Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uznatelné výdaje v projektech podpořených ze strukturálních fondů EU v administraci NROS Vyúčtování globálních grantů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uznatelné výdaje v projektech podpořených ze strukturálních fondů EU v administraci NROS Vyúčtování globálních grantů."— Transkript prezentace:

1 Uznatelné výdaje v projektech podpořených ze strukturálních fondů EU v administraci NROS Vyúčtování globálních grantů

2 3 základní zásady pro uznání způsobilosti výdajů soulad cíle projektu a cíle opatření výdaje musí být zaúčtované zaplacené

3 Projekty konečných uživatelů (KU) financované z GG Z prostředků GG možno financovat až 100% způsobilých výdajů projektu/grantu KU Předfinancování projektů ze SR Zálohové platby do výše 80 resp. 90% grantu

4 Platby pro projekty v délce trvání do 12 měsíců včetně 80% záloha z celkového grantu Po doložení čerpání 70% zálohy (tj. 56% celku) možno žádat o doplatek 20% doplatek po ověření závěrečné zprávy (potřeba přechodně financovat z vlastních prostředků příjemce)

5 Platby pro projekty > 12 měsíců záloha 80% z části rozpočtu na 12 měsíců Po doložení čerpání 70% zálohy (tj. 56% z celkového rozpočtu) možno žádat o průběžnou platbu, výše dle smlouvy 10% doplatek po ověření závěrečné zprávy (potřeba přechodně financovat z vlastních prostředků příjemce)

6 Charakteristiky vyúčtování grantů SF I. Granty od 150.000 do 650.000 Kč Smlouvy s KU v Kč Jednodušší rozpočet Osobní výdaje - výkazy práce Kopie účetních dokladů Oddělený bankovní účet Střediskové účetnictví

7 Audit – není povinný DPH a ostatní daně – uznatelné pro neplátce Nelze hradit investice –Hmotný majetek do 40.000 Kč –Nehmotný majetek do 60.000 Kč Pořízení použitého zařízení (do 40.000 Kč) Odpisy – lze hradit Původ zboží – není vyžadován Archivace 10 let - povinná Charakteristiky vyúčtování grantů SF II.

8 Kontrolní pravidla Kdo jedná za organizaci Kdo je odpovědný za řízení projektu Kdo je odpovědný za vyúčtování projektu Jaké je nastavení kontrolního mechanismu v organizaci – kdo a jak kontroluje Jak je zajištěno oddělení kontroly od realizace projektu Přesné, včasné a spolehlivé vedení účetnictví v souladu s platnou legislativou (oddělené účtování projektu, frekvence zálohování účetní agendy, pravidla vedení pokladny, hmotná odpovědnost) Oddělení schvalovací, platební a účetní funkce Samostatný bankovní účet pro projekt Stanovení podpisových vzorů Důsledné dodržování systému dvojího podpisu u všech finančních operací Způsob vedení dokumentace (bezpečnost, zápisy z jednání orgánů a ze schůzí projektového týmu) Bezpečné využívání informačních systémů (pravidla pro zálohování dat, antivirová ochrana) Předcházení možnému konfliktu zájmů Zastupitelnost zaměstnanců u klíčových funkcí nebo pozic

9 Děkuji za pozornost Nadace rozvoje občanské společnosti www.nros.cz, global@nros.cz


Stáhnout ppt "Uznatelné výdaje v projektech podpořených ze strukturálních fondů EU v administraci NROS Vyúčtování globálních grantů."

Podobné prezentace


Reklamy Google