Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastní hodnocení školy KA 03/5 Metodická setkávání „Vzdělávací tržiště“ 18.11 2010 Mgr. Pavlína Karlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastní hodnocení školy KA 03/5 Metodická setkávání „Vzdělávací tržiště“ 18.11 2010 Mgr. Pavlína Karlová."— Transkript prezentace:

1 Vlastní hodnocení školy KA 03/5 Metodická setkávání „Vzdělávací tržiště“ 18.11 2010 Mgr. Pavlína Karlová

2 Hodnocení školy x autoevaluace školy Zákony a vyhlášky. Termíny vydávání vlastního hodnocení školy. Základní údaje. Vyhláška 15/2005 Sb., v platném znění. Příklady dobré praxe. Postup zpracování a využití vlastního hodnocení školy. Znaky určující efektivitu školy (Scheerens, 2003) Hlavní oblasti hodnocení Plánování autoevaluace Evaluační nástroje Oblasti autoevaluace – příklad z praxe Zřizovatel a vlastní hodnocení školy Příklady dobré praxe Zdroje

3 Zákony a vyhlášky Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy novela vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., v platném znění

4 Termíny vydávání vlastního hodnocení školy VH školy se zpracovává průběžně za období 3 školních roků. Návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději do konce září školního roku, v němž se má VH školy uskutečnit. VH školy se projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího školního roku.

5 Pokud poslední hodnotící období mělo končit se školním rokem 2008/2009, prodlužuje se o jeden školí rok (2009/2010) a hodnocení bude projednáno v pedagogické radě do 31. října 2010. Pokud bylo hodnocení vydáno v závěru školního roku 2007/2008, bude hodnocení za uplynulé tři školní roky projednáno v pedagogické radě do 31. října 2011.

6 Základní údaje: zpráva o vlastním hodnocení školy je východiskem pro hodnocení školy ČŠI zpráva o vlastním hodnocení školy je povinnou dokumentací školy (zákon) zpráva o vlastním hodnocení školy se zpracovává jednou za 3 roky (vyhláška) rámcový obsah vlastního hodnocení školy je předepsán (vyhláška)

7 2005/15 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Včetně novely č. 225/2009 Sb. s účinností k 1.8.2009 (změny jsou podtržením) (příloha – část 4.)

8 Postup zpracování a využití vlastního hodnocení školy 1. Motivace. 2. Návrh struktury VHŠ – metodiku 3. Propojení struktury VHŠ s pedagogickou radou 4. Ustanovení skupin hodnotitelů. 5. Rozdání pracovních listů a jiných pracovních materiálů hodnotitelům. 6. Vlastní průběh VHŠ. 7. Předání a zpracování výsledků. 8. Vypracování zprávy. 9. Projednání výsledků v pedagogické radě. 10. Využití zprávy VHŠ (publikování, vyhodnocení, přijetí opatření). 11. Zpětná vazba, využití (úprava koncepce školy, rozpočtu, úprava ŠVP, aktualizace, zlepšování slabých stránek školy, upevňování a rozvíjení silných stránek školy, ČŠI, jednání se zřizovatelem…).

9 Znaky určující efektivitu školy (Scheerens, 2003) 1.Důraz na výkony žáků, vysoká očekávání 2.Důraz vedení školy na pedagogický proces 3.Soudržnost pedagogického sboru 4.Kvalita kurikula, příležitost se učit 5.Klima školy 6.Důraz na hodnocení výsledků žáků i práce školy 7.Zapojení rodičů 8.Klima třídy 9.Efektivita využití času 10.Strukturovanost výuky 11.Míra samostatné práce žáků 12.Diferenciace/individualizace výuky 13.Kvalita záznamů o pokroku žáků 14.Kvalita a četnost zpětné vazby; RNDr. Irena Přádná (prezentace)

10 Hlavní oblasti hodnocení: vyhláška č. 15/2005 A) podmínky ke vzdělávání B) průběh vzdělávání C) podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů apod. D) výsledky vzdělávání žáků E) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP F) úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

11 Plánování autoevaluace stanovení cílů (aby se o nich dalo pak žíci, zda byly dosaženy či nikoliv) kritéria – specifikace kvality školy časové plán autoevaluace vhodné zdroje informací autoevaluační činnosti naplánovat jako průběžný proces týká se všech důležitých aktérů školního života

12 Evaluační nástroje Analýza dokumentace školy Analýza ŠVP Analýza úrovně výsledků práce školy Analýza webových stránek školy Ankety pro rodiče Ankety pro učitele Ankety pro žáky Bilance absolventů (rozhovor s absolventy školy) Dobrá škola – nástroj pro stanovení priorit školy Dotazník interakce učitele a žáků Dotazník klimatu učitelského sboru Dotazník postojů žáků Dotazník strategií učení cizímu jazyku Dotazník školní výkonové motivace Hodnocení založené na Standardu učitele

13 Hospitační formulář „Výuka podporující rozvoj kompetence k učení“ Dotazník klimatu tříd Podpora profesního rozvoje učitele Předvídání a analýza očekávaných reakcí lidí na změnu Pedagogické rady Diskusní kroužky s žáky Srovnávací testy Soutěže Schránka důvěry Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Pozorování Třídní schůzky Spolupráce se školskou radou Účast na jednání zastupitelstva Záznamy o akci, projektu

14 Oblasti autoevaluace – příklad z praxe příklad praxe ZŠ a MŠ Sázavka (příloha)

15 Zřizovatel a vlastní hodnocení školy Zákon neukládá povinnost předkládat ho i zřizovateli. Pokud zřizovatel požaduje hodnocení školy, pak by měl vypracovat osnovu, podle které školy hodnocení zpracují.

16 Příklady dobré praxe http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/1957/HODN OCENI-ZAKU-V-MALOTRIDNICH- SKOLACH.html/, Málotřídní školyhttp://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/1957/HODN OCENI-ZAKU-V-MALOTRIDNICH- SKOLACH.html/ Sdělení MŠMT k provádění vlastního hodnocení školy přílohy

17 Zdroje Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Novela vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., v platném znění Karlová, Pavlína: ŠVP ZŠ a MŠ Sázavka RNDr. Irena Přádná, Liberec 2007, Autoevaluace školy CHVÁL, Martin. Plánování autoevaluace. Cesta ke kvalitě : Na cestě ke kvalitě. 2010, 2010/6, s. 2-3. Dostupný také z WWW:. ISSN 1804-1159. MICHEK, Stanislav. Evaluační nástroje projektu. Na cestě ke kvalitě. 2010, 2010/6, s. 4-5. Dostupný také z WWW:. ISSN 1804-1159.


Stáhnout ppt "Vlastní hodnocení školy KA 03/5 Metodická setkávání „Vzdělávací tržiště“ 18.11 2010 Mgr. Pavlína Karlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google