Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Struktura dotačních titulů Středočeského kraje pro rok 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Struktura dotačních titulů Středočeského kraje pro rok 2014."— Transkript prezentace:

1 1 Struktura dotačních titulů Středočeského kraje pro rok 2014

2 2 Zastupitelstvo kraje č. 74-8/2013/ZK ze dne 23. 9. 2013 Devět fondů Středočeského kraje Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, Středočeský Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence, Středočeský Fond kultury a obnovy památek, Středočeský Humanitární fond, Středočeský Fond cestovního ruchu, Středočeský Fond podpory malého a středního podnikání, Středočeský Fond rozvoje obcí a měst, Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství.

3 3

4 PRAVIDLA 1 fond = 1 žádost/1 rok (maximálně 9 žádostí) 1 projekt = 1 zdroj financování (nelze dále financovat ze SR, EU) 1 TZ = 1 OP Žádost o dotaci je nutné podat zároveň: v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace, v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací. INV akce na 3 mil. Kč  žádost o posudek ÚRR  Pokyn ÚRR  při nadhodnocení projektu se o danou částku snižuje poskytnutá dotace. 4

5 PRAVIDLA Dotace do výše 95 % celkových uznatelných nákladů  snížení dotace / vlastní zdroje. Úspora – nelze žádat o rozšíření účelu!!! Projekty byly nadhodnocovány. VÍCEPRÁCE – nesmí překročit 20 % původních celkových nákladů vzešlých z výběrového řízení. Ukončení projektu do 12 měsíců od podpisu smlouvy / do 31.12.2014 5

6 UDRŽITELNOST 5 let Majetek nesmí být převeden na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, prodán ani komerčně pronajat Nesmí být narušen jinou stavební činností (výstavba a přeložky inženýrských sítí, přestavba objektu apod.) s výjimkou havarijního stavu nebo mimořádnou událostí Musí sloužit k účelu, na který byla dotace poskytnuta. 6

7 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace •Kritérium ceny s váhou minimálně 75 % •VZMR - prokázat oslovení alespoň tří dodavatelů včetně nabídek od těchto dodavatelů nebo se řídit vlastní interní směrnicí pro zadávání veřejných zakázek, a to podle toho, který z uvedených postupů obsahuje přísnější kritéria pro výběr dodavatele. •VZ v režimu zákona – povinnost řídit se Pokynem ÚRR + námitkami ÚRR. 7

8 KONTROLA A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ ODBOR  formální kontrola žádostí Předání podkladů Hodnotící komisi (HK) HK rozhodne o vyřazení žádostí, které nesplňují formální náležitosti Hodnocení HK prostřednictvím aplikace Schválení návrhu HK Schválení v RK Schválení v ZK 8

9 9 Podávání žádostí pro rok 2014 od 4. 11. 2013 do 20. 12. 2013 do 14:00 hod. (Fond hejtmana průběžně po celý rok) Kompletní administrace prostřednictvím centrální internetové aplikace (vstup pro žadatele: http://dotace.kr-stredocesky.cz)http://dotace.kr-stredocesky.cz Usnadnění pro žadatele – 1 registrace JAK PODAT ŽÁDOST?

10 PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ - APLIKACE 10

11 11 JAK PODAT ŽÁDOST? Žádosti je možné zakládat a podávat po registraci žadatele (1 registrace pro všechny Fondy) Při registraci si žadatel zvolí uživatelské jméno a heslo, které používá i v následujících ročnících Dle typu registrace (obec, FO, PO, TJ, NNO, apod.) aplikace umožní vstup do příslušných Fondů Aplikace graficky upozorní v případě vytištění elektronicky dosud nepodané žádosti („KONCEPT“)

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24 KONTAKTNÍ OSOBY

25 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "1 Struktura dotačních titulů Středočeského kraje pro rok 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google