Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Veřejné výběrové řízení 15. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Veřejné výběrové řízení 15. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Veřejné výběrové řízení 15. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem

2 Program semináře 1.Jak žádat o příspěvek 2.Formulář projektové žádosti – obsahová část – přestávka – 3.Podmínky a pravidla financování projektu 4.Formulář projektové žádosti – finanční část

3 Pomozte dětem Je celonárodní veřejná sbírka zaměřená na: -přímou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem -do osmnácti let věku -žijícím v České republice Cíle sbírky: -zvyšování kvality života dětí -vytváření rovných příležitostí pro všechny děti -podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí

4 Obecné podmínky Kdo může žádat: - občanské sdružení - obecně prospěšná společnost - účelové zařízení církví a náboženských společností

5 Individuální projekty - široké zacílení projektů - max. příspěvek 35 000 Kč na projekt - doba trvání 6 – 12 měsíců - 3 uzávěrky: 14. června 2013, 15. října 2013, 14. února 2014 do 16h - začátek realizace: 1. července 2013, 1. listopadu 2013, 1. března 2014 Hodnocení projektů: - celonárodní výběr - hodnotí jedna tříčlenná komise

6 Roční projekty - široké zacílení projektů - max. příspěvek 350 000 Kč - doba trvání 12 - 14 měsíců - uzávěrka 1. července 2013 do 16 hod - začátek realizace: 1. listopadu 2013, 1. prosince 2013, 1. ledna 2014 Konec všech projektů: 31.12.2014 Hodnocení projektů:  regionální rozdělení dle NUTSII  8 hodnotících komisí o min. 5ti členech

7 Harmonogram VVŘ – 15. ročník Vyhlášení výběrového řízení – 20. května 2013 Uzávěrka příjmu podání individuálních projektů • 14. června 2013 do 16h • 15. října 2013 do 16h • 14. února 2014 do 16h Uzávěrka příjmu podání ročních projektů • 1.července 2013 do 16h

8 Podání projektové žádosti Počet podaných žádostí (dle IČO) - jeden roční projekt - jeden individuální projekt v každé ze tří uzávěrek Do data uzávěrky je nutné doručit žádost písemně i elektronicky : Adresa: NROS – Pomozte dětem Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5 E-mail: hodnoceniPD@nros.czhodnoceniPD@nros.cz Formální kontrola - 48 hodin pro přípustnou opravu

9 Jak vyplnit formulář žádosti

10 přestávka

11 Alokace výzvy pro 15.ročník je ze sbírky PD k dispozici: 11 584 020 Kč • Individuální projekty: 579 201 Kč (3 kola) • Roční projekty: 11 004 819 Kč

12 Jak je vnímán PROJEKT? Projekt musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle - tedy určitý pozitivní posun v dane oblasti, ve prospěch definovaných cílových skupin.

13 Finanční rámec projektů PROJEKT = NP + SPOLUFINANCOVÁNÍ Výše nadačního příspěvku: Individuální projekty:do 35.000 Kč Roční projekty:do 350.000 Kč spolufinancování není povinné

14 Finanční rámec projektů Výše spolufinancování: Minimální - 0% Maximální - horní hranice není striktně stanovena

15 Platby nadačního příspěvku INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY: zálohová platba - po podpisu smlouvy ve výši 100% nadačního příspěvku

16 Platby nadačního příspěvku ROČNÍ PROJEKTY: zálohová platba - po podpisu smlouvy ve výši 85% nadačního příspěvku závěrečná platba - po schválení závěrečné zprávy ve výši max. zbylých 15% nadačního příspěvku

17 Oprávněnost nákladů Oprávněnost projektových nákladů je definována na 2 úrovních: 1.Pro všechny náklady projektu – financované z nadačního příspěvku i ze zdrojů spolufinancování 2.Pro náklady projektu financované z NP

18 Oprávněnost nákladů - úroveň 1 VŠECHNY projektové náklady, bez ohledu na zdroj jejich financování, musí být: • nezbytné pro realizaci projektu • hospodárné a efektivní • doložitelné účetními/prvotními doklady • zaevidované v účetnictví dle stanovených pravidel • musí vzniknout v období realizace projektu

19 Oprávněnost nákladů - úroveň 1 • v případě investičních nákladů – oprávněnými „náklady“ jsou výdaje na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého majetku • mezi oprávněné náklady nepatří DPH, u které vzniká organizaci nárok na její vrácení

20 Oprávněnost nákladů – úroveň 2 Z nadačního příspěvku nelze financovat následující skupiny nákladů: • náklady, které nejsou uhrazeny • náklady na aktivity mimo ČR (včetně ZPC) • cestovní náhrady nad minimální limity a kapesné • náklady na výzkum • náklady na zvyšování kvalifikace pracovníků a na propagaci – pokud nesouvisí s přímou prací s dětmi

21 Oprávněnost nákladů – úroveň 2 • investiční náklady, pokud předmětný DM nebude zařazen do používání do uplynutí poloviny období realizace projektu • dary, poskytnuté příspěvky • finanční leasing / odpisy DM • pořízení zásob • daně, u kterých je organizace poplatníkem • …

22 Formulář rozpočtu Obecné zásady: • držet se pokynů • neupravovat formuláře (struktura, formátování) • vyplňovat světle modrá pole • rozpočet se sestavuje za projekt jako celek - tedy nikoli pouze za část, která bude financována z NP • rozpočet může obsahovat pouze oprávněné náklady projektu

23 Smluvní podmínky • účetnictví, archivace, platnost smlouvy • příjemce – hlavní nositel / realizátor projektu (subdodávky, bez partnerství) • zakázky - nejsou definována striktní pravidla, pouze hospodárnost • změny projektu / rozpočtu • informování, zprávy, monitoring • publicita

24 Děkujeme za pozornost! Přejeme Vám příjemné sepisování projektových žádostí a úspěch ve VVŘ.


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Veřejné výběrové řízení 15. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem."

Podobné prezentace


Reklamy Google