Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 34Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 34Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 34Číslo DUM 06 Předmět Ekonomika Tematický okruh Marketing Název materiálu Segmentace trhu Autor Ing. Charlotta Kissová Datum tvorby 23. 4. 2013Ročník 2. ročník Anotace Kombinovaný materiál zaměřený na téma segmentace trhu. Obsahuje charakteristiku segmentace a její druhy. Součástí je i samostatná aktivita žáků. Metodický pokyn Žáci se prostřednictvím prezentace seznámí se základními pojmy z oblasti segmentace trhu a formou úkolů si v závěru danou problematiku procvičí. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Charlotta Kissová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 SEGMENTACE TRHU

3 CHARAKTERISTIKA metoda marketingového řízení (analýzy trhu) cíl: poznat strukturu (tj. složení) trhu, na který chce organizace svůj produkt umístit podstata: organizace se zaměřuje na určitou část trhu (určitou skupinu zákazníků s podobnými potřebami), tzv. SEGMENT → jejich požadavkům přizpůsobuje svou nabídku

4 CHARAKTERISTIKA fáze: průzkum trhu (tvorba kriterií pro segmentaci) členění segmentů (rozdělení zákazníků do skupin) výběr cílového segmentu (volba vhodného zákaznické skupiny) rozhodující je, zda se jedná o trh: a) spotřební - organizace prodává obyvatelstvu b) organizací - organizace prodává jiným organizací

5 CHARAKTERISTIKA výhody: uspokojení potřeb zákazníka efektivnější distribuce produktu přizpůsobení produktu zákazníkovi získání konkurenční výhody druhy: 1. demografická 2. geografická 3. psychologická 4. dle chování

6 SEGMENTACE DEMOGRAFICKÁ rozděluje zákazníky podle demografických veličin faktory: věk, pohlaví, povolání, příjem, náboženství, rodinný stav příklad: starší občané - léky děti - hračky ženy - dekorativní kosmetika

7 SEGMENTACE GEOGRAFICKÁ rozděluje zákazníky podle prostorového rozmístění faktory: regiony, státy, světové oblasti, typy osídlení, podnebí příklad: hory - pevná obuv vesnice - doprava do zaměstnání

8 SEGMENTACE PSYCHOLOGICKÁ rozděluje zákazníky podle psychologického profilu, tj. psychologických vlastností, rysů a životního stylu faktory: postoje, hodnoty, životní styl, osobnost, sociální třída příklad: vyšší vrstva - luxusní hotel vegetarián - bezmasá strava

9 SEGMENTACE DLE CHOVÁNÍ rozděluje zákazníky podle nákupního chování faktory: frekvence nákupu, věrnost značce, postoj k výrobku, loajalita k dodavateli, postoj k riziku příklad: vyšší příjmová skupina - nákup v butiku zdravý životní styl - biopotraviny

10 ÚKOLY - zadání 1.Určete u následujících příkladů, zda bude podnik dodávat zboží na trh spotřební nebo trh organizací: a) pec na výrobu pečiva b) dětská výživa c) ropa d) palivové dřevo pro domácnost 2.Uveďte, kdo bude potenciálním zákazníkem v případě prodeje luxusních automobilů.

11 ÚKOLY - řešení 1.Určete u následujících příkladů, zda bude podnik dodávat zboží na trh spotřební nebo trh organizací: a) pec na výrobu pečiva (trh organizací) b) dětská výživa (trh spotřební) c) ropa (trh organizací) d) palivové dřevo pro domácnost (trh spotřební) 2.Uveďte, kdo bude potenciálním zákazníkem v případě prodeje luxusních automobilů. (zákazník s vysokým příjmem, preferující vysokou jakost produktu a prestiž)

12 ZDROJE SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing - cesta k trhu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, 340 s. ISBN 80-868-9848-2. KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 34Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google