Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D. SVŠES, s.r.o. Praha 26. 11. 2015 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D. SVŠES, s.r.o. Praha 26. 11. 2015 1."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D. SVŠES, s.r.o. Praha 26. 11. 2015 1

2  Strategické rozhodování  Segmentace trhu  Demografická kritéria 2

3 3

4  Strategická analýza  vnější prostředí  vnitřní prostředí  Tvorba strategie  zhodnocení variant  výběr strategie  Implementace strategie  plánování, organizování  Kontrola a hodnocení 4

5 Strategický rozhodovací proces (Zdroj: http://ihned.cz/c4- 10115810-19291020-000000_d-10115810-19291020-000000_d-10115810-19291020-T00000_d-riziko-a- nejistota-ve-strategicke-rozhodovani) 5

6  Poznat strukturu daného trhu  Homogenita, heterogenita segmentu  Marketingové přístupy k trhu  tržně nediferencovaný marketing masový marketing výrobkový diferencovaný marketing  cílený marketing koncentrovaný marketing diferencovaný marketing 6

7  Průzkum  dotazování, hodnocení potenciálních zákazníků  Analýza  faktorová analýza  shluková analýza  Profilování  profil shluku proměnných 7

8  Intuitivní  Systematický  deduktivní  induktivní a priori post hoc 8

9  Při sběru dat  obsahová analýza  dotazování  Při analýze dat  křížové analýzy a kontingenční míry  faktorová analýza  Při odkrývání segmentu  shlukové analýzy  stromové strukturní metody  křížové analýzy 9

10  geografické hledisko – podle umístění zákazníků, kontinent, země, region, lokalita  psychologické hledisko – psychologický profil, zájmy, postoje, životní hodnoty  socioekonomické hledisko – vzdělání, povolání, výše příjmů, společenské postavení  demografické hledisko – pohlaví, počet narozených dětí, počet dětí v rodině, věk, etnika, náboženství, rodinný stav 10

11  U trhu B2C  charakter organizace (sektor, obor, odvětví působení, velikost organizace, kultura organizace)  provozní charakteristiky (typ výroby, organizace nákupu, naléhavost dodávek, kvalitativní požadavky)  nákupní chování (nákupní politika organizace, nákupní strategie, kritéria nákupu) 11

12  Přehled o aktuálních demografických veličinách, které je možné využít pro strategické rozhodování při segmentaci trhu  Metoda kvalifikovaného odhadu  ČR, hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj a Karlovarský kraj 12

13 Obyvatelstvo10 541 466 Průměrná hrubá mzda26 287 Kč Míra inflace0,4 % Hrubý domácí produkt4,3 % Průmyslová výroba0,6 % Stavební výroba2,4 % 13

14  Podle údajů ČSÚ měla Česká republika 10 541 466 obyvatel k 30. červnu 2015.  Průměrná hrubá mzda za 2. čtvrtletí 2015 činila 26 287 Kč, meziroční růst nominální mzdy činil 3,4 % a meziroční růst reálné mzdy 2,7 % ve 2. čtvrtletí 2015.  Míra inflace činila v říjnu 2015 0,4 %. 14

15  Hrubý domácí produkt měl meziroční růst 4,3 % za 3. čtvrtletí 2015  Průmyslová výroba měla meziroční růst 0,6 % v září 2015  Stavební výroba měla meziroční růst 2,4 % v září 2015 15

16  Charakteristiky současného managementu:  rychlost rozhodování  komunikace  práce v týmu  I správně provedená segmentace trhu může eliminovat rizikové faktory při strategickém rozhodování.  Příspěvek dává podněty, jak provádět segmentaci trhu s využitím demografických kritérií. Relevantní informace z této oblasti může podat ČSÚ. 16

17  Nejnovější údaje [online]. Praha, 2015, 10.11.2015 [cit. 2015-11-22]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/domov  RAITER, T. Segmentace trhů, targeting, positioning a benchmarking. Segmentace trhů, targeting, positioning a benchmarking [cit. 2015-03-09]. Dostupné z: http://honors.vse.cz/data/Semin%C3%A1%C5%99-2- Segmentace2.pdf  Riziko a nejistota ve strategickém rozhodování. Hospodářské noviny [online]. Praha, 2006, 14. 9. 2006 [cit. 2015-11-22]. Dostupné z: http://ihned.cz/c4-10115810- 19291020-000000_d-10115810-19291020-000000_d- 10115810-19291020-T00000_d-riziko-a-nejistota-ve- strategicke-rozhodovani  Segmentace trhu. Segmentace trhu [online]. 2013 [cit. 2015-05-07]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/segmentace-trhu?al=cs 17

18 DĚKUJI ZA POZORNOST 18


Stáhnout ppt "Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D. SVŠES, s.r.o. Praha 26. 11. 2015 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google