Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Způsob žádání o dotaci v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prezentující Mgr. Petr Zavadil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Způsob žádání o dotaci v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prezentující Mgr. Petr Zavadil."— Transkript prezentace:

1 1 Způsob žádání o dotaci v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prezentující Mgr. Petr Zavadil

2 Obsah Oprávněnost žadatele Benefit 7 Popis projektu Aktivity projektu Harmonogram Rozpočet Další náležitosti Povinné přílohy 2

3 Oprávněnost žadatele Fyzické či právnické osoby splňující následující podmínky: podnikatelský subjekt sídlo v České republice být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník disponovat stabilními a dostatečnými finančními zdroji, aby mohly zajistit plynulou realizaci projektu 3

4 Oprávněnost žadatele Potenciální žadatelé a jejich partneři nejsou oprávněni účastnit se výzvy nebo získat dotaci, pokud: a) jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. b) se dopustili jednání závažným způsobem odporujícím profesní etice, které může poskytovatel dotace prokázat; c) nesplnili závazky související s úhradou příspěvků zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení nebo daňovými odvody vyplývajícími z právních předpisů 4

5 Benefit 7 Elektronická aplikace Pro další projekty je možné využít stejný účet (mimo projektů z OPPI) Přípravu jednotlivých položek je lépe udělat v textovém editoru 5

6 Benefit 7 – úvodní strana 6

7 Benefit 1 7

8 Benefit 2 8

9 Popis projektu cíle projektu zdůvodnění potřebnosti popis rizik inovativnost projektu udržitelnost aktivit 9

10 Popis projektu - Benefit 10

11 Aktivity projektu výběrové řízení realizace projektu evaluace projektu aktualizace vzdělávacích plánů společnosti 11

12 Klíčové aktivity - Benefit 12

13 Harmonogram Rozvržení aktivit v čase Výběrová řízení Časová rezerva 13

14 Harmonogram - Benefit 14

15 Rozpočet vychází z aktivit projektu z veřejných zdrojů lze financovat pouze způsobilé výdaje vytvořit si přiměřenou rezervu dodržovat min. a max. částky podpory (1-7 mil. Kč pro regionální a 2-15 mil. Kč pro nadregionální projekty) rozpočet musí být dostatečně podrobný z rozpočtu nelze financovat náklady na přípravu projektové žádosti či zpracování analýzy cílových skupin dotace je krácena o vlastní příjmy projektu 15

16 Rozpočet – možné náklady mzdové náklady školených osob cestovné, stravné ubytování drobné stavební úpravy školících místností vybavení školící místnosti nábytkem nákupy speciálních výukových pomůcek náklady na zařízení a vybavení max. 20% způsobilých výdajů náklady na služby max. 70% způsobilých výdajů nepřímé náklady 12 – 18% způsobilých nákladů 16

17 Rozpočet - Benefit 17

18 Další náležitosti publicita horizontální témata popis realizačního týmu popis cílové skupiny výběrová řízení indikátory 18

19 Povinné přílohy Doklad o právní subjektivitě Prohlášení o velikosti podniku (dokládá pouze žadatel, který je MSP a žádá v blokové výjimce) Rozdělení veřejné podpory a soukromého spolufinancování (pokud má podpora charakter veřejné podpory nebo podpory de minimis) Čestné prohlášení 19

20 WWW Zdroje informací o výzvě www.esfcr.cz/skoleni-je-sance www.mpsv.cz/cs/6565 Benefit www.eu-zadost.cz 20

21 Závěr Děkuji za pozornost. Mgr. Petr Zavadil petr.zavadil@centire.com, 585 204 045.petr.zavadil@centire.com 21


Stáhnout ppt "1 Způsob žádání o dotaci v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prezentující Mgr. Petr Zavadil."

Podobné prezentace


Reklamy Google