Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení příjemců Phare 2003 RLZ Téma: Výběrové řízení projektů Phare 2003 Marcel Dittrich Ing.Petra Lišková NVF Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení příjemců Phare 2003 RLZ Téma: Výběrové řízení projektů Phare 2003 Marcel Dittrich Ing.Petra Lišková NVF Praha."— Transkript prezentace:

1 Školení příjemců Phare 2003 RLZ Téma: Výběrové řízení projektů Phare 2003 Marcel Dittrich Ing.Petra Lišková NVF Praha

2 Obsah prezentace: 1. Výběrové řízení (VŘ) 2. Pravidla pro VŘ, logické celky 3. Zadávací dokumentace k VŘ 4. Vyhlášení a proces VŘ 5. Hodnotící komise a hodnotící proces 6. Schválení VŘ

3 1.Výběrové řízení Účel výběrového řízení Základním principem výběrového řízení je zadávací řízení založené na volné soutěži. Toto řízení má dvojí účel: - transparentnost operací - získat požadovanou kvalitu služeb, zboží za nejpříznivější cenu Předmět výběrového řízení - v rámci programu Phare se výběrové řízení provádí na dodávky zboží a služeb Limit pro výběrové řízení - dodávky zboží a služeb nad 5000 EUR - dodávky zboží a služeb se tendrují po tzv. logických celcích Typ výběrového řízení - zjednodušené zadávací řízení bez uveřejnění - příjemce grantu má povinnost předem NVF informovat o záměru realizovat VŘ

4 2. Pravidla pro VŘ Výběrové řízení se řídí těmito dokumenty: - dokument „ Zadávání zakázek příjemcem grantu ES v rámci pomoci nečlenským zemím “ - tvoří přílohu IV Smlouvy o poskytnutí grantu - PRAG (Manuál postupů při zadávání veřejných zakázek financovaných ze společného rozpočtu ES v rámci aktivit vně Evropských společenství) - http://phare.mfcr.cz/pdf/ManualPostupu.pdf - příručka pro příjemce grantu ( přílohy 11,12 ) - www.nvf.cz/phare2003 Na výběrová řízení programu Phare se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách 40/2004 Sb.!

5 L ogické celky 1 = zboží a služby, které spolu souvisí a které je firma schopna nabídnout dohromady, tyto celky nelze uměle dělit Příklady logických celků (v Příručce pro příjemce grantu jsou uvedeny na str.14, kap. 7 a na internetových stránkách www.nvf.cz) kapitola 3 1) PC, monitor, notebook, tiskárna, skener, software, modem, server, síťové propojení, příslušenství, komponenty 2) kopírka 3) televize, video, videokamera, dataprojektor, digitální fotoaparát, radio, radiomagnetofon 4) nábytek ( kancelářský, vybavení internet. kavárny apod., koberec) 5) nástroje, nářadí 6) vybavení dílen ( regály,truhlářské stoly, ponky apod.) 7) školící materiály - nákup 8) další vybavení - např. vybavení prádelny ( pračka, mandl, sušička) kapitola 4 1) pronájem auta 2) pronájmy kanceláří

6 Logické celky 2 kapitola 5 1) vypracování analýz 2) hodnocení 3) studie, výzkum 4) publikace ( tisk letáků, brožur, pracovních listů apod.) 5) publikace - (návrh, grafická úprava apod.) 5) publicita - inzerce 6) náklady na konference, semináře kurzy 7) účetní služby 8) služby psychologa (zpracování posudků apod.) 9) další služby kapitola 6 1) ubytování 2) ochranné pomůcky 3) školící materiály 4) další kapitola 7 1) pronájmy školících prostor včetně pronájmu technik 2) pronájmy jiných prostor 2) pronájem PC techniky

7 3. Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro dodávky zboží - výzva pro uchazeče, pokyny pro uchazeče, smlouva o dodávce zboží a všeobecné podmínky, technická specifikace, rozpočet, tabulka administrativního plnění, vyhodnocovací tabulka, formulář pro podání nabídky na dodávku zboží Zadávací dokumentace pro dodávky služeb - výzva, pokyny pro uchazeče, smlouva o dodávce služeb a všeobecné podmínky, zadávací podmínky, organizace a metodika, klíčoví experti a životopis, tabulka administrativního plnění, vyhodnocovací tabulka, formulář pro podání nabídky na dodávku služeb, prohlášení o výlučnosti a dosažitelnosti - vyplňování dokumentace - schválení dokumentace NVF

8 4. Vyhlášení a proces výběrového řízení Způsoby vyhlášení - e-mail, pošta, osobní předání uchazeči - oslovení minimálně 3 potencionálních dodavatelů Lhůta pro podání nabídek - minimálně 15 kalendářních dní od data vyhlášení Příjímání došlých nabídek - počet nabídek nutných k realizaci výběrového řízení - minimálně 3 došlé nabídky - pokud toto nebude splněno, výběrové řízení musí být zrušeno

9 5. Hodnotící komise a hodnotící proces Členové hodnotící komise - minimálně 5 osob - předseda, tajemník, lichý počet hodnotitelů (minimálně 3), případně pozorovatelé (reg. pracovníci MPSV, pracovníci NVF) Hodnotící proces Otevírání obálek Formální hodnocení -jeho cílem je určit, zda došlé nabídky splňují požadavky uvedené v zadávací dokumentaci (kontrola, zda jsou nabídky zaslané v předepsané obálce, technická a finanční nabídka zalepeny v samostatných obálkách, dokumentace kompletní, jazyk apod.) -vyplňována tabulka administrativního hodnocení -u zboží i u služeb musí formálním hodnocením projít alespoň 3 nabídky

10 5. Hodnotící proces a hodnotící komise 2 Technické hodnocení - jeho cílem je určit, zda nabídky splňují minimální technické požadavky a kritéria výběru - vyplňována vyhodnocovací tabulka - nabídky označeny jako technicky vyhovující či nevyhovující Hodnotí se: - zboží - technická specifikace, formulář pro podání nabídky, prohlášení uchazeče, prohlášení o původu zboží - služby - organizace a metodika, formulář pro podání nabídky, prohlášení uchazeče, klíčoví experti a životopisy, prohlášení o výlučnosti a dosažitelnosti

11 5. Hodnotící proces a hodnotící komise 3 Finanční hodnocení Hodnotí se: - zboží - rozpočet - služby - finanční nabídka Výherce výběrového řízení - zboží - nabídka s nejnižší cenou - služby - ekonomicky nejvýhodnější nabídka - cena dodávky nesmí překročit cenu dodávky danou rozpočtem projektu Hodnotící zprávy - zpráva o otevírání obálek a soupis doručených nabídek, zpráva o vyhodnocení nabídek, prohlášení o nestrannosti a důvěrnosti - hodnotící zpráva se vypracovává i v případě zrušení výběrového řízení

12 6. Schválení výběrového řízení Nutné dodat ke kontrole NVF - zadávací dokumentace, doklady o vyhlášení výběrového řízení, kopie nabídek od uchazečů, hodnotící zprávy ´ - pokud je vše v pořádku, NVF výběrové řízení schválí Oznámení výsledku výběrového řízení uchazečům - oznámení o přidělení, zamítnutí zakázky - také nutné zaslat NVF - stručné zdůvodnění Návrh a podpis smlouvy - smlouvu podepisuje nejprve MPSV, poté příjemce grantu a dodavatel - veškeré dokumenty výběrového řízení je třeba archivovat po dobu 7 let


Stáhnout ppt "Školení příjemců Phare 2003 RLZ Téma: Výběrové řízení projektů Phare 2003 Marcel Dittrich Ing.Petra Lišková NVF Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google