Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celní správa České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celní správa České republiky"— Transkript prezentace:

1 Celní správa České republiky
Struktura Celní správy České republiky Specifika při vývozu vybraných komodit potravinářského zboží

2 Celní správa České republiky
Struktura Celní správy České republiky Generální ředitelství cel 15 celních úřadů, včetně územních pracovišť

3 Celní správa České republiky
Celní úřad pro hlavní město Prahu Celní úřad pro Jihočeský kraj Celní úřad pro Jihomoravský kraj Celní úřad pro Karlovarský kraj Celní úřad pro Královéhradecký kraj Celní úřad pro Liberecký kraj Celní úřad pro Moravskoslezský kraj Celní úřad pro Olomoucký kraj Celní úřad pro Pardubický kraj Celní úřad pro Plzeňský kraj Celní úřad pro Středočeský kraj Celní úřad pro Ústecký kraj Celní úřad pro Kraj Vysočina Celní úřad pro Zlínský kraj Celní úřad Praha Ruzyně

4 Customs Administration of the Czech Republic

5 Celní správa České republiky

6 Celní správa České republiky
Kompetence Celní správy ČR v oblasti bezpečnosti potravin – zejména při DOVOZU ze třetích zemí vybrané komodity z určitých zemí podléhající zvláštním podmínkám určená místa vstupu na území EU (provádění úředních kontrol) předkládání odpovídajících osvědčení, potvrzení, certifikátů apod.

7 Celní správa České republiky
Specifika při vývozu vybraných komodit potravinářského zboží Vývoz čerstvého ovoce a zeleniny (prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny) zvláštní obchodní normy (jablka, citrusové plody, kiwi, salát, endivie kadeřavá letní a endivie zimní, broskve a nektarinky, hrušky, jahody, paprika zeleninová, stolní hrozny révy vinné, rajčata) všeobecné obchodní normy (stanovené v rámci ČR – okurky salátové, cibule kuchyňská, pór, česnek čerstvý, mrkev, cukety, lískové ořechy ve skořápce, vlašské ořechy ve skořápce, melouny vodní, švestky, blumy)

8 Celní správa České republiky
vývoz podmíněn předložením „Osvědčení o shodě s obchodními normami Evropské unie pro čerstvé ovoce a zeleninu“ – vzor v příloze III NK č. 543/2011) – potvrzení o splnění příslušných obchodních norem, jakosti v rámci ČR osvědčení potvrzuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce vývoz = předložení celního prohlášení + potvrzené osvědčení o shodě + požadavky země určení Výjimky – zboží určené: k průmyslovému zpracování jako krmivo, nebo k jinému nepotravinářskému použití k osobní spotřebě produkty krájené, nařezané a vhodné k přímému požití či použití v kuchyni k naklíčení

9 Celní správa České republiky
Zpětný vývoz – zpětné odeslání dovezených zásilek, u nichž byly zjištěny nevyhovující výsledky úředních kontrol Vychází z: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat

10 Celní správa České republiky
vývoz za účelem uvedení na trh třetí země lze uskutečnit, jestliže zboží splňuje odpovídající požadavky potravinového práva, pokud nestanoví orgány dovážející země nebo právní předpisy, normy, zásady správné praxe a jiné právní a správní postupy platné v dovážející zemi jinak za jiných okolností, kromě případů, kdy potraviny poškozují zdraví nebo kdy nejsou krmiva bezpečná, mohou být potraviny a krmiva vyváženy pouze s výslovným souhlasem příslušných orgánů země určení poté, co tyto orgány byly řádně informovány o důvodech a okolnostech, kvůli kterým nemohly být tyto potraviny uvedeny na trh EU

11 Celní správa České republiky
Lze uplatnit jestliže: bylo s dovozcem dohodnuto místo určení, dovozce uvědomil příslušný orgán třetí země původu nebo určení (pokud jsou tyto země odlišné) o důvodech a okolnostech, které brání v uvedení dané zásilky na trh EU, příslušný orgán třetí země určení (v případě, že třetí země určení není zemí původu) oznámil příslušnému orgánu v ČR, že je připraven zásilku přijmout

12 Celní správa České republiky

13 Celní správa České republiky

14 Celní správa České republiky

15 Děkuji za pozornost Celní správa České republiky Vladimíra Suchanová
Generální ředitelství cel Budějovická 7 Praha Tel


Stáhnout ppt "Celní správa České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google