Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Phare 2003 RLZ Financování květen 2005 regionální informativní semináře.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Phare 2003 RLZ Financování květen 2005 regionální informativní semináře."— Transkript prezentace:

1 Phare 2003 RLZ Financování květen 2005 regionální informativní semináře

2 Obsah 1. Rozpočet 2. Předpokládané zdroje financování 3. Platební podmínky

3 Rozpočet Všeobecně: - reálný rozpočet - náklady vzniklé po podpisu smlouvy - všechny náklady uvedeny v EUR a bez DPH - všechny náklady souvisí s aktivitami projektu - výdaje průkazné a dokladovatelné

4 Rozpočet Popis rozpočtu: - náklady na celý projekt -druh výdajů (kapitola 1- 9) - jednotka - počet jednotek - jednotková cena - žádáno z Phare 2003 - celkové náklady projektu

5 Rozpočet Struktura rozpočtu: - přímé náklady (kapitola 1 - 7) (dokladovány daňovými doklady) - administrativní (nepřímé) náklady (kapitola 9) (pevné procento z oprávněných přímých nákladů až do výše 7%, pro potřeby NVF není nutno dokládat, ale pro případný následný audit musí být dokladovatelné a musí souviset s realizací projektu)

6 Rozpočet Uznatelné náklady: - nezbytné pro realizaci projektu - zahrnuté v rozpočtu projektu - vzniklé v době platnosti kontraktu - evidované, identifikovatelné, ověřitelné

7 Rozpočet Druhy výdajů: 1. Lidské zdroje 2. Cestovné 3. Vybavení, dodávky zboží a drobné stavební úpravy 4. Místní kancelář/náklady projektu 5. Ostatní náklady, služby 6. Přímá podpora účastníků 7. Ostatní 8. Přímé náklady projektu (1 -7 mezisoučet) 9. Administrativní (nepřímé) náklady 10. Celkové oprávněné náklady (8+9) 11. Vklad v naturáliích (neuznatelné)

8 Rozpočet 1. Lidské zdroje - mzdové náklady - místní personál - mzdové náklady - zahraniční personál - diety pro zahraniční personál v ČR 227 EUR/den (ubytování, stravné, městská doprava, kapesné) - diety pro místní personál (zákon 119/1992 Sb.) 2. Cestovné - mezinárodní cestovné - místní jízdné (zákon 119/1992 Sb.)

9 Rozpočet 3. Vybavení, dodávky zboží a drobné stavební úpravy - školící materiály - nábytek, počítačové vybavení - náhradní díly/příslušenství strojů, nástroje - drobné stavební úpravy (max 1 200 EUR) - ostatní vybavení 4. Místní kancelář/náklady projektu - náklady na provoz vozidla - pronájem kanceláře - drobný materiál - kancelářské potřeby - ostatní služby (telefon/fax, elektřina/topení, drobné opravy)

10 Rozpočet 5. Ostatní náklady, služby - publikace - studie, výzkum - náklady na audit - náklady na hodnocení - překlady, tlumočníci - finanční služby (bankovní poplatky, apod.) - náklady na konference/semináře, kurzy - publicita 6. Přímá podpora účastníkům - stravné, cestovné - péče o dítě nebo jinou závislou osobu - příspěvek na mzdu (max 300 EUR) - ostatní

11 Rozpočet Výběrová řízení - nutnost realizovat VŘ u dodávek nad 5 000 EUR (dle rozpočtu) - VŘ dle logických celků - zákaz umělého rozdělení VŘ - týká se kapitol 3,4,5,7

12 Rozpočet DPH 1. Příjemce či partner je plátce (řídí se standardními postupy dle zákona č. 235/2004 Sb § 72) 2. Příjemce či partner není plátce nebo není založen za účelem podnikání EU - DPH se vyžádá na příslušném finančním úřadě ( dle zákona 235/2004 Sb. § 111 odst.22) na základě potvrzení o původu finančních prostředků ( bude vydáno příjemci) SR - DPH bude vrácena poskytovatelem grantu

13 Očekávané zdroje financování - finanční příspěvek žadatele - předpokládaný příspěvek z Phare 2003 - další příspěvky EU institucí nebo členských zemí EU -příspěvky dalších organizací a konečných příjemců -výnosy projektu

14 Rozpočet Neuznatelné náklady: - náklady vzniklé před podpisem Smlouvy o poskytnutí grantu nebo po ukončení projektu - náklady na případné budoucí ztráty nebo dluhy - úroky z půjček - daně, včetně DPH, které si příjemce (nebo jeho partneři) může vyžádat zpět - nákup půdy, nemovitostí, vozidel - kurzové ztráty, pokuty - hrazení položek, které již byly financovány z veřejných zdrojů - náklady přípravných aktivit projektu - vstupy v naturáliích (půda, nemovitosti celé nebo jejich části, hmotný majetek, přírodní materiály, dobrovolnická charitativní práce odvedená soukromou osobou nebo společností) - náklady neoprávněných aktivit

15 Platební podmínky Záloha max. 80 % z celkově přiznaného grantu -Závěrečná platba ( na základě závěrečné a auditorské zprávy po skončení projektu, ve výši skutečně vynaložených nákladů) - Samostatný bankovní účet - Podvojné účetnictví - Vratky – v případě nevyčerpání přiznaného grantu se finanční prostředky vrací - Úroky z bankovního účtu - součást příjmu


Stáhnout ppt "Phare 2003 RLZ Financování květen 2005 regionální informativní semináře."

Podobné prezentace


Reklamy Google