Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celní správa České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celní správa České republiky"— Transkript prezentace:

1 Celní správa České republiky
Oprávněný hospodářský subjekt - poskytování výhod držitelům osvědčení AEO Ing. Jiří Martiš , Praha

2 Počet vydaných (platných) osvědčení AEO k 4. 6. 2014:
AEO v ČR Počet vydaných (platných) osvědčení AEO k  : AEOC - osvědčení AEO – zjednodušené celní postupy - 42 AEOS – osvědčení AEO - bezpečnost a zabezpečení - 5 AEOF - osvědčení AEO – zjednodušené celní postupy/ bezpečnost a zabezpečení - 90 Celkem AEO – 137 Bude aktualizováno k datu

3 AEO v EU

4 VÝHODY PRO DRŽITELE OSVĚDČENÍ AEO
Výhody v souladu s NK č. 2454/93 snadnější přístup k celním zjednodušením uvedeným v článku 14b odst. 1 NK č. 2454/93 možnost předchozí zprávy (čl. 14b odst. 2 NK č. 2454/93) možnost sníženého počtu dat v souhrnném celním prohlášení (čl. 14b odst. 3 NK č. 2454/93) úlevy ve vztahu k fyzickým a dokladovým kontrolám provedení přednostní kontroly prováděné na základě analýzy rizik možnost požádat o provedení kontroly na specifickém místě

5 VÝHODY PRO DRŽITELE OSVĚDČENÍ AEO
Nepřímé výhody pro držitele osvědčení AEO uznání jako spolehlivý a bezpečný obchodní partner lepší vztahy s celními orgány lepší vztahy s jinými orgány státní správy a uznávání těmito orgány – aktuální stav vyjednávání vzájemné uznávání osvědčení AEO se třetími zeměmi – prezentace MRA Výhody poskytované pro držitele osvědčení AEO na úrovni České republiky přednostní odbavení v rámci celního řízení – Rozkaz GŘ zohlednění postavení držitele osvědčení AEO u stanovení procenta zajištění celního dluhu v rámci povolovacích řízení

6 VÝHODY PRO DRŽITELE OSVĚDČENÍ AEO
Snadnější přístup k celním zjednodušením uvedeným v článku 14b odst. 1 NK č. 2454/93 Většina držitelů osvědčení AEO je současně držitelem vydaných povolení zjednodušených postupů V rámci povolovacího řízení o vydání příslušných zjednodušených postupů přímé zohlednění plnění podmínek držitele osvědčení AEO

7 VÝHODY PRO DRŽITELE OSVĚDČENÍ AEO
Možnost předchozí zprávy podle článku 14b odst. 2 NK č. 2454/93 Vstup zboží na celní území Společenství – společný rámec rizik Možnost autentifikace předchozí zprávy pro případy, kdy držitel osvědčení AEO podává vstupní/výstupní souhrnné celní prohlášení – vyrozumění držitele osvědčení AEO, pokud byla zásilka v důsledku analýzy rizik v oblasti bezpečnosti a zabezpečení vybrána k další fyzické kontrole Výhoda je cílena především na společnosti působící ve velkých přístavech a umožňuje lepší plánování své činnosti

8 VÝHODY PRO DRŽITELE OSVĚDČENÍ AEO
VÝHODY PRO DRŽITELE OSVĚDČENÍ AEO Možnost sníženého počtu dat v souhrnném celním prohlášení podle článku 14b odst. 3 NK č. 2454/93 Využití v souladu s implementovaným společným rámcem rizik – automatické vyhodnocení platnosti a úplnosti deklarovaných údajů ze strany držitele osvědčení AEO Možnost požádat o provedení kontroly na specifickém místě Výhoda realizována vždy na základě požadavku držitele osvědčení AEO V podmínkách Celní správy ČR není tato výhoda často využívána s ohledem na skutečnost, že velká část držitelů osvědčení AEO je současně i držitelem povolení zjednodušených postupů

9 VÝHODY PRO DRŽITELE OSVĚDČENÍ AEO
VÝHODY PRO DRŽITELE OSVĚDČENÍ AEO Méně fyzických kontrol a kontrol dokumentů (čl. 14b odst. 4 NK č. 2454/93) Všechny kategorie AEO U AEO se provádí méně fyzických kontrol a kontrol dokumentů než u jiných hospodářských subjektů Nižší vyhodnocení rizika v systému řízení rizik Postavení AEO vždy příznivě zohledněno, míra snížení se může lišit v závislosti na roli a odpovědnosti AEO v daném dodavatelském řetězci

10 Méně fyzických kontrol a kontrol dokumentů (čl. 14b odst. 4 NK č
DOVOZ

11 Méně fyzických kontrol a kontrol dokumentů (čl. 14b odst. 4 NK č
VÝVOZ

12 Méně fyzických kontrol a kontrol dokumentů (čl. 14b odst. 4 NK č
TRANZIT

13 Celní správa České republiky
KONTAKTNÍ OSOBY Celní úřad pro Jihočeský kraj Kasárenská 6/1473 České Budějovice tel: datová schránka: jz5nz4j Generální ředitelství cel Oddělení Metodiky celního řízení Budějovická 7 Praha 4 Tel: datová schránka: 7puaa4c

14 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Celní správa České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google