odrůd název všech odrůd v balení

18 KONTROLA OVOCE A ZELENINY DLE ON Původ produktu: země původu a případně pěstitelská oblast - u maloobchodního balení, které obsahuje směs odrůd např. jablek různého původu, musí být vedle názvu příslušné odrůdy uvedena také země původu Obchodní specifikace: jakost a další požadavky stanovené v jednotlivých zvláštních obchodních normách U hotově baleného zboží musí být kromě výše uvedených údajů vyznačena i čistá hmotnost. V případě produktů prodávaných na kusy není potřeba hmotnost uvádět, pokud je počet kusů viditelný a lehce spočitatelný nebo je počet kusů vyznačen na štítku

19 KONTROLA OVOCE A ZELENINY DLE ON Kontrola produktů se všeobecnou obchodní normou Všeobecnou obchodní normu musí splňovat všechny produkty v odvětví čerstvé ovoce a zelenina, s výjimkou 10, pro které platí zvláštní obchodní normy. Kontrola jakosti Minimální požadavky na jakost: ovoce a zelenina musí splňovat minimální požadavky na jakost, v každé šarži se povoluje odchylka ve výši 10% početních nebo hmotnostních produktů, které minimální požadavky nesplňují. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 2 % sestávat z produktů postižených hnilobou.

20 KONTROLA OVOCE A ZELENINY DLE ON Tato odchylka se však nevztahuje na produkt napadený hnilobou nebo postižený zhoršením jakosti do té míry, že je nezpůsobilý ke spotřebě. Minimální požadavky na zralost: produkty musí být dostatečně vyvinuté, nikoliv však příliš, uspokojivá zralost, nesmí však být přezrálé Kontrola označování označení země původu druh produktu dle obecného právního předpisu (Zákon 110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

21 KONTROLA OVOCE A ZELENINY DLE ON U hotově baleného zboží musí být kromě výše uvedených údajů vyznačena i čistá hmotnost.V případě produktů prodávaných na kusy není potřeba hmotnost uvádět, pokud je počet kusů viditelný a lehce spočitatelný nebo je počet kusů vyznačen na štítku Údaje pro označování ve fázi maloobchodního prodeje pro produkty se všeobecnou obchodní normou: Pokud bude produkt nabízen k prodeji v nepůvodním obalu nebo jako volně ložené zboží, je prodejce povinen vystavit v těsné blízkosti zboží zřetelné a čitelné údaje uvádějící : zemi původu druh produktu

22 Obchodní norma jablka Minimální požadavky bez výrazné sklovitosti Požadavky na zralost

23 Obchodní norma jablka Třídy jakosti - výběr

24 Obchodní norma jablka I. jakost

25 Obchodní norma jablka I. jakost

26 Obchodní norma jablka II. jakost

27 Obchodní norma jablka Velikost

28 Obchodní norma jablka Velikost – u ovoce tříděného dle hmotnosti

29 Obchodní norma jablka Dovolené odchylky jakosti

30 Obchodní norma jablka Ustanovení o obchodní úpravě

31 Obchodní norma jablka Ustanovení o obchodní úpravě

32 Obchodní norma citrusové plody Požadavky na zralost

33

34 Obchodní norma citrusové plody Třídy jakosti

35 Obchodní norma citrusové plody Třídy jakosti

36 Obchodní norma citrusové plody Ustanovení o velikosti

37 Obchodní norma citrusové plody B. Jednotnost

38 Obchodní norma citrusové plody Dovolené odchylky jakosti

39 Obchodní norma citrusové plody Ustanovení o označování - Druh produktu (1) Citrusové plody bez jader mohou příležitostně obsahovat jádra

40 Obchodní norma citrusové plody Ustanovení o označování Původ produktu

41 Obchodní norma kiwi Požadavky na zralost

42 Obchodní norma kiwi Dovolené odchylky jakosti

43 Obchodní norma pro saláty, endivii Ustanovení o velikosti Z nařízení 543/2011vypadlo ustanovení o minimální hmotnosti pro I. a II. jakost v nař. 1580/2007 Stejnorodost

44 Obchodní norma pro saláty, endivii Označování

45 Obchodní norma pro broskve a nektarinky Minimální požadavky na jakost Požadavky na zralost – nově definovány

46 Obchodní norma pro broskve a nektarinky I. jakost

47 Obchodní norma pro broskve a nektarinky II.jakost

48 Obchodní norma pro broskve a nektarinky Velikost

49 Obchodní norma pro broskve a nektarinky

50 Odchylky jakosti

51 Obchodní norma pro hrušky I. Jakost Velikost

52 Obchodní norma pro hrušky Velikost

53 Obchodní norma pro jahody Dovolené odchylky jakosti

54 Obchodní norma pro papriku Třídy jakosti

55 Obchodní norma pro papriku I. Jakost

56 Obchodní norma pro papriku II. Jakost

57 Obchodní norma pro papriku Velikost

58 Obchodní norma pro papriku Dovolené odchylky jakosti, velikosti

59 Obchodní norma pro papriku Obchodní úprava

60 Obchodní norma pro papriku Označování tržní druh se neuvádí

61 Obchodní norma pro stolní hrozny

62

63 Obchodní norma pro rajčata

64 Shrnutí označování dle nař. 543/2011 Označování na obale u produktů se zvláštní obchodní normou: identifikace balírny/odesílatele, druh produktu, původ produktu, obchodní specifikace Označování volně loženého zboží či zboží v nepůvodním obale, pro které platí zvláštní obchodní norma: země původu, třída jakosti, odrůda či tržní druh Označování produktů se všeobecnou obchodní normou: vždy země původu a druh produktu

65 PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE OVOCE A ZELENINY Označení hotově baleného zboží: kromě údajů vyžadovaných obchodními normami musí být uvedena i čistá hmotnost nebo počet kusů, pokud není lehce spočitatelný zvenku Označení směsí: - u maloobchodní balení, ve kterém je více odrůd jednoho druhu se musí u každé odrůdy uvést země původu

66 PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE OVOCE A ZELENINY - u směsí různých druhů ovoce a zeleniny mohou být názvy zemí původu nahrazeny jedním z výrazů: „směs ovoce a zeleniny z ES„ „směs ovoce a zeleniny nepocházející z ES“ „směs ovoce a zeleniny pocházející z ES i mimo ES“


Stáhnout ppt "KONTROLA ČERSTVÉHO OVOCE A ZELENINY dle Nařízení Komise (EU) č. 543/2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google